Het CAK kiest HeadFirst als exclusieve IT-inhuurpartner

21 april 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) kiest voor een nieuwe manier van het inhuren van IT-personeel. De publieke dienstverlener neemt afscheid van een select aantal IT-inhuurpartners en kiest exclusief voor de diensten van HeadFirst. 

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voert het CAK verschillende regelingen uit, zoals de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Ter ondersteuning van zijn IT-organisatie maakt de uitvoeringsinstantie gebruik van extern talent. Dit werd de afgelopen jaren geleverd door zes leveranciers. Dit proces gaat op de schop, nu het CAK ervoor kiest om de gehele inhuurvraag te beleggen bij HeadFirst, een van de grootste IT-intermediairs in ons land

Het CAK kiest HeadFirst als exclusieve IT-inhuurpartner

Met de nieuwe manier van werken wil de uitvoeringsinstantie de inzet van externe IT’ers verder professionaliseren en het inhuurproces efficiënter inrichten. “Wij hebben gezocht naar één partner die begrijpt hoe de markt op het gebied van ICT-inhuur beweegt en die ervoor zorgt dat onze processen hierop efficiënt worden aangesloten”, aldus Dorien Lameris, Manager Recruitment bij het CAK. 

“HeadFirst heeft niet alleen een goed netwerk waardoor zij een betrouwbare partner zijn op het gebied van het bieden van continuïteit in de kennis en capaciteitsbehoefte, ook hebben zij een bewezen trackrecord in het bieden van efficiency.” 

Volgens Geo van der Wilk, CCO bij HeadFirst Group, past de samenwerking bij de visie van het bedrijf om zijn opdrachtgevers volledig te ontzorgen. “Wij zorgen voor geschikte, beschikbare professionals en een feilloze administratieve afhandeling. Hiermee ontzorgen we de inhurende afdeling van het CAK.” 

Daarnaast zal HeadFirst in de eerste fase van de samenwerking de rol van consultant op zich nemen. Van der Wilk: “Wij begeleiden het CAK in de verandering van de huidige situatie naar de nieuwe situatie met één intermediair.” Te denken valt aan het aanpassen van de werkprocessen en bijbehorende IT-workflows, en het begeleiden van de people-kant van de verandering.

Het contract met Headfirst heeft een looptijd van twee jaar met twee opties tot jaarlijks verlengen. De waarde van de overeenkomst bedraagt zo’n €20 miljoen.