ELLIPSE-dashboard geeft inzicht in zorgvraag per regio

22 september 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Hoe gaat de zorgvraag zich ontwikkelen? Deze vraag houdt momenteel heel Nederland bezig, zeker nu het aantal coronabesmettingen weer oploopt. Maar ook op de langere termijn blijft het een actueel vraagstuk: onder invloed van ontwikkelingen als vergrijzing en snelle technologische vooruitgang blijft de zorgvraag veranderen. Het nieuwe ELLIPSE-dashboard van AT Osborne maakt de vraag naar zorg per regio inzichtelijk.

Met de herfst in aantocht vrezen velen voor de zogeheten ‘tweede golf’. Zeker als er ook nog een griepepidemie bijkomt zou dit kunnen leiden tot een overbelasting van het zorgstelsel, zoals we die dit voorjaar ook al hadden. Om een gebrek aan intensive care (IC)-capaciteit te voorkomen wil het kabinet een structurele uitbreiding naar 1.350 IC-bedden en daarbovenop een flexibele capaciteit van 350 IC-bedden.

Tegelijkertijd is het zeer de vraag of deze uitbreiding noodzakelijk is. Cijfers van de Stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) laten zien dat coronapatiënten in juli en augustus gemiddeld nog ‘maar’ 8 dagen op de IC doorbrachten, in maart en april ging het maar liefst om 22 dagen. Vermoedelijk komt dit door de betere behandelmethode die nu wordt toegepast. Door de veel kortere ligduur zal er, zelfs als de gevreesde tweede golf komt, veel minder IC-capaciteit nodig zijn dan in het voorjaar.

ELLIPSE-dashboard geeft inzicht in zorgvraag per regioDit voorbeeld illustreert hoe verschillende soorten ontwikkelingen van invloed zijn op de zorgvraag en hoe belangrijk het is om deze zo goed mogelijk te kunnen voorspellen. Natuurlijk is het belangrijk dat er voldoende IC-bedden zijn, maar het is ook onwenselijk dat er straks honderden bedden bijkomen die nooit worden gebruikt. Aan geld is niet bepaald een overvloed in de zorg en IC-bedden zijn relatief ook nog eens duurder. Ook is de kans groot dat er niet eens voldoende personeel beschikbaar is om de maximale capaciteit van 1.700 bedden te realiseren.

AT Osborne heeft ELLIPSE ontwikkeld om beter voorbereid te zijn op dergelijke complexe vraagstukken. Het dashboard helpt zorginstellingen met het per regio inzichtelijk maken van de toekomstige zorgvraag. Daarbij wordt gekeken naar de demografische ontwikkelingen, maar bijvoorbeeld ook naar epidemiologische en technologische ontwikkelingen.

Met het ELLIPSE-dashboard kan in het geval van crisissituaties ook inzichtelijk worden gemaakt welke IC-capaciteit regionaal kan worden vrijgespeeld door ‘reguliere’ zorg uit te stellen. Op deze manier kunnen gedifferentieerde afbouwscenario’s worden ontwikkeld, bijvoorbeeld per ROAZ-regio (acute zorg).

Gebruikers kunnen per gezondheidsaandoening zien hoe de zorgvraag zich gaat ontwikkelen. Daarbij rekent ELLIPSE vanuit meerdere scenario’s. Zo kan vanuit een basisscenario worden gekeken wat bijvoorbeeld de invloed van een preventief bevolkingsonderzoek zal zijn op de zorgvraag voor die specifieke aandoening.

Op deze manier helpt ELLIPSE zorginstellingen met het maken van goed onderbouwde keuzes – de komende maanden maar ook de komende jaren. Want de ontwikkelingen in de zorg blijven elkaar snel opvolgen, ook nadat corona is verdwenen.