Zorg voor balans in je werk als (zelfstandig) consultant

14 mei 2021 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Consulting is bij velen geliefd om de interessante opdrachten en de intellectuele uitdaging die daarbij komt kijken. Daartegenover staat dat er veel wordt verlangd van werknemers en zelfstandigen, met als gevolg dat de sector kampt met een relatief hoog gehalte van stress en burnouts. Hoe kunnen consultants zorgen dat ze beter de balans in hun werk weten te vinden?

“In een ideale wereld richt je je in je werk alleen op dingen waar je energie van krijgt”, stelt Yoram Schwarz, directeur van arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir. “Maar in de praktijk spelen er altijd nog talloze onderwerpen, zowel in je werk als privé, die vooral energie kosten en zorgen voor een mentale druk. Als consultant gebruik je toch al de hele dag je hoofd. Als die druk te groot wordt, kan het zomaar gebeuren dat je uitvalt. Dat wil je voorkomen.”

Het begin van verandering

“Dagelijks spreek ik bevlogen professionals die tot het uiterste gaan. Helaas zijn daar ook professionals bij met stressgerelateerde klachten”, zegt Schwarz. “Hun stress uit zich op verschillende manieren, bijvoorbeeld in slecht slapen.”

De impact van slecht slapen

In maart van dit jaar verrichtte Movir (een dochtermaatschappij van Nationale-Nederlanden) onderzoek naar het slaapgedrag van zelfstandig professionals. “Uit het onderzoek komt naar voren dat 43% redelijk tot zeer slecht slaapt. Deze slechte nachtrust heeft vervolgens weer invloed op de stemming, de concentratie en de productiviteit van deze professionals.” Zo heeft bij 68% van de zelfstandig professionals met slaapproblemen slecht(er) slapen een negatief effect op de stemming

“Zo beland je in een vicieuze cirkel. Als je dit wilt doorbreken, begint dit met erkennen dat het niet gaat zoals je wilt”, voegt Schwarz toe.

Aandacht voor jezelf

Voor professionals die op termijn vrezen voor een mogelijke uitval kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) uitkomst bieden. Hiermee verzekeren ze zich van een uitkering, in het geval hun inkomsten weg zouden vallen door arbeidsongeschiktheid.

Bij Movir gaan ze op dit vlak een stap verder. Schwarz: “Als consultant wil je er zijn voor je opdrachtgevers. Dat betekent dat je wilt kunnen doorwerken, ook als het tegenzit. Daar ondersteunen we onze verzekerden bij. Zowel met steun op maat om te voorkomen dat ze uitvallen, als met uitgebreide begeleiding tijdens hun re-integratie als ze toch uitvallen.”

“Als we consultants begeleiden, hebben ze 9 van de 10 keer een enorme drive en ambitie om hun opdrachtgevers te helpen. Dat is natuurlijk een kracht, maar daarin schuilt ook een valkuil: veel consultants hebben te weinig aandacht voor zichzelf.”

Thuiswerken

In een door Movir en ZZP Nederland gehouden survey – over de impact van de coronacrisis op ondernemen – noemden de ondervraagde consultants het werken op afstand en het combineren van hun werk met hun gezinsleven een van hun grootste uitdagingen.

Veel professionals kunnen hun werk maar moeilijk loslaten, zo kwam reeds vorig jaar (april) naar voren uit een onderzoek van Movir, dat toen de gemoedstoestand van zakelijk professionals peilde.

Werk loslaten

“Thuiswerken heeft de grens tussen werk en privé vaag gemaakt”, licht Schwarz toe. “Veel professionals vinden het daardoor moeilijk om hun werkdag af te sluiten. Specifiek voor consultants geldt dat ze het persoonlijke contact met hun opdrachtgevers missen. Dit zorgt op allerlei manieren voor druk, waardoor ze het werk minder makkelijk kunnen loslaten.”

Met name jonge consultants hebben moeite om grenzen aan te geven en verwachtingen te managen. Schwarz geeft aan dat het voor consultants in dat kader essentieel is om de juiste vaardigheden te ontwikkelen, zodat zij tijdig herkennen wanneer ze te veel van zichzelf eisen en daarop kunnen inspelen. “Juist deze vaardigheden helpen je om te voorkomen dat je arbeidsongeschikt raakt.”

Adviesbureaus, netwerken van zelfstandige consultants en verzekeraars als Movir ondersteunen professionals steeds vaker in dit traject. Schwarz: “Sommige professionals moeten een drempel over voordat ze gebruikmaken van die steun. Maar gelukkig zien steeds meer consultants in dat ze pas echt iets voor een ander kunnen betekenen als ze eerst goed voor zichzelf zorgen.”

Schwarz heeft nog een afsluitende tip voor consultants die zich zorgen maken: “Maak het bespreekbaar en zorg dat je je vak kan uitoefenen op de manier zoals jij het voor je ziet.”