Freek Hermkens over de succesfactoren van continu verbeteren

31 mei 2021 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel

In een nieuwe podcast van adviesbureau MLC spreekt wetenschapper en consultant Freek Hermkens over welke factoren ten grondslag liggen aan succesvol continu verbeteren.

Steeds meer organisaties gaan vandaag de dag aan de slag met continu verbeterprogramma’s. Toch vallen de resultaten daarvan niet zelden tegen, zegt Hermkens, die onlangs zijn proefschrift over continu verbeteren publiceerde en al negen jaar werkzaam is bij MLC. “Je ziet dat bedrijven zich niet altijd weten aan te passen aan de almaar veranderende omgeving. Onder meer daardoor blijven de beoogde resultaten van dergelijke programma’s uit.”

Wat ook meespeelt, zo stelt Hermkens, is dat bedrijven wel gebruikmaken van continu verbetertechnieken zoals lean, maar daarbij vergeten dat er meer bij komt kijken dan het implementeren van een of andere tool. “Continu verbeteren is een managementfilosofie. Bedrijven die dat niet beseffen zetten dergelijke technieken wel in, maar dat is onvoldoende om echte veranderingen en verbeteringen te realiseren binnen een organisatie.” 

Freek Hermkens, Principal Consultant, MLC

Het belang van de lange termijn

De reden dat organisaties lean en andere continu verbetertechnieken niet op de juiste wijze toepassen heeft volgens de expert vooral te maken met een verkeerde focus. “Bedrijven kiezen toch vaak voor kortetermijndoelstellingen.”

Die zijn uiteraard makkelijker te bereiken, maar daarmee blijft de dieper liggende noodzaak – zoals gedragsverandering – onderbelicht. “Het veranderen van de organisatiecultuur kost veel meer tijd. En die tijd gunnen bedrijven zichzelf niet.” 

Als een bedrijf voor kortetermijndoelstellingen heeft gekozen, verdwijnen de continu verbeterideeën bovendien vaak vrij snel weer uit de organisatie. “Dat komt omdat medewerkers snel doorhebben dat ze een trucje aan het uitvoeren zijn zonder dat ze doordrongen zijn van de omvangrijke filosofie die erachter zit. En op die manier worden er natuurlijk geen wezenlijke veranderingen gerealiseerd, terwijl organisaties die initieel wel voor ogen hadden.” 

“Als je bijvoorbeeld kijkt naar Toyota, waar de oorsprong ligt van de continu verbeterfilosofie en de leantechnieken, dan zie je dat dat bedrijf constant bezig is om zijn aanpak te verfijnen. En dat vraagt dus echt om een langetermijnadem. Zo startte Toyota in de vorige eeuw met die programma’s en daar is de organisatie momenteel nog steeds mee bezig. Continu verbeteren is niet iets dat je even snel doet: laat dat alsjeblieft duidelijk zijn.” 

En precies dat – “continu verbeteren niet zien als een quick fix” – is volgens Hermkens de belangrijkste succesfactor. “Het is daarbij ook belangrijk dat de top van een organisatie ook de rust bewaart en accepteert dat gedragsveranderingen teweegbrengen een hoop tijd kost. Natuurlijk zullen in het begin enkele kleine effecten van continu verbeterprogramma’s worden waargenomen, maar voor de grote is meer geduld vereist, zo werkt dat nou eenmaal.” 

De rol van leidinggevenden

Verder is het belangrijk dat zowel de top van een organisatie als het middenmanagement beseft dat continu verbeterprogramma’s ook een grote impact gaan hebben op hun eigen gedrag. “Ze zullen dus mogelijk eveneens hun manier van leidinggeven binnen hun organisatie moeten aanpassen.” 

Hermkens benadrukt dat het management van organisaties die in de weer zijn met continu verbeterprogramma’s dit verbeteren vaak verwart met besparen. “Dat gebeurt onder andere door grote ontslagrondes door te voeren. Maar daar vernietig je enorm veel menselijk kapitaal mee. En dat is op de lange termijn niet altijd zo’n goede uitkomst. Organisaties die inzetten op continu verbeterprogramma’s zouden dus veel meer met toekomst moeten bezig zijn.”

Verder lezen: Middenmanagers zijn sleutel tot succes bij veranderprojecten

De werkvloer als succesfactor

Tot slot benadrukt Hermkens dat het succes van continu verbeteren uiteraard ook sterk afhangt van wat uiteindelijk op de werkvloer gebeurt.

“Dat succes kan worden gerealiseerd als afdelingen en teams over voldoende data beschikken en werken met prestatie-indicatoren. Op die manier kunnen ze vaststellen of de continu verbeterprogramma’s al dan niet effect hebben en op welke aspecten ze mogelijk moeten worden bijgesteld. Goede dashboard die inzichten bieden zijn hierbij van cruciaal belang.” 

Meer weten over de succesfactoren van continu verbeteren? Beluister dan de podcast op deze pagina.