Möbius deelt visie op informatiegestuurd werken tijdens congres

17 september 2021 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Op 23 september vindt het congres ‘De informatiegestuurde overheid’ plaats. Tijdens het congres krijgen gemeentefunctionarissen inzicht in alles wat ervoor nodig is om informatiegestuurd werken tot een succes te maken.

Adviesbureau Möbius is een van de partners van het congres en zal tijdens het evenement zijn uitgebreide kennis en ervaring binnen het domein delen. Centrale vragen die Möbius zal behandelen zijn onder meer: Hoe richt je een datagedreven organisatie in? Hoe kunnen grote datasets worden ingezet om maatschappelijke opgaven beter op te lossen? En hoe kan datagedreven werken leiden tot een bedrijfsvoering dat effectiever en agiler opereert?

Om meer te weten over de visie van Möbius op informatiegestuurd werken stelden we 4 vragen aan adviseurs Marjolein Hendriks en Martijn Phessas.

De informatiegestuurde overheid

Om te beginnen, welke voordelen kunnen gemeenten halen uit informatiegestuurd werken?

Datagedreven werken biedt gemeenten oneindig veel nieuwe mogelijkheden. Gemeenten beschikken over een schat aan, veelal ongebruikte, data. Data die ingezet kunnen worden om beter, effectiever en efficiënter beleid te maken en een goede dienstverlening te leveren.

Zo verwachten de inwoners dat de overheid gebruik maakt van de juiste data voor hun bedrijfsvoering en beleid. De gemeente moet daarom mee in de ontwikkelingen die elders in de maatschappij al de norm zijn. 

Zonder een goede gegevenshuishouding zullen gemeentes tevens niet in staat zijn om te voldoen aan de omgevingswet. Om goed aan te kunnen sluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet moet de gemeente in staat zijn om de juiste gegevens te kunnen ontsluiten.

Daarnaast kan de inzet van data het vertrouwen in de overheid stimuleren. De data die worden ingezet rondom beleidskeuzes kan publiekelijk worden gemaakt, zodat voorgenoemde keuzes gefundeerd kunnen worden onderbouwd. 

Wat ook meespeelt is dat gemeenten wel mee moeten bewegen met de datatrend. In een wereld die dataficeert zul je als gemeente moeten staan voor de beveiliging van persoonsgegevens, en dit lukt alleen als er duidelijke afspraken zijn over data-gebruik, -verstrekking en -bewerking. De AVG stelt hier ook strenge eisen aan. 

Wat zijn belangrijke tips voor de implementatie van informatiegestuurd werken?

Een kundige implementatie van gegevensmanagement verloopt niet zonder slag of stoot. Nog meer dan bij andere verandertrajecten, is het essentieel om te starten vanuit een gezamenlijk erkende urgentie, uitgesproken door het managementteam. Immers, de implementatie van gegevensmanagement is een organisatie brede verandering, resulterend in een nieuwe werk- en denkwijze voor veel werknemers. 

Een veelvoorkomende fout tijdens de implementatie van een gegevensmanagement is dat de focus primair op de technische componenten ligt: het gegevensmagazijn, het gegevenslandschap, de gegevenscatalogus en de afspraken rondom data(kwaliteit). Dat is niet geheel onterecht, maar evenveel aandacht zal besteed moeten worden aan de medewerker, van bestuurlijk tot uitvoerend niveau want iedereen krijgt in zekere mate te maken met gegevensmanagement. 

Gemeenten moeten zich beseffen dat datagedreven werken een organisatieverandering vraagt. Men moet meer databewust zijn en weten welke mogelijkheden en verplichtingen het werken met data biedt. Verantwoordelijkheden moeten goed worden belegd en medewerkers moeten geholpen worden om door middel van het gebruik van data beter beleid te kunnen maken, beleid te kunnen monitoren en sturen. 

Hoe ziet de aanpak van Möbius eruit als het gaat om informatiegestuurd werken?

Bij Möbius maken we gebruik van een integrale aanpak die de volgende zes factoren in overweging neemt:

  • Beleid: De mate waarin beleid datagedreven wordt ingegeven binnen de organisatie, en er afspraken zijn gemaakt rondom het gebruik van data
  • Governance & Ownership: De mate waarin eigenaarschap over data geformaliseerd is, en effectief wordt ingezet
  • Proces: De mate waarin centrale rocessen zijn ingericht ten behoeve van gegevensmanagement
  • Beheer & Architectuur: De mate waarin gegevens-huishouding compleet is, en constant geactualiseerd wordt
  • Datakwaliteit: De mate waarin de afspraken rondom datakwaliteit zijn gedefinieerd en geautomatiseerd in de informatieketen
  • Mens & Cultuur: De mate waarin datagedreven werken onderdeel van de organisatiecultuur is, en houding en gedrag van medewerkers past bij datagedreven werken 

Welke trackrecord heeft Möbius bij het realiseren van dergelijke trajecten?

We hebben de afgelopen jaren tal van gemeenten geholpen met het verankeren van informatiegestuurd werken. Zo hebben we gemeente Oosterhout geholpen met het ontwikkelen van een kader voor gegevensmanagement en bij de implementatie van de nieuwe manier van werken, inclusief taken, middelen en procedures.

Bij de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk beseften ze dat zij veel ongebruikte data in handen hadden. We hebben ze geholpen met op een structurele wijze hier meer gebruik van maken. Eerst door het opstellen van een gedragen adviesplan, en vervolgens met de implementatie. 

Ook hebben we vergelijkbare projecten uitgevoerd bij onder meer gemeente Halderberge, de BAR gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk), en gemeente Reimerswaal.