KplusV ondersteunt G32 met sociaal ondernemerschap-agenda

03 augustus 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel

Adviesbureau KplusV heeft samen met het G32-stedennetwerk de roadmap ‘Meer impact met sociaal ondernemerschap’ ontwikkeld. Met de kennis en ervaringen in deze publicatie willen de 38 gemeenten uit het netwerk sociaal ondernemerschap aanwakkeren.

Steeds meer gemeenten in Nederland zien het belang van het stimuleren van sociaal ondernemerschap. Bij sociaal ondernemerschap gaat het er niet om dat een product of dienst zo veel mogelijk winst oplevert, maar stelt de ondernemer zich ten doel maatschappelijke meerwaarde te creëren. Het belang dat gemeenten hieraan hechten, toont zich ook in de strategische agenda van het G32-stedennetwerk. Dit netwerk van 38 (middel)grote Nederlandse steden* denkt gezamenlijk na over de stedelijke vraagstukken waar de netwerkleden voor staan.

Vanuit de gedachte dat deze steden van elkaar kunnen leren, is er nu een roadmap uitgebracht, waarin kennis en ervaringen op het gebied van sociaal ondernemen zijn gebundeld. Bij het opstellen van de roadmap – getiteld ‘Meer impact met sociaal ondernemerschap’ – werd de G32 ondersteund door KplusV, een adviesbureau dat zich richt op innovatieve oplossingen voor maatschappelijke en economische uitdagingen. Het eerste exemplaar van de roadmap is overhandigd aan Willemien Vreugdenhil, voorzitter van de G32-Pijler Economie & Werk en wethouder in Ede. 

KplusV ondersteunt G32 met sociaal ondernemerschap agenda

Het is de bedoeling dat de roadmap voor gemeenten een extra stimulans vormt om sociaal ondernemerschap te bevorderen. Zo biedt de publicatie ondersteuning en kennis op het gebied van inkoop en aanbesteding, accountmanagement, en een goed werkend ecosysteem.

Joost Clarenbeek – adviseur bij KplusV – zorgde er samen met zijn collega's Geert van Dijk en Reinout Evers voor dat alle vergaarde kennis en best practices op papier werden gezet: “In opdracht van én in nauwe samenwerking met de G32 is deze roadmap tot stand gekomen. Het is een waardevolle verzameling geworden van tips en succesverhalen. En beweegt gemeenten om met sociaal ondernemerschap nog meer impact te realiseren. Voor bijvoorbeeld een inclusieve arbeidsmarkt, minder eenzaamheid of armoede, meer duurzaamheid of afvalreductie.” 

Twente Move2Social

In de roadmap staat een aantal voorbeelden van concrete projecten waaraan binnen de G32-gemeenten wordt gewerkt. In Twente hebben tien partners – onder wie ROC van Twente, Gemeente Enschede, Rabobank Enschede-Haaksbergen en KplusV – begin van dit jaar bijvoorbeeld de handen ineengeslagen voor het project ‘Twente Move2Social’. Hierin werven en selecteren zij ondernemers die goede ideeën met maatschappelijke impact hebben. Na een uitgebreid programma met onder meer expertmeetings, begeleiding door een mentor en business-coaching, leggen de ondernemers hun beste plannen voor aan een financieringstafel, wat leidt tot de werkelijke realisatie van het initiatief. 

38 leden netwerk KplusV en G32

In de eerste ronde van Twente Move2Social zijn ruim 50 initiatieven ingediend, waarvan er 28 zijn voorgelegd aan de partners. Hieruit zijn weer 11 deelnemers gekozen, die hebben deelgenomen aan het traject richting de financieringstafel. Onlangs is een tweede ronde gestart, waarvoor zich ook ruim 50 ondernemers hebben aangemeld. Een van de doelstellingen van het project is het creëren van nieuwe werkgelegenheid voor mensen met een beperking en voor statushouders. Ook streven de samenwerkende partijen naar impact op het gebied van welzijn, zorg, milieu en duurzaamheid. 

Social Impact Market

Een ander project dat wordt beschreven in de roadmap, is de Social Impact Market van de Social Impact Factory. Dit is een landelijke online marktplaats waarop producten en diensten van sociaal ondernemers staan en waarop publieke en private organisaties hun inkoopvragen kunnen plaatsen. Door het aanbod van sociaal ondernemers zichtbaar te maken, worden organisaties zich meer bewust van de mogelijkheid die zij hebben om via inkoop maatschappelijke impact te hebben. Als zij ook daadwerkelijk producten en diensten afnemen van sociaal ondernemers, dan wordt de omzet van de ondernemers vergroot en kunnen zij hiermee nog meer maatschappelijke waarde creëren. 

In 2016 werd er via de market, waar inmiddels ruim 120 producten te vinden zijn, voor meer dan €165.000 aan omzet gegenereerd voor sociaal ondernemers. Zo’n 80 organisaties maakten al gebruik van de market en a.s.r., JCDecaux en Jacob Douwe Egberts hebben zich als partner aan het project verbonden. Er wordt nog steeds gewerkt aan verdere ontwikkeling en uitbreiding van de market.

* De G32 bestaat uit: Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Delft, Deventer, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Gouda, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heerlen, Helmond, Hengelo, ’s-Hertogenbosch, Hoorn, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Nijmegen, Oss, Roosendaal, Sittard-Geleen, Schiedam, Tilburg, Venlo, Zaanstad, Zoetermeer en Zwolle.