Sioo organiseert grote terugkomdag voor alumni

14 juli 2020 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel

Op donderdag 24 september organiseert opleidingsinstituut Sioo zijn eerste echte alumnidag in zijn ruim zestigjarige bestaan.

Sioo, opgericht in 1958, heeft duizenden alumni werkzaam in alle gelederen van de publieke en private sector. Het opleidingsinstituut biedt onder meer volledige masterprogramma’s en executive cursussen, maar ook kortere masterclasses, waarbij de focus ligt op thema’s als organiseren, veranderen, adviseren en leiderschap.

Voor de alumnidag heeft de opleider een uitgebreid programma opgetuigd vol van inspiratie, verdieping en persoonlijke ontwikkeling. Het programma draagt de titel ‘Sterk in Ongemak’ en richt zich erop professionals te helpen begrijpen hoe ze in het huidige tijdperk met ongemak kunnen omgaan. Ook niet-alumni die geïnteresseerd zijn in het gedachtegoed van het opleidingsinstituut zijn welkom.

Een vraag die tijdens het evenement centraal zal staan, luidt: ‘Hoe werk je in organisaties constructief aan onderwerpen die eigenlijk heel ongemakkelijk zijn? Onderwerpen waarvan je weet dat er veel gevoeligheid op is in de organisatie, in je team en in jezelf?’ Annet Weitering, Relatiemanager bij Sioo, geeft aan: “De periode die we nu beleven daagt ons uit om ons opnieuw te verhouden tot elkaar, tot hoe we organiseren en tot de nieuwe realiteit waarin we een nieuwe kwetsbaarheid moet leren omarmen.”
Sioo organiseert grote terugkomdag voor alumniDit betreft volgens Weitering “een gezamenlijke uitdaging”, vandaar dat Sioo tijdens de dag alumni en diverse experts in het veld zal samenbrengen, om met elkaar een dag op te trekken en elkaar ‘sterk te maken in ongemak’.

“Een dag waarin we allemaal ervaringsdeskundige zijn, onze vraagstukken delen en met hulp van verschillende experts antwoorden zoeken op de vraag hoe we de nieuwe organisatierealiteit vorm kunnen geven….We willen onze alumni de gelegenheid bieden om in contact te komen met andere Sioo-alumni en docenten om samen nieuwe kennis en inzichten op te doen”, aldus de relatiemanager van Sioo.

Programma

De alumnidag bestaat uit een plenair gedeelte en enkele verdiepingssessies. Zo zal cabaretier Howard Komproe een plenaire break-out verzorgen over het beleven van ongemak. Ook wordt een plenair theatercollege gegeven, getiteld ‘Schaamteloos leven en werken’, verzorgd door spreker, schrijver en psycholoog Aukje Nauta. Tot slot vindt de boekpresentatie ‘Leading from the middle’ van rector Jesse Segers en docenten Koen Marichal en Daan Sorgeloos plaats. Daarnaast worden drie verdiepingssessies verzorgd door experts uit het veld. Een overzicht: 

Route 1: Gereed voor de toekomst

Deze sessie draait om het ongemak dat professionals ervaren ten opzichte van de organisatie waarvoor zij werken, of ten opzichte van de maatschappij of hun directe leefwereld. “In dit spoor zoomen we vooral in op het ongemak bij reorganisaties, fusies en faillissement, onredelijk hoge performance/groeidoelstellingen of de (beperkte) tijd die bijvoorbeeld zorgprofessionals aan de patiënt kunnen besteden”, legt  Weitering uit.

Verder draait de sessie om het ongemak van de branche waarin iemand werkt en in welke mate iemands organisatie voldoende duurzaam, maatschappelijk verantwoord en ethisch onderneemt. Aan deze track leveren diverse organisatieadviseurs, change consultants en coaches een bijdrage, waaronder Michiel van Dijk, Durk Piet de Vries, Paul Kloosterboer, Sasha Simons en Olivier Sueur.

Route 2: Verschil maken (maar niet te veel)

Deze verdiepingssessie draait om hoe professionals ongemak in samenwerking kunnen toestaan als bron voor vernieuwing en hoe zij als begeleider ongemak helpen hanteren. Weitering licht toe: “In alles wat we doen in organisaties willen we ‘het verschil maken’. Maar hoe doe je dat? Want te anders, te radicaal en te vernieuwend zijn goede recepten voor uitsluiting en bijbehorend (on)bewust gedrag. En eenmaal buitengesloten doe je niet meer mee op het speelveld en op het speelveld zelf wordt verandering en vernieuwing in de kiem gesmoord. De vraag is dus: hoe beweeg je precies daartussen?”

In deze route bevragen, experimenteren en onderzoeken de deelnemers hoe ze in contact kunnen blijven met dat wat anders is in henzelf en in de ontmoeting met de ander. Weitering: ”‘Rocking the boat without falling out’ geldt als kompas voor deze route waarbij op de wal blijven staan geen optie is.” Deze sessie kent bijdragen van uiteenlopende experts, waaronder Piet Hoekstra, Froukje Thijs, Peter Rombouts, Mark de Lat en Marion Weitering.

Route 3: Moedig én kwetsbaar

In deze laatste sessie kijken de deelnemers vooral naar hun eigen ervaringen met ongemak. Wat doet het met hen zelf en wat doen ze ermee? “Mensen kunnen zichzelf trainen in het omgaan met ongemak”, geeft Weitering aan. “Dat gaan we in deze route doen. Deelnemers ervaren wat het hen brengt als ze door het ongemak heen de regie pakken. Ze nemen hun eigen proces onder de loep.”

Hoe gaan mensen bijvoorbeeld om met ongemak, wanneer zij iemand de waarheid moeten zeggen, pittige feedback ontvangen van een ander, of wanneer ze zich schamen? En wat te doen als ze merken dat er ongemak ontstaat bij de ander, door een handeling van henzelf, wat te doen als men zich schuldig voelt over iets, of een reactie krijgt die iemand anders betreft? Met dat soort vragen zullen de deelnemers aan de slag gaan. Experts die een bijdrage zullen leveren aan deze track zijn onder meer Els van Steijn, Froukje Thijs, Peter Rombouts en Monique Bouland.

Meer informatie over de alumnidag van Sioo is hier te vinden.