Möbius

Möbius pakt business consulting in zowel de publieke als de private sector grondig anders aan. Centraal in de projecten die Möbius uitvoert staan de medewerkers. Op strategische momenten voor organisaties voert Möbius projecten uit op verschillende thema’s, zoals het ontwikkelen van een nieuwe visie/strategie, het begeleiden van een fusie of een decentralisatie.

Möbius voert binnen de publieke sector projecten uit voor gemeenten, provincies, waterschappen en Rijksoverheid. Binnen de private sector voert Möbius projecten uit voor de industriële sector, gezondheidszorg en retail. 

Binnen de publieke sector focust Möbius zich op de volgende zes vakgebieden:

 1. Proces- en klantgericht werken: verhoog de efficiëntie en effectiviteit van de processen en dienstverlening, in een cultuur van continu verbeteren, door gebruik te maken van de agile en lean six sigma methodiek.
 2. Digitale Transformatie: bied uitdagingen van een digitale transformatie het hoofd en maak de organisatie toekomstbestendig met het gebruik van data science, IT & Architecture.
 3. Mens en Organisatie: vergroot de effectiviteit van de organisatie door te focussen op de human resources.
 4. Duurzaamheid en circulaire economie: wordt een circulaire stad of regio en genereer welvaart en economische veerkracht voor de burgers, zonder dat deze waarde creatie leidt tot meer consumptie van eindige grondstoffen.
 5. Strategie en effect: maak heldere keuzes en kom door middel van project management van strategie naar resultaat in een veranderende context.
 6. Fusie en samenwerking: pak het complexe proces van een fusie, samenwerking of overname grondig aan, van strategische verkenning tot daadwerkelijke implementatie.

Binnen de private sector focust Möbius zich op de volgende zeven vakgebieden:

 1. Strategy & Business Models: maak heldere keuzes, van strategie tot uitvoering.
 2. Customer Experience: geef inspirerende en meer menselijke ervaringen vorm. Maak ongelooflijke klantenervaringen een realiteit.
 3. Analytics & AI: vertaal data in relevante inzichten en intelligente acties door gebruik te maken van data science.
 4. Operational Excellence: verhoog de effectiviteit van private organisatie en stimuleer continue verbetering.
 5. Duurzaamheid & Circulaire Economie: zet in op betere bedrijfsresultaten en duurzaamheid.
 6. Employee Experience: schep de juiste context om medewerkers te laten floreren.
 7. Supply Chain Management & Logistics: maak Supply Chain flexibel, efficiënt en transparant.

Werkwijze

Möbius consultants werken grondig anders. Gedurende projecten werken consultants intensief samen met de klant om te werken aan daadwerkelijke veranderingen. Dit doen zij vanuit een adviserende-, coachende-, of onderzoekende rol. Voor iedere klant hanteert Möbius een op maat gemaakte aanpak waarbij wij we rekening houden met de strategie, de medewerkers, de klanten en de organisatie. Op deze manier zetten we samen met de klant een optimaal resultaat neer.

De consultants van Möbius werken intern en extern op basis van vier waarden:

 1. Schouder aan schouder: Möbius consultants werken schouder met klanten, waarbij zij ontwikkeling van uw medewerkers stimuleren. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan oplossingen om resultaten te bereiken.
 2. Durf: Möbius consultants brengen innovatie en creativiteit met zich mee en durven schijnbaar evidente zaken te bevragen.
 3. Raak: Möbius consultants maken uitdagingen van de klant, hun eigen uitdaging. Ze streven maximale resultaten en impact na.
 4. Gedreven: Möbius consultants gaan met passie elke uitdaging aan en zetten theorie om in de praktijk. Ze blijven samen met de klant doorgaan tot de kers op de taart is bereikt.

Ook intern werkt Möbius grondig anders: holacratisch, zelfsturend, zonder formele hiërarchie. Er wordt binnen de organisatie niet gedacht in functies, maar in rollen, verantwoordelijkheden en een bijbehorende strategische richting (‘purpose’). Dit biedt Möbius de kans om wendbaar in te spelen op veranderingen en dynamisch om te gaan met nieuwe uitdagingen. Voor de medewerkers van Möbius betekent dit dat zij voortdurend de kans hebben om werk zinvoller te maken en naar eigen talent en interesses in te richten. Iedere medewerker heeft de kans om autonomie en verantwoordelijkheden op te pakken, zodat zij zichzelf continue blijven uitdagen en ontwikkelen naar eigen behoeften.

Möbius is in Nederland hard aan het groeien en om deze reden altijd op zoek naar nieuw talent! Interesse? Neem contact op met onze collega Björn en mail naar bjorn.vanmoerkerke@mobius.eu.

Achtergrond

Möbius Business Redesign (Möbius) is een internationale adviesverlener. Het bureau werd in 1997 opgericht in België als een spin-off van de Universiteit Gent. Inmiddels is het bureau gegroeid naar ruim 100 consultants, die werken vanuit kantoren in Brussel, Sint-Martens-Latem, Parijs en Utrecht. De wetenschappelijke inslag is nog steeds terug te vinden in de gehanteerde methodieken en intensieve kennisdeling met klanten.

Möbius | Nieuws