Möbius

Möbius Business Redesign (Möbius) is een internationale adviesverlener. Het bureau werd in 1997 opgericht in België als een spin-off van de Universiteit Gent. Inmiddels is het bureau gegroeid naar ruim 100 consultants, die werken vanuit kantoren in Brussel, Sint-Martens-Latem, Parijs en Utrecht. De wetenschappelijke inslag is nog steeds terug te vinden in de gehanteerde methodieken en intensieve kennisdeling met klanten. 

Projecten

Möbius voert projecten uit in de overheidssector (openbaar bestuur, provincies, gemeenten), industriële sector, gezondheidszorg en service omgeving. Deze zijn gericht op strategische momenten voor organisaties: kruispunten in de levensloop van organisaties, bijvoorbeeld een nieuwe visie/strategie, nieuwe producten, fusie of decentralisatie. Centraal in de projecten die Möbius uitvoert staan de medewerkers. Hierdoor zijn trajecten vaak gericht op gedrags- en cultuurverandering.

Focusgebieden binnen de overheidssector voor Möbius zijn Data Science, Project Management, Agile, Lean Six Sigma, IT & Architecture, Human Resources en Fusies & Overnames. Met de volgende zes vakgebieden:

 1. Proces- en klantgericht werken: verhoog de efficiëntie en effectiviteit van de processen en dienstverlening, in een cultuur van continu verbeteren, door gebruik te maken van de agile en lean six sigma methodiek.
 2. Digitale Transformatie: bied uitdagingen van een digitale transformatie het hoofd en maak de organisatie toekomstbestendig met het gebruik van data science, IT & Architecture.
 3. Mens en Organisatie: vergroot de effectiviteit van de organisatie door te focussen op de human recources.
 4. Duurzaamheid en circulaire economie: wordt een circulaire stad of regio en genereer welvaart en economische veerkracht voor de burgers, zonder dat deze waarde creatie leidt tot meer consumptie van eindige grondstoffen.
 5. Strategie en effect: maak heldere keuzes en kom door middel van excellente project management van strategie naar resultaat in een veranderende context.
 6. Fusie en samenwerking: pak het complexe proces van een fusie, samenwerking of overname grondig aan, van strategische verkenning tot daadwerkelijke implementatie.

Focusgebieden binnen de private sector voor Möbius zijn:

 1. Strategy & Business Models: maak heldere keuzes, van strategie tot uitvoering.
 2. Customer Experience: geef inspirerende en meer menselijke ervaringen vorm. Maak ongelooflijke klantenervaringen een realiteit. 
 3. Analytics & AI: vertaal data in relevante inzichten en intelligente acties door gebruik te maken van data science.
 4. Operational Excellence: verhoog de effectiviteit van private organisatie en stimuleer continue verbetering.
 5. Duurzaamheid & Circulaire Economie: zet in op betere bedrijfsresultaten en duurzaamheid. 
 6. Employee Experience: schep de juiste context om medewerkers te laten floreren.
 7. Supply Chain Management & Logistics: maak Supply Chain flexibel, efficient en transparent

Werkwijze

Möbius consultants werken grondig anders. Gedurende projecten werken consultants intensief samen met de klant om te werken aan daadwerkelijke veranderingen, vanuit een advies-, coaching- of onderzoekende rol. Voor iedere klant hanteren we een specifieke, op maat gemaakte aanpak waarbij we rekening houden met de strategie, de medewerkers, de klanten en de organisatie. We geloven erin dat we alleen op deze manier, samen met de klant een optimaal resultaat kunnen neerzetten en voelbare vooruitgang kunnen boeken.

Er wordt met klanten (en ook intern met collega’s) samengewerkt vanuit vier waarden:

 1. Schouder aan schouder: Möbius consultants werken schouder met klanten, waarbij zij ontwikkeling van medewerkers stimuleren. Er wordt gezamenlijk gewerkt aan oplossingen om resultaten te bereiken.  
 2. Durf: Möbius consultants brengen innovatie en creativiteit met zich mee en durven evidentie in vraag te stellen.
 3. Raak: Möbius consultants maken uitdagingen van de klant, hun eigen uitdaging. Ze streven maximale resultaten en impact na en gaan voor de kers op de taart.
 4. Gedreven: Möbius consultants gaan met passie elke uitdaging aan en zetten theorie om in de praktijk. Ze blijven samen met de klant doorgaan tot de kers op de taart is bereikt. 

Zelfsturing

Möbius werkt ook intern grondig anders: zelfsturend, zonder formele hiërarchie. Er wordt binnen de organisatie niet meer gedacht in functies, maar in rollen en verantwoordelijkheden en een bijbehorende strategische richting (‘purpose’). Dit biedt Möbius de kans om wendbaar in te spelen op veranderingen en dynamisch om te gaan met nieuwe uitdagingen. Voor medewerkers betekent het dat zij voortdurend de kans hebben om werk zinvoller en meer naar eigen talent en interesses in te richten. Iedere medewerker heeft de kans om autonomie en verantwoordelijkheden op te pakken, zodat zij zichzelf continu blijven uitdagen en ontwikkelen naar eigen behoeften. Möbius heeft dan ook veel aandacht voor persoonlijke interesses en persoonlijke ontwikkeling die daarbij past.

In Nederland is Möbius hard aan het groeien en om deze reden zijn we altijd op zoek naar nieuw talent!

Möbius | Nieuws