Publiek-private samenwerking Move2Social van start in Twente

09 maart 2017 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Tien organisaties, waaronder ook adviesbureau KplusV, hebben de handen ineengeslagen voor het lanceren van het initiatief Twente Move2Social. Met het platform stimuleren de partners sociaal ondernemerschap in de regio, door het bieden van onder meer ondersteuning, coaching en een financieringspodium aan startups. KplusV wil het concept ook in andere regio’s introduceren.
 
De samenleving verandert en dit brengt verschillende maatschappelijke problemen met zich mee. Zo zijn er ouderen die vereenzamen, 50-jarigen die niet meer aan werk komen, mantelzorgers die gebukt gaan onder grote zorgdruk, en mensen met zo veel schulden dat ze aan het einde van de maand onvoldoende geld overhouden voor eten.
 
Sociaal ondernemers richten zich op het oplossen van dergelijke maatschappelijke vraagstukken, naast dat zij een financieel gezond bedrijf op willen zetten. In Nederland staat sociaal ondernemerschap echter nog in de kinderschoenen volgens adviesbureau KplusV. Terwijl er in het Verenigd Koninkrijk zo’n 70.000 sociale ondernemingen actief zijn, die op een bevolking van 64 miljoen inwoners goed zijn voor rond de 1 miljoen banen (1,5% van de bevolking werkt in een sociale onderneming), telt ons land ongeveer 4.000 sociale ondernemingen met 45.000 banen (0,3% op een bevolking van 16 miljoen). Wel groeide hier het aantal banen bij sociale ondernemingen tussen 2014 en 2016 met 24%. “Sociaal ondernemers zijn dus een motor voor werkgelegenheid én maatschappelijke impact”, aldus KplusV-adviseur Geert van Dijk.

Publiek-private samenwerking Move2Social praktische versneller voor sociaal ondernemerschap

Volgens recent onderzoek van de Sociaal Economische Raad zal in de nabije toekomst tussen de 6% en 10% van de Nederlandse economie bestaan uit sociale ondernemingen. Maar in de huidige situatie bestaan er volgens de onderzoekers nog verschillende obstakels voor het opzetten van een sociale onderneming. Een van die obstakels is het realiseren van een gezond financieringsplaatje. Sociaal ondernemers willen niet afhankelijk zijn van een permanente subsidiestroom, maar zelf geld verdienen doordat klanten en opdrachtgevers betalen voor de toegevoegde waarde van hun onderneming. Pas als er geldstromen vanuit verschillende stakeholders komen, kan een sociale onderneming financieel gezond worden. Een ander obstakel is dat voor het uitwerken van een businessplan en een verdienmodel bepaalde vaardigheden en kennis nodig zijn, waar de sociaal ondernemer mogelijk zelf niet over beschikt.

Move2Social

Vanuit de wens om deze obstakels weg te nemen en sociaal ondernemerschap te stimuleren, is Move2Social ontstaan. Dit concept houdt in dat een aantal partijen (stakeholders van sociaal ondernemers) op lokale basis de handen ineenslaat om sociaal ondernemers een steuntje in de rug te bieden. De partners zijn afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs. Van Dijk bouwt mee aan Move2Social en is enthousiast: “Move2Social is echt een mooie publiek-private coproductie, waarmee we het ‘maatschappelijke verschil’ gaan maken. KplusV is partner omdat we geloven in zo’n samenwerking.”

Move2Social start met het inventariseren van de ideeën voor sociale ondernemingen in de regio, om vervolgens de meest kansrijke daarvan te selecteren. De ondernemers krijgen een intensief ontwikkelprogramma aangeboden met workshops, expertmeetings, begeleidend mentorschap en business coaching door experts. Aan het einde van het programma hebben de ondernemers een businesscase: een plan dat het idee omzet in een sociale onderneming. Tot slot mogen de ondernemers hun idee pitchen voor een financieringstafel met zowel publieke als private investeerders. Zo maken zij kans op de benodigde investering om hun onderneming werkelijkheid te laten worden. Van Dijk over de rol van KplusV: “Als projectleider helpen wij bij het werven en selecteren van initiatieven. En we begeleiden en inspireren de sociaal ondernemers bij het klaarstomen van hun businesscase voor de financieringstafel. De beste ideeën krijgen hiermee een volwaardige start of een push in hun groei.”

Twente Move2Social

Met Twente Move2Social is het concept op 1 februari 2017 voor het eerst in de praktijk gebracht. De tien partners die zich bij het initiatief hebben aangesloten, zijn: ROC van Twente, Saxion, gemeente Enschede, Rabobank Enschede-Haaksbergen, Start Foundation, Wadinko, ROZ Groep, Twente Board, provincie Overijssel en KplusV. Organisaties die zich bij het initiatief willen aansluiten, zijn van harte welkom volgens Van Dijk. Hij geeft aan dat er inmiddels ruim vijftig initiatieven zijn gespot, waarvan de circa tien meest kansrijke ideeën zullen worden geselecteerd voor deelname aan het verdere ontwikkel- en ondersteuningsprogramma.

Partners Twente Move2Social

Wethouder Economie en Werk van gemeente Enschede, Patrick Welman, vertelt: “Steeds meer mensen staan op om een wezenlijk verschil te maken. Denk aan het bewonersinitiatief in Enschede-Noord. Hier bouwen bewoners samen aan een wijk en een wereld, waarin het voor iedereen prettig leven is. Nu en in de toekomst. Of het Enschedese Sheltersuit. Twee vrienden bedachten een slaapzak voor daklozen, die ook dienst doet als jas.” Move2Social helpt dit soort initiatieven verder te ontwikkelen, aldus de wethouder.

Over de reden van de gemeente om deel te nemen, zegt hij: “Het college gelooft in de talenten van mensen om oplossingen voor sociale vraagstukken te bedenken. Daarom stapt Enschede in het project Twente Move2Social: een krachtenbundeling tussen ondernemers, onderwijs en overheid om ideeën vanuit de samenleving professioneel verder te ontwikkelen. Of het nu gaat om vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, eerlijke handel, armoede, werkgelegenheid, sociale veiligheid of zorg en welzijn.”

Twentenaren met ideeën die positieve maatschappelijke impact hebben, kunnen zich inschrijven voor het programma op de website van Twente Move2Social.

Gerelateerd: Samenwerking met sociaal ondernemers interessant voor gemeenten.