SeederDeBoer helpt Mentaal Beter met postfusie-integratie

25 mei 2021 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Vorig jaar werd Opdidakt, een bedrijf dat kinderen helpt bij hun ontwikkeling, overgenomen door ggz-instelling Mentaal Beter. De koper vroeg SeederDeBoer om het postfusie-integratieproces te begeleiden. Betrokkenen van beide partijen vertellen over het bijzondere project. 

“Bij een grote overname is het belangrijk om kwalitatief goede mensen om je heen te hebben die dit proces begeleiden en structureren”, vertelt Martin de Heer, CEO van Mentaal Beter. “Wij hadden een plan gemaakt dat bestond uit verschillende werkstromen, zoals kwaliteit, IT en HR. Per werkstroom moet je daar iemand op hebben zitten die coördineert, mensen meeneemt en fungeert als olie in de machine. SeederDeBoer was daar een zeer geschikte partij voor.” 

Sander van den Berg, de CFO van Mentaal Beter, voegt toe: “Het was een complexe opdracht die vroeg om een heldere structurering en planmatige aanpak. Omdat er voor de mensen van Opdidakt en ook voor ons dingen zouden veranderen, was het belangrijk om iedereen tijdens het proces goed mee te nemen. Dat betekent veel communiceren: wat gaan we precies doen, waarom is dit nodig?” 

SeederDeBoer helpt Mentaal Beter met postfusie-integratie

De Heer vertelt dat het in een paar maanden tijd lukte om de bedrijfsprocessen op orde te krijgen, de kwaliteitsorganisatie te uniformiseren en de IT naar één platform te emigreren. “Dat was hard werken, maar omdat er binnen Mentaal Beter en Opdidakt een open cultuur heerst, verliep dat proces vlot. We hebben er met plezier aan gewerkt.” 

Bijzondere combinatie

Vanuit SeederDeBoer werd het traject ondersteund door consultants Lotte Olminkhof, Lotte Huitema, Hanna Sevinga en Louelle van Bergen Henegouw.

Daniël Dekker had een overkoepelende rol. Hij legt uit: “Loopt alles conform planning? Welke risico’s zien we en hoe mitigeren we die? Waar zijn aanvullende analyses nodig of komen we capaciteit tekort? Het was een klus met een krappe deadline, dus we moesten vol aan de bak. Je hebt een korte lijn met zowel de raad van bestuur en het management nodig wil je daar goed op kunnen sturen.” 

“Met veel aandacht en energie hebben we mensen meegekregen en zaken op de rit gezet, zodat Opdidakt tijdig op de bedrijfsprocessen en -systemen van Mentaal Beter was aangesloten. Een dergelijke integratie moet leiden tot een maximalisatie van synergie- en schaalvoordeel. Tegelijkertijd verstoor je ook de nodige structuur en routines. Die balans is kwetsbaar en behoeft aandacht, en het pleit voor Martin en Sander dat ze dat bij voorbaat scherp hadden.”

“De cultuur binnen Mentaal Beter hielp daar ook bij”, legt Dekker uit. “Er werken veel jonge mensen, die gedreven en flexibel zijn. Je hoeft er, bij wijze van spreken, geen energie in te blazen, die is er al voldoende. Natuurlijk moet je vertrouwen winnen, want een overname brengt altijd veel onzekerheid en verandering met zich mee. Dat betekent continu vertellen wat je gaat doen, en doen wat je belooft.”

“Bovendien waren Martin en Sander zich als bestuurders bewust van de invloed van hun leiderschap. Zij waren zeer ontvankelijk voor onze signalen, en acteerden daar ook op. Ik had een prettige relatie met beiden: open en vertrouwd. Dat hielp enorm. Het was een leuke en interessante klus.” 

Het projectteam van SeederDeBoer

Verbinding

SeederDeBoer-consultant Lotte Olminkhof vertelt dat ze in het Opdidakt-team zat, de partij die werd overgenomen. “In korte tijd is er veel gerealiseerd en veranderd voor zowel Mentaal Beter als Opdidakt. Het is belangrijk om vooraf te weten welke werkzaamheden en processen het beste uniform gemaakt kunnen worden en welke werkwijze leidend is, maar ook om daar soms van af te wijken, in gesprek te gaan over de verschillende werkwijzen en voor het beste van twee werelden te kiezen.” 

“Je kunt van elkaar leren en je dan richten op de best practices van beide kanten. Hier stond men voor open. Ik heb veel gesprekken gevoerd, vragen gesteld, geluisterd en gevoel gekregen bij de wensen en behoeften binnen de organisatie. Als je mensen samen zet vinden ze elkaar. En dat gebeurde.” 

“In het kader van de integratie heeft Opdidakt in korte tijd een andere contact- en planmethodiek ingeregeld en een grote stap gezet op het gebied van digitalisering. Door Covid-19 gingen ze van alles face-to-face naar (bijna) alles digitaal. Daarnaast is de IT-omgeving gemigreerd, hebben er wijzigingen in de managementstructuur plaatsgevonden en is er een nieuw HR-functiehuis gekomen met ontwikkelpaden.”

CFO Van den Berg kijkt tevreden terug op de ondersteuning van SeederDeBoer: “Ze combineren intelligentie en veranderingsvermogen met empathie en enthousiasme. Ik vind die combinatie bijzonder en zie die ook niet altijd terug bij andere consultants. We hebben daardoor op een open en prettige manier met elkaar kunnen samenwerken. Ik zou ze bij een volgende overname zó weer inhuren, zonder twijfel.”