Wat maakt volgens werknemers de ideale werkgever?

13 juli 2021 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Hoe word je als bedrijf een topwerkgever? Mercer ondervroeg meer dan 1.000 professionals om erachter te komen wat een organisatie een ideale werkgever maakt. Uit de analyse komen diverse factoren naar voren die medewerkers belangrijk vinden in hun baan en aan hun werkgever. Zes succesfactoren uitgelicht.

1: Zorg dat mensen hun werk leuk vinden

Gelukkig blijken mensen over het algemeen blij met hun werk. 78% van de respondenten geeft aan haar of zijn werk nuttig te vinden, 71% voelt zich thuis bij haar of zijn werkgever en is blij met haar of zijn baan. Twee derde (66%) geeft bovendien aan trots te zijn op het werk dat hij of zij uitvoert.

Zaken waarover de professionals minder tevreden zijn betreffen vooral het niet naar behoren functioneren van mensen en/of de organisatie. Zo zijn slecht functionerende collega’s of leidinggevenden en storingen in apparatuur de grootste ergernissen, geven 6 op de 10 medewerkers (61%) aan.Wat maakt volgens werknemers de ideale werkgever?

Door 54% van de respondenten worden te veel overleg, vergaderen of administratie aangeduid als stoorzender. Andere irritaties zijn te weinig motivatie voor het werk en een verminderde gezondheid (allebei 47%) en werken vanuit huis (46%).

Naast toenemende ergernissen vanwege het thuiswerk, zorgt de coronacrisis ook voor de nodige zorgen onder medewerkers. Een krappe meerderheid (52%) maakt zich zorgen over een minder goede samenwerking tussen directe collega’s en afdelingen.

Een net zo grote groep is bang dat de coronacrisis de werkcultuur zou kunnen veranderen (52%) en/of debet is aan een verandering in werkzaamheden (51%). Overige zorgen rondom corona zijn minder contact met de manager/minder zichtbaarheid (50%), een slechtere balans werk-privébalans (49%) en minder training- of ontwikkelmogelijkheden (46%). 

2: Geef medewerkers ruimte

Medewerkers vinden het belangrijk om de ruimte te krijgen om in hun werk zelf beslissingen te nemen, zo geeft een derde (34%) van de ondervraagden aan. 28% laat daarbij weten dat hun werkgever deze ruimte ook daadwerkelijk geeft. Daarnaast geeft 29% aan waarde te hechten aan zelfontwikkeling, die hiermee de tweede prioriteit blijkt. 24% geeft aan dat de werkgever in deze behoefte voorziet. 

“Autonomie wordt aangemerkt als zeer belangrijk en medewerkers wensen meer ruimte bij het zelf nemen van beslissingen”, stelt Anouk Potman, Senior Consultant Workforce bij Mercer. “Hetzelfde geldt voor zelfontwikkeling. Dit terwijl werkgevers bijna ‘overfaciliteren’ als het aankomt op het geven van feedback op functioneren. Alleen door te vragen en te onderzoeken komen werkgevers erachter op welke facetten zij zouden moeten bijsturen om de employee experience te optimaliseren.” 

3: Zorg voor de juiste arbeidsvoorwaarden

Hoeveel waarde werknemers ook hechten aan plezier en autonomie in hun werk, uiteindelijk vinden ze het natuurlijk ook belangrijk dat ze aan het einde van de maand een mooi salaris krijgen bijgeschreven op hun bankrekening.

Gevraagd welke drie arbeidsvoorwaarden ze het belangrijkst vinden, zet 64% van de ondervraagden een goed basissalaris op de eerste plek. Een pensioenspaarregeling of pensioenplan via de werkgever (37%) komt op de tweede plaats en een bonus of dertiende maand en flexibele werktijden of verlofvormen staan met 34% op een gedeelde derde plek.

Overige belangrijke arbeidsvoorwaarden die worden genoemd zijn reis/werkplekkostenvergoeding (25%), scholing/studiefaciliteiten (12%) en collectieve (ziektekosten)verzekeringsmogelijkheden (12%).

