Middenduin adviseert Zorg van de Zaak bij overnames Ergatis en Sitagre

05 maart 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Ergatis en Sitagre zijn overgenomen door Zorg van de Zaak, een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijlzorg en medische zorg. Adviesbureau Middenduin ondersteunde Zorg van de Zaak bij de deal.

Met ruim 5400 medewerkers en een omzet van meer dan €430 miljoen is Zorg van de Zaak Nederlands grootste platform voor ondersteuning van mensen op impactvolle momenten die van invloed zijn op het vermogen om te participeren, aldus een persvoorlichter van de organisatie: “Tot het netwerk behoren bedrijfszorgorganisaties én diverse expertisebedrijven, onder meer op het gebied van arbeidsomstandigheden, mobiliteit, schuldhulpverlening en psychische klachten. Ook is Zorg van de Zaak hoofdsponsor van FC Utrecht.”

Aan het netwerk van Zorg van de Zaak zijn recent twee nieuw partijen toegevoegd: Ergatis en Sitagre. Bij Ergatis werken artsen voor arbeid en gezondheid multidisciplinair samen met medisch specialisten uit ziekenhuizen en klinieken door heel Nederland voor de beoordeling van gezondheidsklachten en medische beperkingen van langdurig zieke werknemers waarvan het herstel en de reïntegratie stagneert, zegt een woordvoerder: “Bijvoorbeeld in geval van een onduidelijke diagnose of prognose, bij twijfel over adequate behandeling en benutbare arbeidsmogelijkheden (belastbaarheid) of bij behoefte aan een second opinion.”

Middenduin adviseert Zorg van de Zaak bij twee overnames

De andere nieuw partij binnen het netwerk van Zorg van de Zaak, Sitagre, is opgericht als zusterbedrijf van Ergatis. Sitagre richt zich op de uitvoering van psychiatrisch onderzoek van werknemers met ernstige psychische klachten en psychiatrische stoornissen in een vroegtijdig stadium van verzuim of als onderdeel van claimbeoordeling door inkomensverzekeraars en uitkeringsinstanties.

Bas Tomassen, directeur van Ergatis en Sitagre, zal nadat de overname is afgerond deel gaan uitmaken van de netwerkdirectie van Zorg van de Zaak. Hij is kijkt uit naar de nieuwe samenwerking: “In de afgelopen jaren zijn we hard gegroeid. Zorg van de Zaak Netwerk heeft al langer geleden het voortouw genomen om meer samenhang te brengen in de verschillende vormen van ondersteuning van mensen die dreigen uit te vallen of al arbeidsongeschikt zijn. Graag sluiten wij ons aan bij de missie van Zorg van Zaak om een wezenlijke bijdrage te leveren aan een gezonder, vitaler en gelukkiger Nederland.” 

Marius Touwen, oprichter en DGA van Zorg van de Zaak, vult Tomassen aan: “Ergatis en Sitagre leveren een goede bijdrage aan het oplossen van behandel- en reïntegratietrajecten die stagneren. Dat dient het belang van alle betrokkenen: de cliënt, diens verwijzer, werkgever en de zorgverzekeraar. Beide bedrijven hebben hun eigen profiel en klanten, maar als onderdeel van Zorg van de Zaak Netwerk vergroten ze de synergie tussen de verschillende netwerkonderdelen en daarmee de toegevoegde waarde van het platform. En dat is precies de opdracht voor de komende jaren.” 

Zorg van de Zaak werd, net zoals bij eerdere overnamestijdens het transactietraject bijgestaan door de professionals van adviesbureau Middenduin. Terwijl Ergatis en Sitagre officieus al zijn overgenomen door Zorg van de Zaak, staan de komende maanden in het teken van een goedkeuringsprocedure. De transactie is onder voorbehoud al wel goedgekeurd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Naar verwachting zal het inlijvingsproces deze maand worden afgerond. Er zijn op het moment van schrijven geen financiële details over de deal naar buiten gebracht.