First Consulting helpt Enexis met herinrichting van werkplekbegeleiding

18 december 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd

First Consulting heeft Enexis Netbeheer geholpen met het opzetten van een nieuwe structuur voor het begeleiden van monteurs in opleiding. Dit zorgt ervoor dat de schaarse begeleidingscapaciteit beter wordt benut en tevens de kwaliteit van opleiden wordt verhoogd. 

Probleemschets

Enexis Netbeheer heeft, net als andere netbeheerders, in de komende jaren veel nieuw technisch personeel nodig om het toenemende werkpakket uit te kunnen blijven voeren. Nieuwe monteurs kunnen intern hun mbo-diploma halen. Als onderdeel van hun BBL-opleiding (Beroeps Begeleidende Leerweg) doen ze praktijk- en werkervaring op door mee te lopen binnen de verschillende productieteams; de beroepspraktijkvorming (bpv).

De begeleiding door ervaren monteurs werd met name één-op-één gedaan. Hierdoor, in combinatie met een toenemend werkpakket en een vergrijzende populatie ervaren monteurs, ontstond een tekort aan begeleidingscapaciteit.

Naast het efficiënter opleiden en begeleiden van leerlingen was er ten aanzien van de beroepspraktijkvorming een tweetal andere behoeften:

  1. Het werkpakket van de monteur in opleiding beter aan laten sluiten bij de opleidingsbehoefte.
  2. Meer focus aanbrengen op de beroepspraktijkvorming door onder andere vaste en kwalitatief goede werkplekbegeleiding. 

Oplossingsrichting

First Consulting heeft Enexis Netbeheer geholpen met het analyseren van de problematiek op basis van interviews met verschillende stakeholders uit de business. Parallel hieraan zijn kaders (ontwerpprincipes) vastgesteld. Dit heeft gezamenlijk geleid tot een advies waaruit de volgende twee oplossingsrichtingen zijn gekozen: 

1. Simulatiehallen
Het neerzetten van simulatiehallen waarin geoefend kan worden met realistische praktijksituaties (voortbouwend en in aanvulling op de Vakschool). Naast het oefenen van basisvaardigheden kunnen er realistische situaties worden nagebootst zoals het simuleren van storingen, het simuleren van risicovolle handelingen of het oefenen van situaties die in de praktijk niet zo vaak voorkomen. 

Doordat in een veilige en overzichtelijke omgeving gewerkt wordt, bieden deze hallen de mogelijkheid meer monteurs in opleiding te begeleiden per begeleider (gemiddeld één-op-vier in plaats van één-op-één). Daarnaast bieden deze hallen in de toekomst mogelijkheden voor het bijhouden van vakmanschap door ervaren technisch personeel. 

Eén van de ingerichte simulatiehallen vlak voor ingebruikname

2. Opleidingsteams
Ondanks de mogelijkheid tot ‘droog’ ervaring opdoen in de simulatiehallen, zullen er nog steeds werkzaamheden buiten in het veld, met begeleiding, moeten worden uitgevoerd om de opleiding af te ronden. Om focus aan te brengen op het opleiden en begeleiden op de werkplek buiten is gekozen voor de implementatie van zogeheten opleidingsteams. In deze teams zitten ervaren monteurs en uitvoerders die de monteurs in opleiding begeleiden op de werkplek buiten en in de nieuwe simulatiehallen. 

Vanuit reeds bestaande opleidingsteams is gebleken dat deze centrale en dedicated organisatie de efficiëntie en de kwaliteit van de begeleiding ten goede kwam. Daarnaast zorgen deze opleidingsteams voor een goede aansluiting van de benodigde werkzaamheden bij de opleidingsbehoefte van de monteurs in opleiding in het team. 

Implementatie en nazorg

Enexis Netbeheer was zelf verantwoordelijk voor het zoeken en contracteren van de hallen, het uitzetten van de aanbesteding voor de verbouwing en de daadwerkelijke verbouwing en inrichting.

First Consulting heeft, samen met de business, geholpen bij het opstellen van de benodigde organisatiestructuur, processen en systeemondersteuning voor zowel de opleidingsteams als de simulatiehallen. Om te bepalen welke delen van de opleiding de monteurs in de hallen kunnen uitvoeren, heeft First Consulting door middel van workshops een verdeling van leertaken gemaakt waarbij de bestaande opleiding als uitganspunt is genomen.

De resultaten van deze workshops zijn vervolgens ook gebruikt voor de onderwijs-technische inrichting van de hallen. First Consulting is betrokken gebleven om te ondersteunen bij de livegang van de eerste van drie simulatiehallen, de overige twee zullen dit voorbeeld snel volgen.