Möbius begeleidt datagedreven werken bij drie gemeenten

28 januari 2021 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Möbius heeft Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk op weg geholpen met datagedreven werken. De drie Brabantse gemeenten willen in onderlinge samenwerking structureel meer gebruikmaken van hun data. De consultants van Möbius hebben een adviesplan opgesteld en de voorbereiding van een pilotproject ondersteund.

In dit tijdperk van verregaande digitalisering ligt de data voor het oprapen. Wie deze data laat liggen loopt enorme kansen mis om – onder meer – de bedrijfsvoering en dienstverlening te verbeteren. Dat betekent niet dat het eenvoudig is om die waarde aan de data te onttrekken. Met ongestructureerde data kun je op zichzelf niets, en het vereist de nodige expertise om er waardevolle inzichten aan te ontlenen.

Dit maakt de stap van het worden van een datagedreven organisatie uitdagend. Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk – drie aangrenzende gemeenten ten zuidoosten van Tilburg – besloten onlangs dat ze deze uitdaging beter samen kunnen aangaan. De zogeheten GHO-gemeenten startten een samenwerkingsproject om zich gezamenlijk te oriënteren op de mogelijkheden van gegevensmanagement.

Möbius begeleidt datagedreven werken bij drie gemeenten

“Het project is uitgevoerd door een projectteam bestaande uit leidinggevenden en medewerkers van de drie gemeenten en Möbius-consultants”, vertelt Vincent Broeckaert van Möbius. “Om de verbinding met de drie organisaties te leggen, is gestart met een aantal interviews met belanghebbenden. Daarin is getoetst welke ervaringen en voorkeuren er zijn met betrekking tot samenwerkingsvorm, welke kennis over gegevensmanagement aanwezig is en in welke mate de urgentie van gegevensmanagement wordt ervaren.”

Een visie op gegevensmanagement

Hij geeft aan dat de oriëntatie “een helder beeld van de nut en noodzaak van gegevensmanagement voor de drie gemeenten” heeft opgeleverd, “een visie op de manier waarop gegevensmanagement kan bijdragen aan de organisatiedoelen en draagvlak hiervoor binnen de organisaties”. 

Er is gekozen voor een samenwerkingsmodel met sterke zelf-organiserende elementen. “Het zelf-organiserend samenwerkingsmodel – één team voor de drie gemeenten gezamenlijk georganiseerd – maakt een methodiek en wendbare samenwerking mogelijk die zich gemakkelijk in procesverbetering uit”, legt Broeckaert uit. “Daarnaast ondersteunt het model korte lijnen met de rest van de organisaties zodat toepassing van gegevensmanagement binnen de GHO-gemeenten vaste vorm krijgt.”

GHO DGW pilot

Nadat dit adviesplan was opgesteld, hielp Möbius ook bij de voorbereidingen voor het ‘GHO DGW (datagedreven werken) pilotproject’.

“Om tot een onderwerp en strategische vraag voor het pilotproject te komen zijn drie workshops uitgevoerd”, vertelt Marjolein Hendriks van Möbius. “Per domein – bedrijfsvoering, sociaal en ruimte – zijn verschillende werknemers uit de GHO-gemeenten samengekomen om, onder begeleiding van Möbius, te verkennen welke gezamenlijke uitdagingen spelen. Na inventarisatie heeft de projectgroep twee onderwerpen en strategische vragen ter besluitvorming voorgelegd aan de stuurgroep. Er is gekozen voor één strategische vraag, afkomstig uit het sociaal domein.”

“Möbius biedt ons al jaren een goed georganiseerde, gestructureerde en doelgerichte aanpak.”

Ter uitvoering ging de projectgroep op zoek naar (interne) kandidaten die de rollen van gegevenscoördinator en data-analist konden vervullen. “Er is gekozen om intern te werven, zodat wanneer de begeleiding van Möbius stopt, de gemeenten zelfstandig projecten in gegevensmanagement en datagedreven werken kunnen uitvoeren”, licht Hendriks toe. “Na een communicatiecampagne en wervingsronde zijn drie data-analisten en gegevenscoördinatoren aangesteld.”

Samen sterker

Möbius nam de leiding in het realiseren en waarborgen van de voorziene tijd en middelen om de pilot te kunnen uitvoeren. Daarnaast heeft het adviesbureau als ambassadeur van de GHO-gemeenten de samenwerking opgezocht met nabijgelegen ABG-gemeenten (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen) en de gemeente Oosterhout. “Het DGW-pilotproject wordt nu gezamenlijk opgepakt, ten goede van de kwaliteit en kostprijs”, aldus Hendriks.

Ze geeft aan dat de aanpak van Möbius heeft geleid tot “een betrokken organisatie waar alle medewerkers input hebben kunnen geven voor de inhoud van het DGW-pilotproject, en een gedragen onderwerp en gezamenlijke strategische vraag voor het pilotproject”.

Vanuit de GHO-gemeenten wordt enthousiast teruggekeken op de samenwerking: “Möbius biedt ons al jaren een goed georganiseerde, gestructureerde en doelgerichte aanpak”, laten de informatiemanagers GHO weten. “Er wordt gewerkt in een goed en prettig samenwerkingsverband waarin ruimte is voor een kritische kijk op de inhoud. Het vizier is steeds scherp op de te behalen resultaten gericht.”