First Consulting biedt hulp bij strategische personeelsplanning

19 juni 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Naast de impact van het coronavirus op de gezondheid van mensen, heeft het virus er ook voor gezorgd dat de arbeidsmarkt op zijn kop is komen te staan. 

Waar in ziekenhuizen en distributiecentra een hevig tekort aan personeel is ontstaan, liggen sectoren zoals de horeca en luchtvaart vrijwel stil. Daarnaast heeft het plotselinge massale thuiswerken binnen veel sectoren de digitalisering van processen en werkwijzen in een stroomversnelling gebracht. 

Hoe groot de effecten van het coronavirus in elke sector uiteindelijk zullen zijn is veelal nog onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat het virus grote impact heeft op de manier waarop organisaties werken en de medewerkers die ze daarbij nodig hebben.

Om hoge kosten door overbezetting en productieverliezen door onderbezetting te voorkomen, dan wel te minimaliseren, is het van belang dat bedrijven snel maatregelen nemen om hun personeel af te stemmen op deze nieuwe werkelijkheid. Fieke Schopenhouer, partner bij First Consulting, legt uit hoe strategische personeelsplanning organisaties kan helpen in tijden van corona én daarbuiten.

Het wat en waarom van strategische personeelsplanning

De essentie van strategische personeelsplanning is dat het huidige personeelsbestand aansluit bij het gewenste personeelsbestand, niet alleen nu maar ook in de toekomst. Waar het huidige personeelsbestand wordt gevormd door de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel, wordt de samenstelling van het gewenste personeelsbestand bepaald door interne en externe factoren. 

Bij interne factoren kun je bijvoorbeeld denken aan grootschalige organisatieveranderingen en bij externe factoren aan situaties zoals de coronacrisis. Dit soort factoren kunnen ervoor zorgen dat er een verschil ontstaat tussen het huidige- en het gewenste personeelsbestand. Denk bijvoorbeeld aan het gewenste aantal fte, maar ook de kwaliteiten van het personeel, zoals de competenties en ambities, spelen hierbij een belangrijke rol. 

Doordat organisaties met behulp van strategische personeelsplanning een beter inzicht in hun personeelsbestand krijgen, zijn zij beter in staat om snel de juiste maatregelen te bepalen om tot het gewenste personeelsbestand te komen. Dit is belangrijk omdat onzorgvuldige personeelsplanning productieverliezen en hoge kosten met zich mee kan brengen. Daarnaast zorgt een betere matching van personeel voor een verhoogde motivatie en betrokkenheid onder werknemers. Dit heeft op zijn beurt weer een positieve impact op de operationele resultaten. 

De visie en aanpak van First Consulting

Onze visie is om samen met HR en de business te komen tot een strategische personeelsplanning en deze ook daadwerkelijk te borgen in de organisatie. Op deze manier stellen we organisaties in staat om snel en efficiënt te reageren op de huidige personeelsbehoefte en daarnaast ook te anticiperen op toekomstige personele behoeftes. Dit doet we samen met de klant in vier stappen:De aanpak van First Consulting op strategische personeelsplanning

In dit proces vervullen we een schakelfunctie tussen HR en de business waarin we het gehele proces kunnen begeleiden en ondersteunen. Zo kijken we samen met de organisatie welke analyses (e.g. HR-analytics, 9-grid, SWOT) en maatregelen (e.g. omscholing, aantrekken nieuw personeel) het beste aansluiten.

Daarnaast ondersteunen we vanuit onze diepgaande proces- en systeemkennis in de uitvoering hiervan en wordt het proces ook echt in de organisatie geborgd. Zo hebben we al meerdere organisaties geholpen met het verbeteren van de processen rondom behoud, werving en doorstroom van personeel met het oog op het beter afstemmen van het personeel op interne en externe factoren. 

Zie ook: First Consulting helpt netbeheerders met thema schaarste technisch personeel. 

Conclusie

Door strategische personeelsplanning als een terugkerend proces in de organisatie te borgen, kunnen organisaties snel de juiste maatregelen nemen om hun personeel af te stemmen op interne en externe factoren. Zo kunnen hoge kosten door overbezetting en productieverliezen door onderbezetting worden voorkomen en kan de organisatie met een gemotiveerd en betrokken personeelsbestand toewerken naar de beste operationele resultaten, zowel tijdens de coronacrisis als daarbuiten.