Zet de volgende stap in agile werken met de volwassenheidsscan

23 april 2021 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Steeds meer organisaties zetten de stap naar een flexibele en agile werkwijze. Dit start vaak op teamniveau en breidt zich vervolgens uit naar meerdere teams. Hierdoor hebben organisatie steeds vaker behoefte aan een meer wendbaar besturings- en organisatiemodel.

In zo’n verandering naar agile werken zijn verschillende fases te onderscheiden, met ieder zijn eigen knelpunten en uitdagingen. De Agile Volwassenheid Scan van First Consulting helpt organisaties om te herkennen in welke fase de organisatie zich begeeft en geeft een raamwerk op basis van concrete ervaringen. Experts van het bureau leggen uit hoe de scan werkt en hoe deze bijdraagt aan meer impact.

Agile Volwassenheid Scan

Geen enkele organisatie is hetzelfde. Wil een organisatie meer wendbaar worden, continu verbeteren of uitbreiden in agile werken? Dan is de aanpak die past bij deze ambitie en context altijd maatwerk. De Agile Volwassenheid Scan biedt een raamwerk om op een gestructureerde manier de huidige situatie, ambitie en vervolgstappen te bepalen en faciliteert hiermee het tot stand komen van het maatwerk transitieplan.

De basis van het raamwerk zijn vier dimensies:

Verschillende dimensies worden gemeten in Agile volwassenheid van een organisatie

Deze dimensies adresseren de volwassenheid op zowel team- als organisatie/portfolioniveau. Aan de hand van concrete vragen per dimensie wordt gezamenlijk met de organisatie de huidige status en de toekomstige ambitie bepaald.

Bij de eerste dimensie ‘Agile team dynamiek’ wordt gekeken naar de voorwaarden, structuur, rollen en basiscondities om als agile team effectief aan de slag te gaan. Ten tweede laten de vragen in de dimensie ‘Agile leiderschap & cultuur’ zien in hoeverre teams mandaat krijgen, besluitvormingsprocessen worden doorbroken en er een cultuur van experimenteren en leren bestaat.

In de derde dimensie, ‘Agile governance’, wordt er met een portfoliofocus gekeken naar de inrichting, cadans en rollen die nodig zijn om de organisatie tactisch en strategisch te besturen. Tot slot wordt bij de dimensie ‘Agile basis practices, tools & werkomgeving’ gekeken naar wat er ter ondersteuning van de teams en organisatie kan worden ingezet om effectief agile te kunnen werken.

Met de Agile Volwassenheid Scan wordt gekeken in welk level een organisatie zich bevindt. De levels, maar ook de stappen tussen deze levels, hebben ieder hun eigen knelpunten met een eigen aanpak om zo stap voor stap te kunnen verbeteren. Het doel van de scan is om gestructureerd het gesprek aan te gaan met de organisatie.

Verschillende levels waarin een organisatie zich kan bevinden

Het level waarin een organisatie zich bevindt in combinatie met de ambitie op agile gebied wordt vervolgens omgezet in een passende aanpak op maat gemaakt voor de situatie. Een volledig agile ademende organisatie hoeft dus simpelweg niet altijd het einddoel te zijn: zo kan verbeteren op teamlevel ook het streven zijn. De scan van First Consulting biedt hierdoor voor iedere situatie een maatwerk aanpak met verbeteringen.

Hoe pak je het aan: big bang of olievlek?

In de praktijk zien we dat organisaties kiezen tussen een top-down, bottom-up of hybride veranderaanpak. In de top-down veranderaanpak maakt (een groot deel van) de organisatie in één keer de kanteling naar lean/agile-portfolio management en waardestromen bestaande uit diverse agile teams. Dit vergt een visie-gedreven, centraal-gecoördineerde aanpak met duidelijke livegang-momenten, oftewel een “big-bang”.

Vaker wordt een meer bottom-up gedreven veranderaanpak gebruikt, waarbij je individuen en teams laat experimenteren en het aantal agile teams geleidelijk uitbreidt. Hierdoor verspreidt de agile werkwijze zich geleidelijk door de organisatie; een zogenaamde “olievlek”.

In de praktijk is er meestal sprake van een hybride vorm, waarbij bijvoorbeeld wordt gestart met enkele waardestroom of agile team en werkwijze in een bepaald domein. Ook kan gedacht worden aan een lean/agile portfoliomanagementproces dat verschillende waterval en agile delivery methodieken faciliteert. Dit gebeurt vaak vanuit kenniscenters of kleine communities die de agile-verandering aanjagen.

De belangrijkste boodschap? Er is geen goed of fout, alleen een aanpak die het beste past bij een organisatie.

Conclusie

Geen enkele organisatie is hetzelfde. Dit geldt ook voor de aanpak als organisaties zich willen ontwikkelen in agile volwassenheid. De Agile Volwassenheid Scan combineert de kennis en ervaring van First Consulting, met als uiteindelijk doel om gestructureerd het gesprek aan te gaan met de organisatie en tot een maatwerk, “fit-for-purpose” plan te komen. Hierbij wordt gekeken naar de fase waarin de organisatie zich bevindt en de ontwikkelambitie en resulteert in concrete uitvoerbare stappen die passen bij de organisatie.