Waarom HR dol is op werken met Agile en Scrum

25 mei 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd

De Agile methodiek heeft de laatste jaren flink aan populariteit gewonnen. Ook HR-afdelingen maken gretig gebruik van Agile werkwijzen zoals Scrum, vooral om de business beter te kunnen bedienen, of bijvoorbeeld te zorgen voor meer flexibiliteit binnen de afdeling, zo blijkt uit de State of Agile HR van Organize Agile. 

De specialist in het begeleiden van Agile transformaties heeft in samenwerking met de Hogeschool Utrecht een onderzoek gehouden onder (HR-)leiders en professionals in meer dan 19 landen en 6 continenten. Uit de bevindingen komt om te beginnen naar voren dat bijna de helft van de organisaties al meer dan 3 jaar gebruikmaakt van de Agile-methodologie. 

Meer dan 80% van de ondervraagde respondenten (meer dan 200) maakt binnen zijn organisatie gebruik van Agile om sneller veranderingen te kunnen doorvoeren binnen de organisatie of om het op de markt brengen van producten en diensten voor klanten te versnellen. Door de Agile methodiek toe te passen worden ze wendbaarder en kunnen ze sneller inspelen op de veranderende behoefte van klanten, leveranciers en hun eigen mensen.

Gebruikt uw HR-afdeling agile manieren van denken, werken en organiseren?

Agile HR

Niet alleen projectmanagers, verandermanagers of andere verantwoordelijken vanuit de business kunnen Agile gebruiken om wendbaarder te worden. Ook in de HR-afdeling wordt tegenwoordig volop gescrumd en Agile gewerkt. Zo blijkt uit het onderzoek van Organize Agile dat 67% van de HR-afdelingen Agile werkwijzen toepast. Daarnaast geeft 9% van de respondenten aan dat de Agile mindset sterk aanwezig is op de HR-afdeling.

HR-afdelingen starten om verschillende redenen met Agile manieren van werken, denken en organiseren. Zo wil 70% sneller kunnen reageren op de behoeften vanuit de business, wil 53% de organisatie kunnen ondersteunen in de Agile transformatie die het bedrijf doormaakt, en wil ongeveer de helft van alle HR-afdelingen werken in zelfsturende en multidisciplinaire teams. Minder belangrijke drijfveren zijn onder meer het kunnen focussen op collectieve HR-doelen (38%) of het vergroten van het werknemersgeluk (36%). Slechts 7% gebruikt de Agile methodiek om zo meer duidelijkheid te krijgen over de rollen binnen het team. 

Wat waren de redenen voor de HR afdeling om te starten met een agile manier van werken, denken en organiseren?De respondenten wijzen op nog enkele voordelen van Agile HR. Naast het beter kunnen bedienen van de business (70%), geeft 47% aan de flexibiliteit op de afdeling te kunnen verbeteren en denkt 42% door gestructureerd te werken samen doelen beter te kunnen bereiken. 38% stelt dat Agile HR voor de afdeling meer betrokken en gepassioneerde medewerkers oplevert. Slechts 3% ziet helemaal geen voordelen.

Wat zijn de voornaamste voordelen van Agile HR voor de HR-afdeling?

Invloed op HR-instrumenten

De Human Resource-afdelingen maken gebruik van verschillende HR-instrumenten. Door te kiezen voor een Agile aanpak worden deze instrumenten beïnvloed. De respondenten geven aan dat Agile een invloed heeft (gehad) op de componenten ‘Leren en ontwikkelen’ (56%), ‘Functioneren en beoordelen’ (54%), ‘Recruitment’ (37%), ‘Onboarding en offboarding’ (34%), ‘Beloning’ (25%) en ‘HR-analytics’ (26%). 

Welke HR-instrumenten worden beïnvloed door agile binnen uw organisatie

Succesfactoren voor omarmen van Agile HR

De onderzoekers van Organize Agile hebben ook gekeken naar de belangrijkste succesfactoren voor het omarmen van Agile HR. De belangrijkste van deze factoren liggen qua percentages niet ver uiteen. Zo geeft 40% van de respondenten aan dat zowel autonomie voor de teams als zelfbewustzijn van de teamleden de belangrijkste succesfactoren vormen.

Wat zijn de belangrijkste succesfactoren voor het omarmen van Agile HR op de HR afdeling?

Bijna net zoveel respondenten geven aan dat een psychologisch veilige omgeving (37%) – waarin sprake is van wederzijds vertrouwen –, communicatie binnen en tussen HR-teams (34%), duidelijke kaders voor werk (33%) en een flexibele organisatiestructuur (ook 33%) ook belangrijke succesfactoren vormen. Slechts één op de vijf respondenten (19%) stelt nog niet genoeg ervaring te hebben om iets te kunnen zeggen over wat belangrijke succesfactoren zijn.

Volgens de data van Organize Agile vormt Scrum verreweg de meest populaire Agile methodiek bij organisaties. 80% van de respondenten geeft aan dat ze de aanpak hanteren voor hun (Agile) bedrijfstransformaties. Overige populaire Agile methodes zijn Kanban en Agile Portfolio Management, gevolgd door overige methoden als LeSS, SAFe, Lean Software Development, Lean Agile Process en Extreme Programming (XP).