Finext en Swap Support helpen Infinitas Learning met SAP BPC

12 januari 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Finext en Swap Support hebben Infinitas Learning geholpen met de implementatie van een nieuw financieel consolidatiesysteem.

Infinitas Learning is het moederbedrijf van Noordhoff, de grootste educatieve uitgeverij van boeken en digitale leermiddelen voor onder andere basis- en middelbare scholen in ons land, en van Plantyn (België) en Liber (Zweden).

Eind vorig jaar kampte Infinitas Learning met een uitdaging ten aanzien van zijn financiële systeemlandschap. Het systeem dat wordt gebruikt voor de consolidatieprocessen werd door de leverancier uitgefaseerd. Dat hield ook in dat er vanaf 2021 niet langer beroep kon worden gedaan op ondersteuning. En dus moest de uitgever van lesmaterialen op zoek naar een alternatief.

Infinitas Learning neemt SAP BPC in gebruik

“Het was bovendien een rigide systeem geworden, een black box, waarin het lastig was om veranderingen door te voeren”, vertelt Nillus Voermans, Group Controller bij Infinitas Learning.

Voermans en zijn team schakelden Finext in om te ondersteunen bij de transitie. Het adviesbureau is een goede bekende van Infinitas Learning, want tien jaar geleden was Finext ook al betrokken bij de implementatie van de consolidatieoplossing waar de uitgever nu afscheid van neemt. En in de onderliggende periode fungeerde Finext als adviseur op financieel vlak.

Na een toolselectie, die werd begeleid door Finext, viel de keuze unaniem op SAP Business Planning and Consolidation (BPC). “SAP BPC viel op door de geboden functionaliteit en het nam de frustraties weg die gebruikers hadden bij het vorige systeem”, licht Voermans toe. “Daarbij kwam dat we SAP BPC bij Finext als een SaaS-oplossing kunnen afnemen. Dat is voor ons belangrijk.”

Deze SaaS-oplossing wordt geleverd vanuit Smart Financial Management van Finext en zusterorganisatie Swap Support. Bij deze fullservice-aanpak draait SAP BPC op de servers van Swap Support, dat ook het beheer verzorgt. Finext zorgt voor de licenties, het advies en de implementatie. Infinitas Learning betaalt hiervoor een vast bedrag per maand en is hiermee volledig voorzien voor een consolidatie- en rapportageproces met SAP BPC.

“Met Smart Financial Management zorgen wij voor alles wat je nodig hebt om een performance management-oplossing te kunnen laten draaien”, zegt Gert-Jan van den Berg, die als consultant van Finext nauw betrokken was bij het project. “Het heeft daarmee het karakter van een SaaS-oplossing, maar dan wel met de flexibiliteit om aanpassingen te kunnen doen.”

Inmiddels draait Infinitas Learning op deze oplossing. Voermans en Van den Berg kijken terug op een “noemenswaardig soepele migratie” naar SAP BPC. Voermans: “Dat succes is zeker te danken aan de hechte samenwerking met Finext. Het was echt een joint effort, met korte lijntjes, een duidelijk doel en zeker ook veel plezier.”

Hij geeft aan dat de uitgever nu al de vruchten plukt van SAP BPC. “We hebben nu meer inzicht in het consolidatieproces, kunnen beter rapporteren en kunnen makkelijker wijzigingen doorvoeren. We brengen hiermee de kwaliteit van de cijfers omhoog.”