Middenduin begeleidt twee overnames van Zorg van de Zaak

19 april 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Adviesbureau Middenduin heeft de afgelopen maanden Zorg van de Zaak begeleid bij twee acquisities in het zorgdomein. Het bedrijvennetwerk nam re-integratiebedrijf Winnock en medisch centrum RA Medical over.

Met ruim 3.000 medewerkers in dienst is Zorg van de Zaak een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijlzorg en medische zorg.* In lijn met de ambitie om haar netwerk en dienstverlening verder te versterken op de genoemde gebieden, besloot Zorg van de Zaak recent tot twee overnames in de zorg.

Zorg van de Zaak | Winnock

In maart nam Zorg van de Zaak Winnock over van moederbedrijf Achmea. Het re-integratie- en revalidatiebedrijf dat in 1989 onder de naam Rug AdviesCentrum werd opgericht, is al jaren marktleider op het gebied van duurzame re-integratie en revalidatie. Met tien vestigingen verspreid over het land heeft Winnock, dat beschikt over 140 medewerkers (medisch specialisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en psychologen) landelijke dekking. Als gevolg van de verkoop van Winnock zal Achmea de focus weer meer gaan richten op hun core business. Willem Van Duin, voorzitter Raad van Bestuur van Achmea, geeft aan: “Achmea richt zich primair op het aanbieden van verzekeringen en aanverwante producten, pensioenvoorzieningen en vermogensbeheer. Met de verkoop van Winnock geven we uitvoering aan onze strategie om ons te richten op onze kernactiviteiten.”

Marius Touwen, directeur van het Zorg van de Zaak Netwerk, ziet in Winnock een waardevolle toevoeging van het netwerk en geeft aan: “De interventies die Winnock levert sluiten goed aan op de problemen van medewerkers en belemmeringen die zij ervaren rondom inzetbaarheid. Dankzij een multidisciplinaire aanpak met een intensief programma en persoonlijk afgestemde begeleiding, re-integreren medewerkers weer succesvol in het eigen werk. De werkgever wordt nauw betrokken bij de re-integratie waardoor er ook duurzame werkhervatting wordt gecreëerd. Winnock is hiermee een waardevolle aanvulling op de expertisebedrijven binnen het Zorg van de Zaak netwerk die bijdraagt aan het werkgeluk van medewerkers.”

Middenduin adviseert bedrijvennetwerk Zorg van de Zaak bij overnames Winnock en RA-Medical

Zorg van de Zaak | RA-Medical

Eind vorig jaar is ook Obesitascentrum RA-Medical toegevoegd aan het Zorg van de Zaak Netwerk. RA-Medical is een medisch zorg– en adviescentrum gespecialiseerd in obesitas met heel Nederland als verzorgingsgebied. De instelling levert met name zorg aan patiënten die last hebben van morbide obesitas (ziekelijk overgewicht). Met jaarlijks 2.000 patiëntbezoeken en 12.000 consulten behoort RA-Medical tot de grotere spelers in Nederland binnen dit zorgsegment. Met de overname van RA-Medical versterkt Zorg van de Zaak het domein dat zich richt op leefstijlzorg. “Wij zijn blij met deze aanvulling op het Zorg van de Zaak Netwerk. Het betreft enerzijds een waardevolle toevoeging op de dienstverlening die we reeds met Co-eur leveren, waarbij met name de psychologische kant van eetstoornissen wordt aangepakt. En anderzijds op de polikliniek Bariatrie van het Rode Kruis Ziekenhuis door uit te breiden met voor- en nazorg”, zegt Peter van Maris, lid hoofddirectie Zorg van de Zaak.

RA-Medical zal door de overname patiënten breder van diensten kunnen voorzien. Michiel Dijkman, directeur RA-Medical, zegt in een reactie op de overname: “De wens van RA-Medical om een integrale dienstverlening op het gebied van de behandeling van (morbide) obesitas aan haar cliënten aan te kunnen bieden, wordt door het samengaan met het netwerk van Zorg van de Zaak gerealiseerd. Deze samenwerking biedt de unieke mogelijkheid om de cliënt in een breder perspectief te behandelen.”

Zorg van de Zaak werd bij de overnames van Winnock en RA-Medical ondersteund door specialisten van Middenduin, een corporate finance adviesbureau uit Nijkerk. Bij de acquisitie van Winnock werd Zorg van de Zaak begeleid door het adviesbureau** en kreeg het gedurende het overnametraject divers financieel advies. Bij de overname van RA Medical leverde Middenduin het bedrijvennetwerk naast financieel advies ook juridische ondersteuning.

Begin dit jaar rondde Middenduin reeds enkele transacties af.

* Tot het netwerk behoren onder meer een arbodienst en expertisebedrijven met dienstverlening op het gebied van arbeidsomstandigheden, mobiliteit, re-integratie en loopbaan (Margolin), schuldhulpverlening (Grip), verslavingen (Rodersana), bedrijfsmaatschappelijke issues (Gimd), eetstoornissen (Co-eur) en psychische klachten (Skils).

** Overige dealmakers bij de transactie met Winnock waren: PhiDelphi Corporate Finance (Joris Heerkens en Wouter Goedknegt leverden sell-side M&A advies), een team van Rutgers & Posch (legal advisory; verzorgd door Lennaert Jan Posch, Wouter Brugma en Babette Waltman) en Kennedy van der Laan (dealteam: Fenna van Dijk en Maarten van der Voort).