NAM en partners gaan tientallen gaswinningslocaties ontmantelen

08 september 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is gestart met een megaoperatie in het noorden van het land: het ontmantelen van tientallen gaswinlocaties.

In 2018 kondigde minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes (VVD) aan dat de gaskraan in Groningen in 2030 definitief zal worden dichtgedraaid. Iets eerder dan gepland, eind 2020, maakte Wiebes echter bekend dat de plannen naar voren zijn gehaald. Met als gevolg dat de grootschalige gaswinning in Noord-Nederland al in 2022 zal worden stopgezet.

“Vanaf dan is er in een gemiddeld jaar geen gas meer nodig uit het Groningenveld”, aldus Wiebes. “Het veld blijft daarna tijdelijk en alleen voor uitzonderlijke situaties beschikbaar als reservemiddel. Het kabinet wil ook dat aan die tijdelijke situatie zo snel mogelijk een einde komt en het Groningenveld definitief kan worden gesloten.”

NAM gaat 28 gaswinlocaties in Noord-Nederland ontmantelen

Omdat het Groningse gasveld in de nabije toekomst nog als reservemiddel beschikbaar is, zullen de komende tijd niet alle gaswinningslocaties worden ontmanteld. Deze kunnen bijvoorbeeld bij een extreem strenge winter worden ingezet, om ervoor te zorgen dat Nederland over voldoende aardgas kan beschikken.

Een groot deel van de gaswinningslocaties die in handen zijn van de NAM – 28 om precies te zijn – wordt echter wel ontmanteld. Deze megaopdracht wordt uitgevoerd in samenwerking met ingenieurs van Arcadis, die op hun beurt onderaannemer Been Management Consulting aan boord hebben gehaald als samenwerkingspartner.

“NAM en Arcadis doen al tientallen jaren zaken met elkaar”, laat Gert Kroon weten, sinds 2014 de CEO van Arcadis. “Ik ben er dan ook trots op dat wij deze tender hebben gewonnen en van NAM het vertrouwen hebben gekregen om deze belangrijke uitdaging op te pakken.”

Voordat de gaswinningslocaties daadwerkelijk worden ontmanteld, wordt eerst onderzocht of ze kunnen worden herontwikkeld. Zo kunnen bepaalde installaties en andersoortige aanwezige technologie bijvoorbeeld een tweede leven tegemoet zien binnen de energietransitie.

“Arcadis heeft duurzaamheid en energietransitie als speerpunten van haar strategische koers geformuleerd”, legt Kroon uit. “Een onderzoek naar energie-hubs als alternatief voor de te ontmantelen gaswininstallaties past daar naadloos in. In de Groninger regio wordt hierdoor duurzame energie ontwikkeld en wij hoeven niet alle installaties volledig te ontmantelen, maar kunnen een deel ervan hergebruiken. Dat is winst voor iedereen.”

Deze herontwikkelingsopgave wordt samen met verschillende stakeholders (grondeigenaren, aanwonenden, dorpsverenigingen, lokale energiecorporaties, energiebedrijven, gemeenten en provincies) de komende maanden opgepakt. Wat een volgend leven zou kunnen zijn van zo’n gaswinlocatie? Te denken valt aan een zonnepark, een warmtenet of een plek voor grootschalige elektriciteitsopslag.