1 op 3 HR-afdelingen gestopt met werven en inhuur

22 april 2020 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De impact van het coronavirus op bedrijven noopt veel HR-afdelingen om fors in te grijpen. Een overzicht van de meest voorkomende maatregelen genomen door HR-directeuren. 

Volgens een onderzoek van Berenschot, AFAS Software en Performa onder 150 HR-professionals afkomstig uit alle sectoren, blijkt dat het invoeren van een vacaturestop de meest genomen maatregel is. 35% van de HR-professionals heeft al de beslissing moeten maken om voorlopig niemand meer aan te nemen. En 18% van de respondenten verwacht dat een dergelijke stop binnen afzienbare tijd zal worden geïntroduceerd. 

Daarnaast heeft bijna een derde van de respondenten stages en traineeprogramma’s opgeschort. Naast het beperken van de instroom van nieuw talent, nemen HR-afdelingen ook tal van maatregelen om de omvang van het aanwezige personeelsbestand te verkleinen. 

Covid-19 maatregelen genomen door HR-afdelingen

De meest intuïtieve aanpak voor bedrijven is het terugbrengen van hun flexibele schil van arbeidskrachten – bijna 30% van de organisaties heeft dit inmiddels gedaan. En nog eens 22% is van plan dit in de komende weken alsnog te doen. In slechts enkele maanden tijd heeft 40% van de bedrijven naar verwachting zijn contracten voor bepaalde tijd niet verlengd.

Twee maatregelen die erop gericht zijn om niet het personeelsbestand te verkleinen maar juist de beschikbaarheid van arbeidskrachten terug te brengen, zijn het invoeren van een verkorting van de overeengekomen arbeidsduur en het verplicht laten opnemen van verlof, 

Tot nu toe broedt maar 10% van de bedrijven op plannen voor het doorvoeren van ontslagen, maar dit heeft natuurlijk vooral te maken met de ondersteunende crisismaatregelen vanuit het kabinet. De overheid voorziet werkgevers van ruime financiële vergoedingen om hun mensen te kunnen blijven doorbetalen en daarmee aan boord te houden.

“Ingrijpen in het medewerkersbestand is voor werkgevers een snelle manier om de financiële pijn te verzachten, maar we kunnen van vorige crises leren dat we met het wegsturen van werknemers ook de nodige schade kunnen veroorzaken. Wat dat betreft is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid uiterst welkom”, zegt Hans van der Spek van Berenschot.