De vier soorten teams in bedrijven en hun kenmerken

26 mei 2021 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Organisaties werken steeds vaker in teamverband. Maar wat voor soort teams zijn er binnen een bedrijf? En hoe verschillen de kenmerken van teams van elkaar?

Op basis van een groot aantal factoren – denk aan de samenstelling van teams, de doelen, de omgeving waarin ze opereren en nog veel meer – zijn er tal van verschillende soorten teams in het bedrijfsleven. Het kan handig zijn om in deze diversiteit tot een bepaalde categorisatie te komen. Bijvoorbeeld voor het bepalen van de aansturing, of hoe leiderschap ingevuld dient te worden.

Volgens een raamwerk van InContext kan op hoofdlijn onderscheid worden gemaakt tussen vier verschillende soorten teams. De verschillen zijn met name afhankelijk van twee factoren: hoe complex en veranderlijk de omgeving van het team is en daarmee het werk waarmee ze zich bezighouden, en in welke mate het behalen van individuele doelen relevant is binnen het team.

Op basis van de 2 factoren kan er onderscheid gemaakt worden in 4 type teams

1: Individuele prestaties team

Het gaat hier om de meest losse vorm van een team. De verschillende teamleden behalen individueel hun doelen, maar delen bepaalde middelen of bronnen die ze bij hun werk nodig hebben. Een salesteam kan bijvoorbeeld zo’n type team zijn, zeker als de verschillende teamleden een individuele target hebben. De teamleden hebben echter wel een bepaalde afhankelijkheid van elkaar bij het delen van informatie, middelen of andere bronnen. 

Ze zijn voor die zaken dus van elkaar afhankelijk om hun individuele doelen te bereiken. Een dergelijk team kan niet zonder een coördinator of leidinggevende die de individuele leden aanstuurt en eventuele conflicten helpt oplossen. Dergelijke teams hebben structuur, regels en afspraken nodig. Zo kunnen de schaarse middelen met een minimum aan wrijving door de teamleden gedeeld worden. 

2: Productieteam

Hier is één groot verschil met het voorgaande type team, namelijk dat de teamleden een gezamenlijk doel hebben. Er kunnen verschillende specialisten in een dergelijk team zitten die allemaal iets eigens bijdragen aan het einddoel. Dat doel wordt alleen behaald als alle specialismen met elkaar samenwerken. Een dergelijk team vereist over het algemeen wel leiding, maar minder dan een individuele prestaties team. 

Aandacht in dit type team gaat uit naar het formuleren van het gemeenschappelijke doel, afspreken van werkwijzen en processen, optimaliseren van performance van het gehele team en het bewaken van de kwaliteit.

3: Coördinerend team

Dit type team geeft leiding aan anderen, waarbij de verschillende leden ieder een eigen afdeling, team of stakeholder vertegenwoordigen. Een coördinerend team heeft zowel gemeenschappelijke als individuele doelen. Het verenigen daarvan en komen tot een gemeenschappelijk beleid is een kernfunctie van een dergelijk team. De leden van een coördinerend team zijn bedreven in het oplossen van problemen en het aangaan van een constructief conflict. 

Het voeren van uitdagende gesprekken, feedback geven en ontvangen en continu leren van elkaar is hier belangrijk. Een leider van een coördinerend team is meer gericht op het proces dan op de inhoud, meer een voorzitter dan een leidinggevende. 

4: Innovatieteam

Het laatste type team kent een gezamenlijk vernieuwend doel, een hoog energieniveau en een hoge mate van toewijding van alle leden van het team. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ambitieus project of een startup. Het team werkt als een netwerk, waarbij alle teamleden elkaar weten te vinden. Dergelijke teams zijn vaak tijdelijk, hebben een spannende visie en hoge ambities. 

Het formuleren van en committeren aan de visie vereist aandacht in een dergelijk team. De hoge spanning, de identificatie van teamleden met het doel en het team en het daaruit voortvloeiende commitment kunnen ervoor zorgen dat de discussie bij conflicten hoog kan oplopen. Het team moet dat in goede banen leiden en constructief oplossen. 

Veel innovatieteams kennen een hoge mate van zelfsturing, wat veel vraagt van de communicatieve en probleemoplossende vaardigheden van de teamleden.

Meer informatie? Meer weten over de vier soorten teams en hoe deze het beste kunnen worden aangestuurd? Download dan de whitepaper ‘Ontwikkeling van leiderschap, samenwerking & vertrouwen in teams’ op de website van InContext.