Helft organisaties meer dan 3 jaar bezig met Agile en Scrum

07 mei 2020 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De agile-trend zal voorlopig aanhouden. Inmiddels maakt de helft van alle organisaties al meer dan drie jaar gebruik van de razend populaire methodologie voor verandering en transformatie.

Agile vindt zijn oorsprong in de softwarewereld. De methodiek dankt zijn populariteit aan het feit dat de aanpak bedrijven voorziet van een meer flexibele, efficiënte en resultaatgedreven manier om hun IT-ontwikkelingen te realiseren. De methodiek staat haaks op de traditioneel gebruikte Waterval-aanpak en is sinds zijn oorsprong als een olievlek verder doorgesijpeld naar vrijwel iedere sector en naar de meeste functiegebieden binnen organisaties.

Vandaag de dag doen management teams mee in scrumsessies, werken HR teams agile en gebruiken projectmanagers agile voor de delivery van hun mijlpalen en activiteiten. Volgens een nieuw onderzoek van Organize Agile in samenwerking met de Hogeschool Utrecht, gehouden onder meer dan professionals in 19 landen, maakt bijna de helft van organisaties al meer dan 3 gebruik van de agile-methodologie. 

Hoeveel jaar is uw organisatie bezig met agile werkenDeze bedrijven maken vooral gebruik van agile als een methodologie voor hun transformaties – beter bekend als agile transformaties. Dit zijn grote organisatorische veranderingen, waarbij wendbaar gewerkt wordt in kleine multidisciplinaire teams die vooral experimenterend tot oplossingen komen. Bekende bedrijven die gebruikmaken van de agile-methodiek zijn onder andere Apple, IBM, Microsoft en Procter & Gamble, en in ons land ING.

Voordelen van agile?

Wat zijn de voordelen van agile? De belangrijkste reden die door de respondenten wordt aangevoerd (aangegeven door 83%) is het vermogen om de flexibiliteit te verbeteren temidden van het snel veranderende landschap. Door gebruik te maken van een aanpak waarbij kleine incrementele innovaties en nieuwe producten/diensten sneller ontwikkeld en op de markt gezet kunnen worden, kunnen bedrijven tijdig tegemoet komen aan de veranderende behoeften van klanten en hun concurrenten voorblijven. Het vasthouden aan de traditionele watervalaanpak heeft voor veel organisaties betekend dat ze uiteindelijk achter de feiten en concurrentie aanliepen. 

Wat zijn de voordelen van agile werkenGidion Peters, een partner bij Organize Agile, benadrukt hoe agile zijn waarde bewijst, vooral in de huidige crisistijden. "Wendbaarheid is nu belangrijker dan ooit. In crisistijd zie je dat het snel kunnen reageren op verandering als organisatie essentieel is.” Dit geldt voor alle onderdelen van een organisatie, van strategie en business planning (het bedrijf door de storm leiden) tot de supply chain (het stabiliseren van de impact van Covid-19 op de delivery), human resources (het afstemmen van middelen op de huidige vraag) en finance (het optimaliseren van het werkkapitaal en de cash flow).

De tweede veelgenoemde reden voor het omarmen van agile is dat de methodiek onder de streep zorgt voor betere resultaten, een reden die in lijn ligt met internationale onderzoeken, waaruit naar voren komt dat leiders in agile een significant betere omzet- en winstgroei realiseren. Een derde voordeel van agile volgens de respondenten is dat het zorgt voor een betere organisatiecultuur. Door werknemers te stimuleren om meer verantwoordelijkheid te nemen door middel van een aanpak die teamwork en samenwerking bevordert, zorgt agile voor een hogere werknemerstevredenheid. Vanuit een macroperspectief creëert agile een meer open en productieve cultuur.

De meest gebruikte agile-methodieken

Er zijn anno 2020 meer dan tien agile-methodologieën. Hoewel de meeste daarvan allemaal dezelfde overkoepelende filosofie delen, evenals veel van dezelfde karakteristieken en praktijken, bestaan er verschillen in de terminologie, praktijken en operationele tactieken. Volgens de data van Organize Agile, vormt Scrum verreweg de meest populaire agile-methode. 80% van de respondenten geeft aan dat ze de aanpak hanteren voor hun (agile) bedrijfstransformaties. 

Welke agile werkwijzen worden er binnen de organisatie gebruikt

Bij Scrum, werkt een zogeheten Product Owner nauw samen met het team aan een Product Backlog, een lijst waarop alle zaken staan die nog gedaan moeten worden om tot een eindproduct te komen, bijvoorbeeld een werkend systeem of een prototype. In korte werkperiode, Sprints genaamd, werken cross-functionele teams er aan om de activiteiten van de Product Backlog op te leveren. Zodra een Sprint is afgerond, wordt de Product Backlog geanalyseerd en Indien nodig geherprioriteerd, waarop vervolgens de volgende set aan deliverables voor de volgende Sprint wordt geselecteerd.

Kanban is de op een na meest gebruikte Agile methodologie. Kanban is een zeer visuele workflow management methode, die vooral populair is onder Lean teams. Net als bij Scrum, is Kanban een proces erop gericht om teams te helpen om effectiever samen te werken, door inzicht te bieden in de delivery en ontwikkeling van producten en diensten. Bij de Kanbanmethode hoort ook een sterke focus op continue delivery. 

Agile Portfolio Management staat op de derde plaats van veelgebruikte agile-methoden. Dit is een methodologie die de agile methodiek heeft geïntroduceerd in het traditionele portfolio- en project management domein Met toenemende disruptie binnen de alsmaar digitaler wordende wereld, is het management van een portfolio de laatste jaren alleen maar uitdagender geworden. Door agile te gebruiken kunnen project managers er voor zorgen dat ze hun projectvereisten kunnen opsplitsen in kleinere stukken, wat zorgt voor meer flexibiliteit om aanpassingen te kunnen doen, wanneer er sprake is van nieuwe of veranderde verzoeken vanuit de business. 

Andere bekende Agile methodologies zijn onder meer: LeSS, SAFe, Lean Software Development, Lean Agile Process en Extreme Programming (XP).