Professioneel risicomanagement bij programma's en projecten

27 mei 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Twee adviseurs van TwynstraGudde hebben de krachten gebundeld om samen het nieuwe boek ‘Professioneel risicomanagement bij projecten’ uit te brengen. In hun boek delen de auteurs tal van ‘lessons learned’ en tips over hoe risicomanagement succesvol kan worden ingezet om projecten tot een goed einde te brengen.

Daniëlla van Well-Stam en Fianne Lindenaar zijn allebei al 25 jaar jaar actief in risicomanagement binnen een projectomgeving. “In deze tijd hebben wij in de praktijk ontdekt wat werkt en wat niet, op het gebied van risicomanagement. Met dit boek hopen we onze belangrijkste lessen over te dragen aan vakgenoten”, vertelt Van Well-Stam.

“Steeds hadden wij de intentie onze ervaringen te delen, en nu is het ons eindelijk gelukt om dit boek te schrijven”, vult Lindenaar aan. Beiden zijn partner bij TwynstraGudde. Van Well-Stam is reeds haar gehele loopbaan werkzaam voor het kantoor, terwijl Lindenaar in 2005 de overstap maakte vanuit de publieke sector.

Daniëlla van Well-Stam en Fianne Lindenaar

De basis voor hun boek vormt de RISMAN-methode. Niet geheel verrassend, want beiden stonden aan de wieg van de aanpak, die in 1995 werd ontwikkeld binnen een samenwerkingsverband tussen NS Railinfrabeheer (nu ProRail), Rijkswaterstaat, de TU Delft, Gemeentewerken Rotterdam en TwynstraGudde. Anno 2021 wordt de RISMAN-methode veel gebruikt wordt voor risicoanalyse en risicomanagement bij projecten, vooral bij grote en complexe projecten – denk aan programma’s in de bouw- en infrasector.

In het boek duiken de auteurs in, zoals zij het beschrijven, de “twee verschillende richtingen van de RISMAN-methode. Ten eerste de systematische kant, met lange lijsten van risico’s, die is gestoeld op tools en instrumenten. In de bouwsector bijvoorbeeld, is de toepassing veelal naar deze harde kant gerold, de ‘verantwoordingskant’.”

“Ten tweede, het daadwerkelijk ómgaan met risico’s, waarin wij ons de afgelopen jaren hebben gespecialiseerd. Het gaat er dan om de essentie eruit te halen en er iets mee doen in projecten en binnen organisaties. Dit betreft meer de management- en de menskant van risicomanagement.”

Vooral dat laatste is een ondergeschoven kind bij veel projecten, constateren Van Well-Stam en Lindenaar. “Het in kaart brengen van risico’s en maatregelen – de risicoanalyse – lukt vaak goed, waardoor er op reguliere basis over risico’s gerapporteerd kan worden. Maar de stap naar risicomanagement, waarbij daadwerkelijk iets gedaan wordt met de informatie van de risicoanalyse, blijkt in de praktijk veel moeilijker.”

De people-kant van risicomanagement

Daarbovenop besteden Van Well-Stam en Lindenaar ook veel aandacht aan gedrag en cultuur – naast de methode en systemen volgens hen belangrijke succesfactoren voor het laten slagen van projecten. “Met een systeem kun je risico’s mooi uitrekenen, maar het gaat erom hoe mensen ermee omgaan. Hoe ze iets met risico’s durven te doen door die te koppelen aan gedrag”, leggen de auteurs uit.

De lancering van hun boek vindt plaats in een tijd waarin volgens sommigen rond de 70% van de projecten niet de vooraf opgestelde en gewenste resultaten weet te behalen. Vooral projecten met een sterke digitale component zouden gebaat zijn met professioneel risicomanagement.

“Projecten verlopen nooit precies volgens de planning en begroting waardoor veel tijd, energie en geld verloren gaat aan het achteraf bijsturen. [Onder meer] risicomanagement is het antwoord op dat probleem”, besluiten Van Well-Stam en Lindenaar.

Bestellen? Het boek ‘Professioneel risicomanagement bij projecten’ kan worden besteld op de site van Boom Uitgevers.