Accelerator voor sociaal ondernemers wederom van start

04 juni 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Move2Social, een regionaal ondersteuningsprogramma voor sociaal ondernemers, start deze maand weer met twee nieuwe edities.

In 2017 bundelden diverse organisaties – onder andere onderwijs- en kennisinstellingen, investeerders, banken, overheden, ondernemerscentra en bedrijven hun krachten voor de lancering van Move2Social. Met het platform willen de partners sociaal ondernemerschap in de regio stimuleren, door het bieden van onder meer ondersteuning, coaching en een financieringspodium aan startups.

Het stimuleringsprogramma voor sociaal ondernemers helpt om ideeën die ontstaan vanuit maatschappelijke betrokkenheid ook zakelijk handen en voeten te geven. Doel is het creëren van (sociale) werkgelegenheid en een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven in de regio. Initiatiefnemers achter Move2Social zijn onder meer organisatieadviesbureau KplusV, Rabobank en diverse partijen die regionaal acteren. 

Accelerator voor sociaal ondernemers wederom van start

Het programma kent zijn oorsprong in Twente en is sindsdien uitgebouwd tot een landelijk fenomeen – tien edities zijn inmiddels georganiseerd in zes regio’s. Deze maand gaan de elfde en twaalfde editie van start, wederom in Twente en voor het eerst in de Achterhoek. 

Twente en de Achterhoek

Deelnemers aan het Move2Social-programma krijgen gedurende drie maanden een intensief trainingstraject met uiteenlopende workshops, expertsessies en coaching voorgeschoteld. Zo krijgen ze een beter begrip van hoe zij hun product of dienst beter en aangescherpt in de markt kunnen zetten en/of beschikken zij uiteindelijk over een aangepast en toekomstklaar businessmodel.

Daarnaast vergroten de deelnemers hun netwerk, door in contact te komen met financiers, klanten en samenwerkingspartners. Tijdens het slotevenement hebben ze de mogelijkheid om hun hulpvraag te stellen aan dit brede publiek. “Zo ontstaat een uniek netwerk van contacten en expertise waarmee sociaal ondernemers écht een stap kunnen maken”, aldus de initiatiefnemers.

Door deel te nemen aan het programma kunnen de ondernemers op diverse terreinen hun sociale impact vergroten. Te denken valt aan het verhogen van de arbeidsparticipatie van een kwetsbare doelgroep, het verhogen van de sociale cohesie in wijken en buurten, het stimuleren van circulaire en duurzame productie, bijdragen aan de energie- of voedseltransitie of het verduurzamen van de zorg

De huidige partners van Move2Social Twente zijn ROC van Twente, Saxion, Gemeente Enschede, Rabobank (alle vestigingen in Twente), ROZ Groep, Provincie Overijssel, Universiteit Twente, gemeente Almelo, Hendriksen Accountants en Adviseurs, Grolsch, MKB Twente en KplusV.

In de Achterhoek hebben Loborijn, SRHK, gemeente Bronckhorst, gemeente Aalten, ROZ, het Graafschap College, gemeente Doetinchem en voetbalvereniging De Graafschap zich gevoegd naast initiatiefnemers KplusV en Rabobank. 

Sociaal ondernemen

De afgelopen jaren is de focus op sociaal ondernemerschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen in een stroomversnelling geraakt. Klanten zijn veeleisender geworden richting organisaties en eisen in toenemende mate dat organisaties oog hebben voor maatschappelijke vraagstukken, duurzaamheid en het klimaat of overige sociale thema’s. 

Ook vanuit de overheid wordt de druk op organisaties om te focussen op sociaal ondernemerschap langzaamaan verder opgevoerd, met het oog op een duurzame toekomst.