Kabinet zet stappen om sociaal ondernemerschap te steunen

30 juli 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Het kabinet introduceert een nieuwe rechtsvorm speciaal voor maatschappelijk ondernemerschap. Deze moet ervoor zorgen dat ondernemers die zich nadrukkelijk inzetten voor thema’s als milieu, arbeidsparticipatie en zorg meer herkenning en erkenning krijgen. Ook wil het kabinet meer begeleiding bieden op het gebied van wet- en regelgeving, kennisdeling en het verkrijgen van financiering. Onderzoeken van BMC en KPMG staan aan de basis van het nieuwe beleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Op 10 juli deelde staatsecretaris Mona Keijzer het pakket aan maatregelen met de Tweede Kamer. Naar verwachting zal het voorstel zonder problemen door de Kamers komen, en zullen de maatregelen ergens in het komende jaar worden uitgerold.

BVm

Sociaal ondernemerschap is de laatste jaren sterk in opkomst. Het bewustzijn dat bedrijven meer zouden moeten najagen dan hoge kwartaalcijfers dringt steeds verder door in de maatschappij. Dit leidt er echter ook toe dat veel bedrijven zich naar buiten toe presenteren als sociale onderneming zonder dit daadwerkelijk waar te maken in de bedrijfsvoering. Denk aan het bekende greenwashing, waarin een bedrijf alle aandacht vestigt op één klein duurzaam initiatief terwijl het ondertussen (bijvoorbeeld) bakken CO2 uitstoot.

De introductie van de nieuwe rechtsvorm – de zogeheten maatschappelijke bv, oftewel de BVm – moet hiertegen helpen. Bedrijven komen alleen in aanmerking voor de nieuwe rechtsvorm als ze een statutair vastgelegde maatschappelijke missie hebben die voldoet aan de eisen van de overheid. Aan welke voorwaarden ze precies moeten voldoen is nog niet bekend, deze worden de komende periode nog uitgewerkt.Kabinet zet stappen om sociaal ondernemerschap te steunenAls onderdeel van het pakket wil de overheid ook haar dienstverlening aan maatschappelijke ondernemers verbeteren. Het gaat onder meer om begeleiding rond vraagstukken rond wet- en regelgeving, en de oprichting van een werkgroep ‘maatschappelijk ondernemerschap’, waarbij kennisdeling op het gebied van maatschappelijk ondernemerschap tussen overheden wordt gestimuleerd.

Daarnaast wil het kabinet dat de overheid zelf maatschappelijke ondernemingen betrekt in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid. In dit verband zal worden onderzocht hoe – met behoud van het gelijke speelveld – meer aandacht kan uitgaan naar maatschappelijke ondernemingen en voorbehouden opdrachten.

Eindelijk concrete stappen

Met het kabinetsbesluit worden eindelijk concrete stappen aangekondigd, na een vijf jaar lopend proces. In 2015 adviseerde de Sociaal Economische Raad al om verder onderzoek uit te laten voeren naar een “juridisch label”. In het regeerakkoord van eind 2017 werd de ambitie uitgesproken om te komen tot “passende regels en meer ruimte voor ondernemingen met sociale of maatschappelijke doelen”.

“Maatschappelijke ondernemers en organisaties zijn van steeds groter belang voor onze samenleving”, stelt staatssecretaris Keijzer. “Ze zorgen voor oplossingen voor uiteenlopende vraagstukken op het gebied van zorg of klimaat. Andere organisaties maken juist graag gebruik van werknemers met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Maatschappelijk ondernemerschap vindt het kabinet belangrijk en daarom is betere erkenning en herkenning voor dit type ondernemerschap noodzaak.”

Eerder dit jaar werden onderzoeken gepubliceerd door BMC en KPMG/Nyenrode. In beide onderzoeken, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, wordt het kabinet geadviseerd om met een gerichte aanpak te komen om de inmiddels enkele duizenden Nederlandse sociale ondernemers beter te ondersteunen. “Ik neem daarom ook de soortgelijke conclusies van diverse onderzoeksrapporten over als het gaat om betere overheidsdienstverlening aan deze ondernemers en organisaties”, aldus Keijzer.