BAR-gemeenten tillen datagedreven werken naar hoger niveau

01 september 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Met behulp van Möbius hebben de BAR-gemeenten grote stappen gezet op het gebied van datagedreven werken. Er is een speciaal team opgetuigd, een uniform werkproces ingericht, Scrum-training gegeven en advies uitgebracht aan de directie rond het organisatiebreed omarmen van datagedreven werken.

Onder de rook van Rotterdam liggen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. De drie gemeenten zijn nog onafhankelijk, maar delen sinds 2014 een gezamenlijk ambtelijk apparaat: de BAR-organisatie. Dit betekent dat de drie gemeenten intensief samenwerken in hun bedrijfsvoering, maar ook op tal van andere vlakken. Daarmee bedient de BAR-organisatie zo’n 125.000 inwoners op uiteenlopende thema’s.

Hierbij streven de BAR-gemeenten uiteraard naar de best mogelijke uitkomsten voor hun inwoners. In dat verband ontkom je anno 2020 niet meer aan de grootschalige inzet van data-analyse. Datagedreven sturing is dan ook een van de pijlers in de BAR 2020-visie. De afgelopen jaren werden al wel wat projecten uitgevoerd op dit gebied, maar nog met beperkte middelen. Om de BAR-gemeenten met het oog op de toekomst echt goed te kunnen ondersteunen was een professionaliseringsslag nodig. Daarvoor werd de hulp ingeschakeld van Möbius.

Er werd een team samengesteld bestaande uit leidinggevenden, medewerkers van het team Datagedreven Werken en een Möbius-consultant. Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie is gestart met meerdere interviews. In deze interviews stond luisteren en vragen centraal. De opgehaalde informatie gaf een kader voor workshops waarin het team samen met de medewerkers verdere invulling gaf aan de ambities. Zo werd een fundament gelegd op basis waarvan de BAR-organisatie de transitie kan maken van de bestaande business intelligence-capaciteit naar een volwassen datagedreven sturing.BAR-gemeenten tillen datagedreven werken naar hoger niveauBij het vormgeven van de oplossing wordt de organisatie nadrukkelijk betrokken, zodat de verandering op een duurzame manier wordt verankerd. Vervolgens zijn de leden van het team Datagedreven Werken meegenomen in de basiskennis van datagedreven werken, business intelligence, gegevensmanagement en gerelateerde technologische ontwikkelingen. Op basis hiervan heeft het team onder begeleiding van Möbius een proces datagedreven werken opgesteld. Hieraan werden meteen expliciet rollen, taken en verantwoordelijkheden gekoppeld.

Ook heeft het team de beginselen van Scrum geleerd zodat projecten nog sneller, efficiënter en succesvoller kunnen worden opgeleverd. Omdat op een volwassen manier datagedreven werken onmogelijk is zonder goed ingerichte gegevensmanagement-huishouding en heldere organisatievisie op digitale transformatie, heeft het team tevens een advies uitgebracht aan de directie over de randvoorwaarden voor datagedreven werken bij de BAR-gemeenten.

Hierin wordt aangeraden om het datagedreven werken te borgen middels een organisatiebreed gedragen organisatieverandering. Daarnaast wordt gepleit voor het vrijmaken van de benodigde capaciteit en (structureel) budget, voor de inrichting van gegevensmanagement – waaronder de borging van beheer –, voor een nulmeting, ambitiebepaling (op strategisch niveau) en aansluitend groeiplan en tot slot voor borging op directieniveau van al deze stappen.

Walter van den Berg, Teamleider informatieadvies bij de BAR-organisatie, is zeer te spreken over de samenwerking met Möbius: “Vanuit de BAR-organisatie waren we op zoek naar een partij die ons, met kennis van zaken, aan de hand kon meenemen. Meenemen in een slag van ‘rapportjes bouwen’ naar een professionele productiestraat en eenduidige werkwijze en – op langere termijn – richting datagedreven werken. De consultant van Möbius heeft hierin zelfstandig haar weg gevonden en ons expertise team op weg geholpen, gecoacht en begeleid.”