Een beslismatrix voor externe inhuurstrategie tijdens Corona

28 april 2020 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De coronacrisis raakt ondernemingen van elke omvang: multinationals, mkb’ers en zzp’ers. Een van de meest gangbare reacties is eerst te kijken naar uitgaven aan extern personeel. Waar tal van bedrijven intuïtief als eerste grijpen naar handelingen om zoveel mogelijk kosten te besparen, is dit in de praktijk niet altijd mogelijk en soms zelfs onverstandig, zeker wanneer wordt gekeken naar de langere termijn.

Bijna iedere grote organisatie in ons land maakt voor een bepaald expertisegebied gebruik van extern personeel. Dit kunnen consultants zijn voor begeleiding bij een veranderprogramma of de ontwikkeling van een nieuwe strategie, maar ook IT-professionals die ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe applicaties of bij het beheren van IT-systemen, of bijvoorbeeld tijdelijk personeel om de dagelijkse bedrijfsvoering draaiende te houden.

Hoe om te gaan met externe inhuur?

Het coronavirus noopt veel bedrijven er echter toe zich te focussen op het in stand houden van hun kasstromen en het verlagen van kosten. Daarbij rijst de vraag hoe zij het beste kunnen omgaan met hun externe arbeidskrachten.

Wat is de beste inhuurstrategie tijdens Corona

Waar veel bedrijven een besluit nemen op basis van hun onderbuikgevoel, of impulsiviteit, pleiten inhuurexperts van zakelijk dienstverlener HeadFirst Group ervoor om een methodologische benadering te volgen voor een zo goed mogelijke afweging. 

Zij stellen voor om allereerst twee factoren van externe inhuur in kaart te brengen: in welke mate werken externe professionals aan bedrijfskritische activiteiten, en zou het stopzetten van externe inhuur leiden tot productiviteitsverlies? Door externe teams langs deze twee assen te leggen, krijgen inhurende bedrijven in een oogopslag te zien welke inhuurstrategie het verstandigst zou zijn. 

Een beslismatrix

Wanneer externe professionals niet werken aan bedrijfskritische activiteiten, en interne teams niet te veel te lijden hebben onder hun vertrek, dan is het raadzaam om deze professionals uit te laten stromen. In dat geval raadt HeadFirst aan om bedrijfsethisch te werk te gaan: “Ga in gesprek met je leverancier(s) hoe de uitstroom geregeld kan worden. En maak afspraken over hernieuwde inhuur na de freeze-periode.”

In het geval van externe professionals die bijdragen aan bedrijfskritische activiteiten – denk aan het betalingsproces bij een bank of het leveren van specialistische kennis die intern niet te vinden is – en waarbij hun vertrek een grote impact heeft op de (kwaliteit van) dienstverlening, luidt het advies om alles in het werk te stellen om de relatie in stand te houden. Opdrachtgevers zouden er goed aan doen om onzekerheid meteen weg te nemen door helder en direct te communiceren. 

Dit betekent echter niet dat er geen nieuwe onderhandelingen tussen de externe professional en de opdrachtgever mogelijk zijn. In sommige gevallen hebben de externe professional en leverancier begrip voor de situatie waarin de opdrachtgever verkeert en zullen ze openstaan om water bij de wijn te doen. Denk hierbij aan het tijdelijk verlagen van tarieven of het doorschuiven van betalingen, of het anders organiseren van betalingen zoals meer nadruk op performance-based-afspraken.

Wanneer het belang van externe professionals ter discussie wordt gesteld, wordt door de experts geadviseerd om de situatie per geval te bekijken. Indien wordt besloten door te gaan, gaat het om een overbrugging van de periode waar de impact van corona het sterkst wordt gevoeld. Er zijn diverse vormen van overbrugging mogelijk – het basisprincipe is echter dat beide partijen een deel van impact voor hun rekening nemen.

Zo kunnen zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer hun commitment tonen door bijvoorbeeld een lager tarief te vragen of akkoord te gaan met minder gewerkte uren. Voordelen van deze aanpak zijn dat kennis behouden blijft voor de organisatie, kosten tijdelijk verlaagd worden en het imago van goed opdrachtgeverschap bevestigd wordt. 

Voor meer informatie, download de whitepaper ‘Overbruggen van de coronacrisis – Inhuuradvies voor opdrachtgevers’.