P2 werkt mee aan de toekomst van de Waddenzee

20 juli 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd

P2 helpt komend jaar bij het vertalen van de gebiedsagenda voor de Waddenzee naar het uitvoeringsprogramma 2021-2026. In de agenda zijn de ambities geformuleerd waarmee alle betrokken partijen in samenwerking met elkaar vorm willen geven aan de duurzame toekomst van het Waddengebied.

Je kunt je het inmiddels moeilijk voorstellen, maar het had niet veel gescheeld of de Waddenzee zou vandaag de dag een polder zijn. Eind 19e eeuw werd er zelfs begonnen aan de aanleg van een dam tussen Ameland en het Friese vasteland. Gelukkig gingen die plannen ten onder in verschillende stormen, en bleef het unieke natuurgebied bestaan. Zo’n tien jaar geleden, in 2009, werd deze unieke status nog eens onderstreept toen de Waddenzee werd aangewezen als Werelderfgoed.

Dit betekent echter niet dat de Waddenzee nu niet meer wordt bedreigd. Waar het gebied een kleine 150 jaar bijna werd drooggelegd, dreigt het de komende eeuw juist te verdrinken door de opwarming van de aarde. Daarnaast heeft het gebied te maken met vele andere ontwikkelingen, waarin talloze partijen vaak conflicterende belangen hebben – denk bijvoorbeeld aan de energietransitie, demografische veranderingen, technologische innovaties, morfologische ontwikkelingen in de Waddenzee en de toename van recreatie en toerisme.P2 werkt mee aan de toekomst van de WaddenzeeTezamen zorgen deze ontwikkelingen dat er een sterke behoefte is aan een gezamenlijke agenda van de Rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en bewoners om het Waddengebied de komende decennia “veilig, vitaal en veerkrachtig” te houden.

Eén Waddenzee, vele belangen

Met de ‘Agenda voor het Waddengebied 2050’ ligt deze er sinds kort. In de agenda wordt een droombeeld vastgesteld voor hoe het wad er in 2050 uit kan zien. Vervolgens wordt gekeken naar de verschillende obstakels die er nog zijn op weg naar het realiseren van die ambitie, en naar manieren om die obstakels uit de weg te ruimen.

“Er staan veel belangen op het spel”, stelt minister van I&W Cora van Nieuwenhuizen. “Voor de eilandbewoners, de recreanten, de vissers, de ondernemers, voor de veerdiensten tussen de eilanden en het vaste land, de planten en dieren in de zee en bewoners op het vasteland achter de dijk. Vele – soms tegenstrijdige – belangen, die allemaal een eigen betekenis geven aan de Wadden.”

“Een unieke kans voor iedereen en voor dit bijzondere en prachtige gebied.”

Ze geeft aan dat de Agenda voor het Waddengebied een belangrijk visiedocument is waarin dwarsverbanden tussen de vele belangen en ontwikkelingen zichtbaar worden: “Het hoofddoel is een duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap.”

Van ambitie naar resultaat

Met de agenda is het fundament gelegd voor de komende decennia, maar het echte werk begint nu pas. P2 gaat daarbij helpen. Het projectmanagementbureau, dat veel ervaring heeft met netwerksamenwerking en verbindend onderhandelen, begeleidt komend jaar het regieteam bij het afronden en uitbouwen van de Waddenagenda. Met de betrokken partijen wordt de vertaalslag gemaakt naar het uitvoeringsprogramma 2021-2026.

“In maar liefst 19 trajecten gaan we gezamenlijk richting geven aan de toekomstige koers”, aldus een woordvoerder van P2. “Een unieke kans voor iedereen en voor dit bijzondere en prachtige gebied. Het voelt goed om weer terug te zijn. Vanuit P2 gaan Karsten Schipperheijn, Hans-Peter Westerbeek en Taco van den Heiligenberg dit project oppakken.”