Morgens verwelkomt Stef Smits, Jessie Strohmaier en Thijs Jagersma

07 juni 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Morgens heeft drie nieuwe senior consultants toegevoegd aan zijn team: Stef Smits, Jessie Strohmaier en Thijs Jagersma. De drie consultants zijn ieder afkomstig van buiten de adviesbranche en nemen elk meer dan tien jaar aan ervaring mee naar het adviesbureau uit Leiden.

Stef Smits werkte voorafgaande aan zijn start bij Morgens in de onderwijssector. Zo’n zesenhalf jaar bracht hij door bij mboRijnland, in rollen als bestuurssecretaris en manager onderwijs. Bij Morgens richt hij zich dan ook vooral op het onderwijsdomein. “Stef handelt coachend en oplossingsgericht en hij is thuis in het in gang zetten van veranderopgaven”, laat Morgens weten.

Bij een fusie tussen onderwijsinstellingen begeleidde Smits onlangs de integratie van een aantal ICT-onderwijsteams. “Ik vond het geweldig om te zien hoeveel enthousiasme en energie er ontstond toen collega’s elkaar stimuleerden bij het inslaan van nieuwe wegen en hoe de teams met het resultaat aan het werk zijn gegaan!”, blikt Smits terug, die eerder in zijn loopbaan meer dan 10 jaar werkzaam was bij de TU Delft en het ministerie van Economische Zaken, in rollen als programmamanager en strategisch adviseur.

Morgens verwelkomt Stef Smits, Jessie Strohmaier en Thijs Jagersma

Jessie Strohmaier, bij Morgens aangesteld als Senior Consultant Justitie & Veiligheid, is afkomstig uit de juridische sector. Ze deed ervaring op als jurist en als manager bij onder meer de Rechtspraak en het OM. Daar heeft ze in rollen als teamvoorzitter, kwartiermaker en afdelingshoofd teams gebouwd en aangestuurd. Ook gaf ze als projectleider sturing aan implementatie- en verandervraagstukken.

“Ik vind het heel leuk om met een team ‘from scratch’ aan vooruitgang te werken. Wat is de vraag? Welke verandering is nodig? Eerst creatief en met een open vizier brainstormen en dan de plannen steeds concreter maken. Dat proces en die gesprekken begeleid ik graag”, laat Strohmaier weten.

Thijs Jagersma kan bogen op jarenlange ervaring binnen het publieke domein. De afgelopen jaren heeft hij voor verschillende organisaties rollen bekleed als adviseur, projectleider, onderzoeker, trainer en teamleider. Zo werkte hij onder meer zo’n negen jaar voor het NCOD, een advies- en detacheringsbureau voor de publieke sector, in zijn laatste rol als managing director. Het afgelopen jaar was Jagersma actief als zelfstandig adviseur in de begeleiding van reorganisaties.

Bij Morgens is hij gestart in de rol van Senior Consultant Overheid. “In overheidsland willen we meer resultaat, meer samenwerking en meer invloed van de burger. Kortom meer impact! Daarnaast willen we juist minder regels, minder verspilling en minder bureaucratie. Optimaal organiseren van maatschappelijke meerwaarde is voor mij dan ook dé uitdaging”, laat Jagersma weten.