Grote ggz-instellingen verbeteren hun bedrijfsvoering

08 juli 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Grote ggz-organisaties kunnen terugkijken op een financieel geslaagd 2019. Of 2020 net zo goed zal uitpakken, valt echter te bezien, want de coronacrisis zal naar verwachting een grote weerslag hebben op de resultaten in de sector.

Dit en meer blijkt uit een benchmarkonderzoek van Adstrat, dat elk jaar traditiegetrouw de prestaties van de tien grootste ggz-instellingen in ons land onder de loep neemt. De onderzoekers concluderen onder meer dat de gecombineerde omzet van de top 10 ggz-organisaties vorig jaar met 5% is gestegen, naar €1,6 miljard*. Belangrijke redenen waren naast de jaarlijkse tariefindexatie een hogere productiviteit en de toename van het aantal behandelaren.

Terwijl de personele kosten meegroeiden met de hogere opbrengsten naar gemiddeld 76%, daalden de overige kosten naar gemiddeld 17%. Ggz-instellingen die hun zaken beter op orde hebben, de zogeheten ‘high-performers’, is het gelukt om beter te presteren dan hun branchegenoten. Zij wisten op beide onderdelen 2% tot 3% betere resultaten te realiseren.

Omzetgroei | Omzet per FTE

Door de combinatie van omzetgroei en kostenbeheersing verbeterde het bedrijfsresultaat naar gemiddeld 3%, waarbij de high-performers een bedrijfsresultaat behaalde van 6%. Hierdoor steeg de nettowinst vorig jaar aanmerkelijk, waarbij wel kan worden opgemerkt dat deze bij verschillende instellingen ook positief werd beïnvloed door eenmalige baten door de verkoop van vastgoed (die verantwoord worden in het operationele resultaat).

Het werkkapitaalbeslag was in 2019 nagenoeg gelijk aan het niveau van het voorgaande jaar en ligt door de bank genomen op een positiever niveau dan in verschillende andere zorgsegmenten zoals de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). “Daarnaast bleef het werkkapitaalniveau praktisch gelijk op ongeveer -1% van de omzet, wat gezien kan worden als een goed investeringsniveau”, laat Gérard Brockhoff, partner bij Adstrat, weten.

Volgens de zorgexpert trekken ggz-organisaties met deze resultaten een lijn door die jaren geleden is ingezet, gedreven door verbeteringen in de interne bedrijfsvoering: “We zien over de laatste jaren gemiddeld genomen een verbetering naar een duurzaam beter financieel resultaat. De beteugeling van de indirecte kosten zorgt voor een financieel gezonder bedrijfsmodel, wat gezien de dynamiek in de sector ook noodzakelijk is voor de continuïteit.”

EBITDA | Bedrijfsresultaat

Uitdagingen

Toch is niet alles rozengeur en maneschijn, zo blijkt uit de benchmark. Want de vermogenspositie van ggz-instellingen is kwetsbaar te noemen. “Verschillende instellingen houden een te hoge schuld in verhouding tot hun resultaatontwikkeling. En, verschillende grotere ggz-organisaties teerden vorig jaar wederom in op hun financiële reserves”, aldus de onderzoekers. 

Dat is geen houdbare situatie, zegt Brockhoff. “Voor een financieel bestendige positie zal de schuld van de instellingen verder moeten worden teruggebracht. Dat vraagt voor verschillende instellingen vermoedelijk aanvullende strategische keuzen in de mix van behandeling, regio’s en vastgoedportefeuilles.”

Dit aandachtspunt zal door de huidige economische crisis alleen maar versterkt worden. “De coronacrisis zal een forse, negatieve impact hebben op de omzet- en resultaatontwikkeling in de ggz-sector”, aldus Brockhoff. 

* Onderdeel van de Adstrat-benchmark zijn de ggz-organisaties Alkin, Altrecht, Dimence, GGNet, GGZCentraal, Lentis en Rivierduinen. De ggz-organisaties GGze, Parnassia en Pro Persona zijn niet meegenomen in de benchmark omdat zij nog geen financiële jaarrekening hebben gepubliceerd.