Adstrat: Maritieme sector heeft de wind in de zeilen

20 mei 2015 Consultancy.nl

De Nederlandse maritieme sector heeft mooie resultaten geboekt in 2014, maar volgens Adstrat Consulting is er zwaar weer op komst. Doordat het binnen de branche gebruikelijk is dat orders pas na tien maanden worden betaald geven de goede resultaten een vertekend beeld van de daadwerkelijke stand van zaken, aldus Adstrat partner Gérard Brockhoff in een recent interview met BNR Nieuwsradio.

De maritieme sector – of eigenlijk de ‘cluster’ van maritieme sectoren (o.a. binnenvaart, visserij, offshore en scheepsbouw) – is van groot belang voor de Nederlandse economie. Uit de ‘De Nederlandse Maritieme Cluster Monitor 2014’ van Ecorys en brancheorganisatie Nederland Maritiem Land blijkt dat de cluster eind 2013 goed was voor zo’n 3% van het Bruto Binnenlands Product – met een directe toegevoegde waarde van ruim €16 miljard en indirect nog eens ruim €4 miljard. Er werken zo’n 224.000 mensen in de maritieme sectoren – 2,5% van de totale werkgelegenheid in Nederland.

Maritieme sector

De afgelopen weken zijn de eerste jaarverslagen van een aantal belangrijke spelers in het maritieme speelveld beschikbaar gekomen. Adstrat Consulting partner Gérard Brockhoff bespreekt in een recent interview met BNR Nieuwsradio kort de resultaten van hoofdrolspelers Koninklijke Boskalis Westminster, IHC Merwede (beter bekend onder voormalige naam IHC Caland) en SBM Offshore. 

Wind in de zeilen
De maritieme sector heeft mooie resultaten geboekt in 2014. “We zien dat de meeste bedrijven het beter hebben gedaan dan het jaar daarvoor, eigenlijk beter dan in alle jaren daarvoor”, vertelt Brockhoff. SBM Offshore, een belangrijke exploitant en leverancier van offshore installaties en schepen voor de olie- en gassector, heeft in 2014 een ROI (Return On Investment) van 15% gerealiseerd. Boskalis, ’s werelds grootste baggermaatschappij, noteerde een rendement van 19% en de scheepswerven van IHC Caland boekten een recordjaar – een ROI van 29%. “Dat zijn cijfers die we al lang niet meer hebben gezien”, aldus Brockhoff. Het recordjaar is volgens hem te danken aan de unieke positie van de scheepswerven, die een gespecialiseerd soort baggerschepen levert die maar weinig bedrijven in de wereld kunnen produceren.

IHC

Donkere wolken
Maar volgens de management consultant is er zwaar weer op komst voor de sector. Brockhoff wijst op het feit dat de mooie resultaten “een vertekend beeld” geven van de status van de sector. IHC Caland teert bijvoorbeeld nog op een recordorder van 10 offshore schepen die in 2013 werd gedaan, en waarvan de laatste schepen dit jaar worden opgeleverd. Ook de cijfers van SBM Offshore geven misschien een te rooskleurig beeld van de status van het bedrijf – in de offshore-sector is het gebruikelijk dat orders pas 10 maanden na de start van het project worden betaald, waardoor het bedrijf veel schulden maakt voor het kan incasseren. Gezien de teruglopende portefeuilles moet men de resultaten van 2014 zeker niet als prognose nemen voor de komende jaren, stelt Brockhoff. Hij verwacht dat het de komende jaren minder zal gaan.

Als een van de redenen voor de teruglopende orders in de offshore-sector noemt de Adstrat partner de gedaalde oliepijs. Voor het eerst sinds lange tijd is de prijs gezakt tot onder $60 per vat. “Omdat die olieprijs zo laag is, zie je dat alle grote producenten – Shell bijvoorbeeld – allemaal hun investeringen hebben teruggeschroefd”, aldus Brockhoff. Veel nieuwe projecten worden on hold gezet, en partijen die bijvoorbeeld offshore installaties of windmolens produceren hebben daar last van. Zij moeten nu harder knokken voor hun opdrachten, stelt hij.

Zwaar weer op komst

Exotische kansen
Volgens Brockhoff liggen de meeste kansen voor succesvolle investering nu in “de wat meer exotische gebieden, echt diepwatergebieden waar Shell op inzet – gas in Afrika bijvoorbeeld – en ook gewoon de afgelegen gebieden zoals de Noordpool of misschien wel instabiele gebieden als Irak en Iran.”

Nieuws

Meer nieuws over