Het nieuwe normaal kan echter continu veranderen, dus arbeidsvoorwaarden moeten flexibel worden ingericht. Zo is het volgens de onderzoekers zinvol om in het arbeidsvoorwaardenpakket de mobiliteitsvergoeding eens opnieuw onder de loep te nemen: “Als meer thuiswerken de norm wordt, is een leaseauto mogelijk minder interessant voor het personeel en kan deze vergoeding op een andere manier worden ingezet.”

4: Investeer in een goed thuiswerkbeleid

In het verlengde hiervan vinden medewerkers het in de aanloop naar het post-coronatijdperk in de eerste plaats belangrijk dat hun werkgever investeert in een goed thuiswerkbeleid. Bijna één op de drie (30%) ondervraagden geeft dat als belangrijkste focuspunt aan.

“Veel organisaties en medewerkers zoeken naar een nieuwe hybride werksituatie, die ondersteund wordt door een beleid dat nu past én toekomstbestendig is.”

“Het investeren in een goed thuiswerkbeleid wordt zowel vanuit de medewerkers als werkgevers als zeer belangrijk beschouwd”, aldus Potman. “Maar een beleid dat werken op afstand faciliteert gaat over veel meer dan alleen thuiswerken. Veel organisaties en medewerkers zoeken naar een nieuwe hybride werksituatie, die ondersteund wordt door een beleid dat nu past én toekomstbestendig is.” 

Een dergelijk beleid gaat verder dan een eenmalige vergoeding voor het inrichten van de thuiswerkplek, een werkende VPN-verbinding of een thuiswerkvergoeding. “Het vraagt om een optimale balans tussen de zakelijke belangen van de werkgever en de behoeften van de medewerker”, zo schrijven de onderzoekers. “Die laatste verschillen nu meer dan ooit per persoon. Er is dan ook geen ‘one size fits all’-aanpak. Flexibiliteit is essentieel.” 

5: Geef om de gezondheid van de medewerker

83% van de respondenten vindt haar of zijn gezondheid en welzijn op het werk belangrijk. Maar gevraagd naar hoe hun werkgever daar tegenover staat, blijkt meer dan een derde (37%) er niet of onvoldoende van overtuigd dat hun werkgever zich bekommert om de gezondheid en het welzijn van het personeel. Dit terwijl bijna de helft (45%) aangeeft dat de verantwoordelijkheid voor de algemene gezondheid van het personeel zowel bij henzelf als de werkgever ligt.

“Werkgevers hebben tal van mogelijkheden voor het bevorderen van de gezondheid van hun personeel. En belangrijker nog, zij willen dit ook”, benadrukt Peter Abelskamp, Business Leader Health & Benefits bij Mercer.

“Daarmee kunnen zij dus concreet aantonen dat dit thema een absolute prioriteit is. Denk aan het mogelijk maken van digitale zorg op afstand en gezondheidsprogramma’s. De basis ligt bij het afstemmen van dergelijke programma’s op de behoefte van je mensen. Dat moeten werkgevers dus eerst in kaart zien te brengen.” 

6: Maak pensioen begrijpelijk

Tot slot kijken medewerkers ook voorbij hun werkzame leven, naar het moment dat ze met pensioen gaan. Driekwart (74%) vindt pensioen een belangrijk onderwerp, waarbij ruim meer dan de helft (57%) aangeeft het ook een ingewikkeld onderwerp te vinden.

Rond de vraag hoe medewerkers het liefst pensioeninformatie willen ontvangen zijn de meningen duidelijk: 45% van de respondenten wil jaarlijks een persoonlijk pensioenoverzicht vanuit de werkgever ontvangen. 41% ziet wel wat in een persoonlijke online pagina, waarop precies staat wat de bruto/netto-pensioenuitkering is vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. 

Kees Swinkels, Wealth Leader bij Mercer, adviseert werkgevers om volop in te spelen op de interesse die werknemers tonen in hun pensioen, en hun heldere wensen rond de informatievoorziening daaromtrent: “Maak hier dus gebruik van. Ga met hen in gesprek en deel pensioeninformatie op de aangegeven manieren, zodat medewerkers weten wat hen financieel te wachten staat wanneer ze met pensioen gaan.”