Onderzoek: Maastricht Aachen Airport kan flink doorgroeien

07 januari 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Maastricht Aachen Airport (MAA) kan tot 2030 flink groeien. Zo concludeert Ecorys in een nieuw rapport. De vraag of deze groei ook moet worden nagestreefd leidt voorlopig echter nog volop tot discussie: waar Ecorys stelt geen aanwijzingen te hebben gevonden dat het Limburgse toerisme te lijden zal hebben onder het toenemend vliegverkeer, concludeert de Breda University dat dat er wel degelijk schade zal zijn aan de sector.

Hoe kan Maastricht Aachen Airport (MAA) duurzaam en toekomstbestendig worden? Met die vraag klopte het provinciebestuur van Limburg begin dit jaar aan bij oud-staatssecretaris Pieter van Geel. Net als bij zijn eerdere verkenning van de toekomst van Eindhoven Airport, schakelde hij op zijn beurt Ecorys in.

Het onderzoeks- en adviesbureau bracht de ‘economische betekenis’ van MAA in kaart, en concludeert dat de luchthaven in Beek (vlak boven Maastricht) in 2019 goed was voor 1.760 directe en indirecte banen in de regio en nog eens 720 daarbuiten. Dit jaar verwerkte het vliegveld 137.000 ton vracht, 23% meer dan in 2019. Weinig verrassend kelderde het aantal passagiers, van 436.000 in 2019 naar 80.000 dit jaar.Ecorys: Maastricht Aachen Airport kan flink doorgroeienDesondanks ziet Ecorys veel kansen voor groei: tot 2030 kan het vrachtvolume stijgen tot 289.000 ton en het aantal passagiers tot 747.000. Daarmee komt het aantal werknemers op 3.700. Het bureau schat de marktkansen voor vracht stabieler in dan voor passagiersvervoer. Zo is MAA voor passagiers momenteel sterk afhankelijk van reisorganisatie Corendon.

De potentiële groeiverwachting lijkt wellicht wat positief, nu de wereldwijde luchtvaartsector al bijna driekwart jaar zucht onder de coronacrisis. Vorige maand werd echter bekend dat MAA als enige Nederlandse luchthaven verwacht dit jaar winst te maken. Dit heeft alles te maken met het sterk gegroeide vrachtverkeer, dat de weggevallen passagiersvluchten grotendeels compenseert.

In zijn conclusies houdt Ecorys bovendien rekening met de gevolgen van de coronapandemie. De onderzoekers verwachten dat het zeker drie tot vijf jaar duurt voordat het aantal passagiers weer op het oude niveau is.

Wel of geen schade aan toerisme?

In de Limburgse media gaat de aandacht echter vooral uit naar het feit dat Ecorys geen duidelijke aanwijzingen zegt te hebben gevonden dat de groei van MAA schade zal berokkenen aan de toeristensector. Dit staat haaks op de beweringen van een actiegroep van omwonenden van de luchthaven.

Zij zien zich bovendien gesteund door een onderzoek van de Breda University, uitgevoerd in opdracht van HISWA-RECRON, Visit Zuid-Limburg en Koninklijke Horeca Nederland. In het onderzoeksrapport – gepresenteerd kort na het rapport van Ecorys – wordt gesteld dat het toerisme in Zuid-Limburg wel degelijk hard wordt geraakt door geluidsoverlast van vliegtuigen die landen op of vertrekken vanaf MAA.

Verkenner Pieter van Geel noemde de vraag omtrent de overlast al voor het verschijnen van dat tweede rapport een “lastig te duiden verhaal”. Daarbij wees hij erop dat de vraag afgelopen zomer door corona niet verder kon worden onderzocht. Hij stelde dat er nauwelijks wetenschappelijk onderzoek is op dit terrein, en dat Ecorys heeft gekeken naar “statistische samenhang”, waarbij zowel het toerisme als MAA groeien.

Te midden van alle onduidelijkheid kunnen we er in ieder geval op vertrouwen dat de onenigheid over de toekomst MAA nog wel even zal aanhouden. Want als één ding keer op keer wordt bewezen, is het wel dat luchthavens en maatschappelijke discussies onafscheidelijk zijn.