Bekommert werkgever zich voldoende om gezondheid van personeel?

02 juni 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Nederlandse werkgevers bekommeren zich niet altijd voldoende om het welzijn van hun personeel. Dat blijkt uit een enquêtestudie van onderzoeksbureau Mercer onder meer dan 1.000 professionals die werkzaam zijn bij grote bedrijven.

Terwijl de overgrote meerderheid van de respondenten (83%) aangeeft dat gezondheid op het werk belangrijk is, is een aanzienlijk kleinere groep (63%) ervan overtuigd dat hun werkgevers actief bezig zijn met het verbeteren van hun welzijn.

Veel medewerkers ondernemen dan ook zelf actie om gezond te blijven en hun welzijnsniveau op peil te houden. En dat is zeker van cruciaal belang tijdens de coronacrisis, die de afgelopen vijftien maanden veel professionals de nodige onzekerheid en daarmee veel stress heeft opgeleverd.

Welke acties onderneemt u tijdens de coronacrisis om gezond te blijven?De meeste medewerkers (63%) proberen zelfstandig hun welzijn op peil te houden door gezond te eten. Een heel iets kleinere groep (61%) laat weten een gezonde thuiswerkplek te hebben ingericht, terwijl 59% van de respondenten zegt dat ze – omwille van hun gezondheid – geregeld sporten of bewegen.

Verkeerd beeld

“Het is goed om te zien dat medewerkers zich bewust zijn van hun eigen verantwoordelijk op dit vlak”, zegt Peter Abelskamp, werkzaam bij Mercer. “Het is echter zorgelijk dat ze het gevoel hebben dat hun werkgevers hier onvoldoende om geven. Die aanname is onjuist. Uit ons onderzoek rapport blijkt namelijk dat 80% van de bedrijven concrete gezondheidsplannen heeft voor hun werknemers.”

Zo bieden verschillende werkgevers digitale zorg op afstand aan. Ook hebben ze mentale en fysieke gezondheidsprogramma’s opgezet waaraan medewerkers kunnen deelnemen. “De basis ligt bij het afstemmen van dergelijke programma’s op de behoefte van hun medewerkers. Dat moeten werkgevers eerst zien te achterhalen”, licht Abelskamp toe.

Met welke investeringen willen medewerkers hun gezondheid en welzijn verbeteren?

Aan de slag

Als het aan medewerkers ligt, kan hun welzijns- en gezondheidsniveau worden verbeterd door te investeren in een goed thuiswerkbeleid. “Werkgevers zien dat ook zitten, maar een beleid dat werken op afstand faciliteert, gaat over veel meer dan alleen thuiswerken”, vertelt Anouk Potman, eveneens actief bij Mercer. 

“Dat is te zeggen: het beleid gaat verder dan een eenmalige vergoeding voor een thuiswerkplek of een werkende VPN-verbinding”, vervolgt ze. “Het vraagt om een optimale balans tussen de zakelijke belangen van de werkgever en de behoeften van de medewerker. Die behoeften verschillen nu meer dan ooit per persoon. Er bestaat dan ook geen ‘one size fits all’-aanpak: flexibiliteit is hier het sleutelwoord.”

Naast het verbeteren van het thuiswerkbeleid, geeft 41% van de respondenten aan dat ook de arbeidsvoorwaarden en de pensioenregelingen moeten worden aangepast aan de post-corona werkelijkheid. Verder zegt 17% van de ondervraagden dat moet worden geïnvesteerd in een bedrijfscultuur waarbinnen de gezondheid van medewerkers meer prioriteit krijgt.

Ten slotte pleit 18% voor meer duurzame inzetbaarheid. Dat is een beleid waarbinnen werkgevers zoveel mogelijk rekening houden met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Voor organisaties is dat belangrijk omdat goed inzetbare medewerkers beter presteren en loyaler zijn.