FTE Groep ontwikkelt en verzorgt Lean trainingen voor klanten

26 maart 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd

De adviseurs van FTE Groep worden vanuit hun Lean expertise regelmatig door overheidsorganisaties en bedrijven gevraagd om hun Lean kennis over te brengen. Via training wordt gezorgd voor kennisoverdracht, en door middel van on the job learning en coaching worden medewerkers in staat gesteld om zelfstandig aan de slag te gaan met continu verbeteren. Een blik op twee van dergelijke trajecten.

Trainingen bij Stater

Kennis ontwikkelen, borgen én verbeteren, dat wilde hypotheekdienstverlener Stater (onderdeel van ABN Amro). In een verandertraject dat het bedrijf uit Amersfoort opzette werd de wens uitgesproken om in eerste instantie 25 medewerkers op te leiden tot LEAN Green Belt.

FTE Groep ontwikkelt en verzorgt Lean trainingen voor klanten

Lean expert Arthur Pans van FTE Improvery werd aan boord gehaald om een op maat gemaakte Lean Green Belt training te ontwikkelen. Terwijl hij eigen trainingsmateriaal inbracht vanuit het curriculum van FTE Improvery, werden tegelijkertijd de verschillende modules afgestemd op de wensen en behoeften van Stater. Pans zegt hierover: “Maatwerk leveren en samen afstemmen wat de klant écht belangrijk vindt. Buiten de kaders denken en meebuigen. Alleen dan kun je samen het beste resultaat neerzetten.”

In samenwerking met de Continuous Improvement expert bij Stater, werden de 25 medewerkers opgeleid. De opgedane kennis werd direct toegepast in de praktijk en geborgd. Na afloop van iedere training, werden volgens de A3-methodiek verschillende A3’s (probleem oplossen) opgemaakt en in de praktijk toegepast.

Onderdeel van de Lean Green Belt training was dat er twee praktijkdagen aan gekoppeld waren en direct problemen van de werkvloer werden opgepakt en opgelost. “Hierdoor hadden we ook direct resultaat na de training”, aldus de opdrachtgever. “Met deze basis zijn we nu beter in staat om onze eigen veranderambitie te realiseren.”

Trainingen voor Quoratio

Datzelfde gold voor Quoratio, een detacheerder van professionals en consultants gespecialiseerd in complexe administratieve processen. Het bedrijf heeft een Lean Black Belt training gekregen van FTE Groep consultant Sybrand Hoekstra. Hiermee zijn de Black Belt experts van de interne consultancyafdeling uitgerust om andere medewerkers op te leiden in het zelfstandig begeleiden van een OGSM traject en het coachen op de realisatie van deze OGSM.

Quoratio had FTE Groep vorig jaar met deze wens benaderd. De timing van de vraag was volgens Hoekstra perfect: “De Lean Black Belt training viel namelijk samen met het vaststellen van de te behalen doelen van het bedrijf voor de komende jaren.” Hiervoor maakt Quoratio gebruik van het strategische planningsproces OGSM (Objective, Goals, Strategies, Measures).

Hoekstra ontwikkelde een op maat gemaakte Lean Black Belt training en faciliteerde de trainingen. “De training werd zo praktisch mogelijk en hands-on ingericht, zodat de medewerkers het direct konden toepassen binnen de eigen organisatie.” Met als resultaat dat de interne performance improvement consultants het Lean gedachtegoed nu zelf over de bühne brengen aan directie en medewerkers.

De Lean opleidingen van FTE Groep hebben een van de hoogste Lean Competency System (LCS) accreditaties van Nederland. De Lean Orange Belt is gecertificeerd op niveau 1A en 1B, de Lean Green Belt training op niveau 1A, 1B en 1C en de Lean Black Belt training is gecertificeerd op niveau 2A en 2B.