First Consulting en SENSE Recruitment in gesprek over KYC

29 mei 2020 Consultancy.nl 7 min. leestijd

First Consulting en SENSE Recruitment gaan met elkaar in gesprek over de Know Your Customer (KYC)-trend in de financiële sector: hoe ziet de toekomst er uit?

Afgelopen jaren heeft de Nederlandsche Bank meerdere waarschuwingen en boetes uitgedeeld aan banken wegens onvoldoende toezicht en controle op hun klanten. In september 2019 meldde de NOS in een artikel dat ABN Amro wordt onderzocht door het OM vanwege witwassen. Verder blijkt uit dat artikel dat ING in 2018 een schikking trof met het OM voor €775 miljoen, de Rabobank vorig jaar ruim één miljoen euro betaalde en Triodos een officiële waarschuwing kreeg. Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks €13 miljard wordt witgewassen in Nederland.

Banken en verzekeraars zijn daarom verplicht om hun klanten te controleren om het witwassen van geld en terrorismefinanciering te voorkomen. Hiervoor worden Know Your Customer (KYC)-processen opgezet en aangescherpt om de controle op de klanten te verbeteren en te voldoen aan de eisen van de Nederlandsche Bank. Laura Dalstra, Senior Business Consultant bij First Consulting en Ronny Asscher-Magid, eigenaar van SENSE Recruitment gaan in gesprek over de KYC-trend in de markt.

Laura Dalstra, First Consulting

Ronny: First Consulting heeft veel verschillende banken en verzekeraars als klanten. Wat valt jullie op bij klanten?

Laura: “Know Your Customer-processen zijn niet van de laatste tijd. De wetten en het beleid bestaan al een hele lange tijd. Echter zie je dat met de huidige digitalisering en een steeds veeleisender wordende consument dit soort processen steeds complexer worden. Veel financiële instellingen hebben een complex systeemlandschap waarbij meerdere systemen een stukje informatie bevatten van de klant. Deze informatie moet bij elkaar gebracht worden om een volledig klantbeeld te krijgen en een gedegen risicoanalyse te doen.”

“Daarnaast moet er ook klantinformatie van verschillende bronsystemen toegevoegd worden die niet in de systemen staan van financiële instellingen. Denk hierbij aan informatie van de Kamer van Koophandel en mediacontroles. Een volledig beeld vormen is één van de grote uitdagingen voor onze klanten.”

Laura: Jullie richten je bij SENSE ook veel op vacatures binnen het KYC-domein. Wat heeft deze trend bij jullie voor effect gehad?

Ronny: “Ook bij ons is afgelopen jaren de vraag toegenomen naar professionals op het gebied van compliance, KYC en CDD (Customer Due Diligence). Met de huidige situatie rondom het coronavirus zie je dat het nog meer in een stroomversnelling komt, omdat er een extra boost wordt gegeven aan digitalisering en dit een grote rol speelt binnen KYC. Hoewel financiële instellingen hier al jaren mee bezig zijn, moeten digitale oplossingen nu versneld ingevoerd worden. Voor ons heel interessant; banken moesten in een kort tijdsbestek hele teams oprichten en kozen voor een combinatie van eigen vaste mensen en inhuur van professionals voor snelle opschaling.”

“Wij werven vooral de managers van deze teams en senior analisten die de junioren on the job kunnen coachen. Tegelijkertijd is professionalisering van de processen van belang om de verhoogde productie te draaien en automatisering om de verwerking te versnellen. Dit zien we weer duidelijk terug bij de vraag van onze consultancyklanten, waar First Consulting een goed voorbeeld van is.

Ronny Asscher-Magid - SENSE Recruitment

Ronny: Hoe ziet zo’n project eruit bij First Consulting?

Laura: “First Consulting werkt altijd samen met de klant, we stellen een team voor dat nauw samenwerkt met de klantteams. Onze consultants weten veel van de technologie die erbij komt kijken, kunnen huidige processen goed doorgronden en een beeld vormen van de toekomstige processen en weten hoe ze medewerkers enthousiast kunnen krijgen om de verandering te accepteren en adopteren. We zijn gespecialiseerd in operationele vraagstukken, en de KYC-uitdagingen bevinden zich juist in het hart van de operatie.”

“Hierbij is het belangrijk om het grotere geheel te bekijken. Het team hanteert een integrale aanpak, waar change, process en technologie samenkomen. Een voorbeeld is het bewaren en tijdig verwijderen van bewijsstukken waarbij alle aspecten samen komen. Documentatie moet op een opvraagbare wijze opgeslagen worden (proces), op een eenduidige manier (change) en tijdig verwijderd worden als de betreffende persoon geen klant meer is van de financiële instelling (technologie).”

Ronny: “Ik herken dit ook in de competenties die wij zoeken bij kandidaten. Proces en IT spelen een grote rol, maar zijn pas echt van waarde als je ook draagvlak voor verandering weet te creëren. Zonder change skills red je het niet. Voor consultants is een integrale kijk op situaties een herkenbare combinatie, maar voor een manager van een KYC team geldt dit ook in grote mate. Er wordt van je verwacht een goed opererend team op te tuigen, waar de uitdaging niet stopt bij optimale processen en voldoen aan wet- en regelgeving.”

“Je hebt te maken met klanten en hun verwachtingen die net zo goed gemanaged moeten worden terwijl ze onderzocht worden. Het doel is op de eerste plaats om risicovolle klanten te detecteren. Maar het laatste wat je wilt is een klant onterecht in deze categorie plaatsen.

Ronny: Wat verwachten jullie in de toekomst op het gebied van KYC en wat doen jullie daar nu al aan?

Laura: “We verwachten dat automatisering van processen steeds belangrijker gaat zijn, maar ook de opkomst van technieken zoals artificial intelligence (AI) en machine learning zullen steeds meer de overhand krijgen. Voordat financiële instellingen grootschalig gebruik kunnen maken van deze technieken is het van belang dat ze in het geval van KYC goed getest zijn en aansluiten bij de huidige systemen.”

“Echter moeten financiële instellingen ook blijven voldoen aan wet- en regelgeving. Je moet de “black-box” van beslissingen door AI-technieken heel goed kunnen toelichten om bepaalde keuzes te verantwoorden. Daarnaast is de wet en het bijbehorende beleid ook veranderlijk, wat we nu als oplossing bedenken voor de klant kan over een jaar niet meer toepasbaar zijn. We vinden het belangrijk dat kennis goed overgedragen wordt aan de klant zodat die hier flexibel in kan blijven.”

“Daarnaast gaat het niet alleen om de processen die ingericht worden, maar ook de medewerkers van de klant. Omdat de oplossingen steeds minder tastbaar worden is het juist van belang om de medewerkers goed mee te nemen in de verandering.”

Ronny: “Wij zien ook de urgentie voor professionalisering binnen KYC onverminderd doorzetten, mede door verscherping van toezicht. Vandaag ligt de nadruk sterk op bemensing van de teams en het professionaliseren van de processen. Maar we zien digitalisering en technologie, denk aan RPA en advanced analytics, steeds dominanter worden in onze vacatures. Banken streven naar transparantie, voorspelbaarheid en schaalbaarheid, en de mensen om dit te realiseren zijn de komende jaren hard nodig.” 

Laura Dalstra is Senior Consultant bij First Consulting, een consultancybureau met 250+ medewerkers. Ronny Asscher-Magid is eigenaar van headhunterskantoor SENSE Recruitment.