Tool geeft teams duidelijk beeld wat nodig is voor betere samenwerking

04 maart 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Organisaties vallen of staan bij goede samenwerking. Wat daarvoor de juiste ingrediënten zijn verschilt echter per team. InContext heeft een tool ontwikkeld – de Team Flow Index – die in kaart brengt wat een specifiek team nodig heeft om optimaal te presteren.

Iedereen weet hoe belangrijk het is om goed met elkaar samen te werken, maar het daadwerkelijk doen is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe blijf je bijvoorbeeld als team effectief en gemotiveerd samenwerken? En hoe stel je de juiste prioriteiten voor jouw team? Of wat kan je doen om als (nieuwe) manager een vliegende start te maken met een team of transformatietraject?

Wat dergelijke vraagstukken des te uitdagender maakt, is dat ze geen eenduidig antwoord kennen: iedere organisatie en ieder team heeft zijn eigen dynamiek en behoeften. Vanuit deze gedachte ontwikkelde InContext de Team Flow Index (TFI). De tool biedt gedetailleerd inzicht in de succesfactoren en uitdagingen van een team.

Tool vertelt teams wat nodig is voor betere samenwerking

Het model waarop Team Flow Index is gebaseerd bestaat uit vier categorieën (verbinding, identificatie, ontwerp en power) en 20 onderliggende factoren, ontleend aan de meest vooraanstaande theorieën over teamontwikkeling.

Op basis van de categorieën beantwoordt ieder teamlid individueel een aantal vragen. De ene helft gaat over de huidige prestaties van het team, de andere helft gaat over de gewenste prestaties. De uitkomsten geven inzicht in het potentieel en de ontwikkelmogelijkheden voor dat specifieke team.

“Team Flow Index geeft de gelegenheid aan een team om te kijken naar: ‘Wat is er aan de hand in het team? Waar maken we ons zorgen over? Wat zijn de dingen die lekker lopen? Wat zijn de dingen die minder lekker lopen?’ Het ene team heeft iets anders nodig, dan het andere team. Als je weet wat datgene is wat een team nodig heeft kun je in veel minder tijd veel meer bereiken”, legt InContext oprichter en directeur Thomas Benedict uit.

“Wat ik mooi vind is dat de tool helpt, zonder een vooroordeel te hebben, over wat nou een goed team is en wat niet, de tool is heel erg toegepast op een team: ‘Waar liggen nou de verbeterpunten?”, vertelt consultant Femke van den Berg. “En je ziet heel goed waar de discussie over gevoerd moet worden. Omdat mensen daar toch een verschillende mening over hebben, en dat komt allemaal naar voren. Dus het geeft een heel goed beeld van waar de focus moet liggen.”

“Het voordeel is dat niemand zich direct hoeft uit te spreken. Niemand hoeft over een barrière heen te komen om te zeggen ‘Ik baal van jou.’ Maar wat je wel kunt zeggen – dat zeg je dan anoniem in de tool – is dat er een probleem is met conflictoplossing of vertrouwen”, aldus Benedict. “In een paar uur heb je de gelegenheid om een teamscan te maken van je eigen team en heb je een aantal punten boven water waar je het met elkaar over kunt hebben, zonder dat de vraagstukken aan mensen hangen.”

InContext heeft rondom de Team Flow Index een ééndaags programma ontwikkeld. Op die ene dag worden de vragen ingevuld en de uitkomsten besproken. Vervolgens definieert het team meteen concrete acties en plannen. Eén maand later vindt de eerste evaluatie plaats: Welke veranderingen zijn geïnitieerd? Hoe houd je momentum vast? Binnen drie maanden zijn er kwantificeerbare resultaten: Wat draagt bij aan het succes van het team? Wat kan nog verbeterd worden? Zes maanden later zijn veranderingen doorgevoerd en ingesleten. Dan volgt een evaluatie en – indien nodig – follow-up sessie met InContext.