AT Osborne wil zichzelf flink verduurzamen

17 augustus 2021 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

AT Osborne heeft de ambitie om zijn bedrijfsvoering flink te verduurzamen. In 2024 moet de CO2-uitstoot minimaal 45% lager zijn dan in 2019. Om die ambitieuze doelstelling te realiseren legt het kantoor zichzelf langs de meetlat.

De weg naar een duurzamere bedrijfsvoering werd twee jaar geleden ingezet met de oprichting van de groep Duurzaam AT Osborne. De afgelopen maanden kwamen de inspanningen in een extra stroomversnelling met behulp van de CO2-Prestatieladder, een soort duurzaamheidsmeetlat die bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van de CO2-uitstoot.

“Er werd al gewerkt aan het verduurzamen van ons kantoorpand en onze mobiliteit, de CO2-Prestatieladder vormt een mooie kapstok om deze plannen aan op te hangen”, vertelt Janine Buijs, projectleider van het projectteam CO2-Prestatieladder. “Dit maakt voor ons de CO2-Prestatieladder een middel, maar geen doel op zich.”
AT Osborne wil zichzelf flink verduurzamen

Vijf treden

De ladder kent vijf niveaus. Bij niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie, denk hierbij aan de uitstoot van het wagenpark en het kantoorpand. Aangezien AT Osborne hier al druk mee bezig was, verwacht het kantoor nog deze maand gecertificeerd te worden op dit niveau.

En voor het eind van het jaar wil het kantoor ook de laatste twee treden bestijgen. Dat betekent onder meer dat ook werk zal moeten worden gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. “Dan gaan we het gesprek aan met opdrachtgevers en leveranciers”, aldus algemeen directeur Wim Demmers. “Niveau 3 is een eerste stap.”

Langs de meetlat

Voordat de vooruitgang goed kan worden gemeten, moest eerst de uitgangssituatie in kaart worden gebracht. Dus dook het projectteam CO2-Prestatieladder de afgelopen maanden in de CO2-footprint van AT Osborne – denk aan zaken als gas- en elektraverbruik, brandstofconsumptie en gereden kilometers.

Naast het wagenpark werd ook het kantoor in Baarn onder de loep genomen. “Het is een Rijksmonument en toen we hier kwamen hebben we het pand al een flinke update gegeven”, vertelt Demmers. “Dit is langzamerhand al wel weer zo’n elf jaar geleden, en we kunnen door veranderende regelgeving en andere ontwikkelingen qua duurzaamheid wel het een en ander verbeteren.”

De uitstoot werd gemeten over 2019 en 2020. In 2019 werd 871 ton CO2 uitgestoten, in 2020 was het 557 ton. Aangezien de uitstoot in 2020 fors lager uitviel door de coronacrisis is 2019 gebruikt als referentiejaar. Ter illustratie van de uitstoot in dat jaar: 871 ton CO2 staat gelijk aan het elektraverbruik van 308 huishoudens of 112 rondjes om de aarde met een dieselauto.

45% minder

In 2024 moet deze uitstoot dus met 45% zijn teruggebracht. Daarbij wordt allereerst ingezet op de verdere verduurzaming van het wagenpark en het kantoor. Het wagenpark was in 2019 verantwoordelijk voor meer dan twee derde (71%) van de uitstoot, dus daar is veel te winnen.

“Met elektrisch rijden lopen we echt nog niet voorop”, onderkent Demmers. “We willen het meer gaan stimuleren.” Het is de bedoeling dat het wagenpark in 2024 voor 45% elektrisch is, wat een CO2-reductie van zo’n 18% moet opleveren. Nog eens 18% hoopt AT Osborne te besparen door voor het kantoor over te stappen op groene energie. Daarnaast wordt onderzocht hoe het pand verder kan worden verduurzaamd.

Blijven meten

Ook in het realiseren van de reductie maakt het projectteam gebruik van de CO2-Prestatieladder. “Het is meer dan alleen het eenmalig meten van de CO2-footprint”, benadrukt Buijs. “Door elk half jaar opnieuw een CO2-footprint vast te stellen, kunnen we onze voortgang bijhouden. Zo blijf je inzicht houden in je verbruik.”

“Naast inzicht creëren en het reduceren van de CO2-uitstoot gaan we ook elk half jaar publiekelijk communiceren over de stappen die het laatste half jaar zijn gezet”, legt ze uit. “Daarnaast gaan we ook actief deelnemen aan initiatieven rond de reductie van CO2. Op dit moment nemen wij al deel aan het initiatief Nederland CO2-neutraal en het platform CB’23.”

Al met al ziet directeur Demmers de CO2-Prestatieladder als een “prachtig middel”: “Het houdt ons een spiegel voor. Het mooie van de CO2-Prestatieladder is dat het daarnaast ook anderen stimuleert. Als wij in het vervolg een bepaald percentage leaseauto’s alleen nog in elektrische vorm willen afnemen dan geeft dat ook een signaal naar een leasemaatschappij en daaraan gekoppeld weer aan de markt. Maar het verhaal begint bij ons, bij bewustere keuzes maken.”