Sioo vernieuwt raad van toezicht, programmamanagement en partnerships

04 maart 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Sioo heeft zich versterkt met vijf nieuwe aanwinsten. Sieto de Leeuw en Heske van Eyck van Heslinga zijn toegetreden tot de raad van toezicht. Daarnaast is Durk Piet de Vries is intern gestart als programmamanager. Tot slot heeft Radius zich in de personen van Anne-Marie Gunnink en Paulien ’t Hoen aangesloten als partner met het programma ‘Scholing van de Geest’.

Eind vorig jaar ging Sioo’s Raad van Toezicht op zoek naar twee nieuwe leden vanwege het vertrek van Aukje Nauta en Eline den Boer. Nauta zat sinds 2013 in de RvT. Sinds eind 2018 bekleedt ze de Sioo
-leerstoel bij de Universiteit Leiden. Omdat dit hoogleraarschap haar RvT-mandaat in de weg zou staan, gaf ze haar RvT-zetel op. Eline den Boer was sinds 2008 lid van de raad, waarmee haar twee termijnen als RvT-lid nu zijn afgerond.

Uit 21 “interessante kandidaturen” wees Sioo onlangs Sieto de Leeuw en Heske van Eyck van Heslinga aan als opvolgers van de twee vertrekkende leden.

Heske Van Eyck van Heslinga is tijdelijk bestuurder en toezichthouder. Daarnaast is ze verbonden aan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Ze wordt door het Hof aangesteld als bestuurder/bewindvoerder, commissaris en beheerder van aandelen. Tevens staat ze vanuit het door haarzelf opgerichte Crownstone Management bestuurders, commissarissen en aandeelhouders bij op het gebied van corporate governance-vraagstukken en bemiddelt ze in conflicten op bestuursniveau.

Heske Van Eyck van Heslinga, Sieto De Leeuw, Durk Piet de Vries, Annemarie Gunnink en Paulien ’t Hoen

Sieto De Leeuw heeft ruim achttien jaar gewerkt voor Randstad Nederland en Randstad Holding. In zijn diverse directiefuncties heeft hij een sterk internationaal netwerk uitgebouwd in de corporate-wereld. Tegenwoordig is hij actief als lid van het dagelijks bestuur van werkgeversorganisatie VNO-NCW, voorzitter van Algemene Bond Uitzendondernemingen en lid van de Sociaal-Economische Raad.

Intern heeft Sioo Durk Piet de Vries mogen verwelkomen. De Vries was tien jaar lang actief bij AOG School of Management. Hier zette hij het bureau voor incompany-trajecten op. Ook in zijn nieuwe rol gaat hij organisaties helpen veranderen, middels de maatwerk- en incompany-trajecten. “Met de gegroeide vraag in de incompany-markt in de afgelopen jaren zijn we blij op zijn ervaring te kunnen rekenen”, aldus het veranderkundig instituut.

Tot slot heeft Sioo de krachten gebundeld met Anne-Marie Gunnink en Paulien ’t Hoen. Vanuit hun bureau ‘Radius’ richten de twee zich sinds 2016 op de toepassing van Socratische praktische filosofie binnen organisaties. Ze hebben zich met hun programma ‘Scholing van de Geest’ als partner aangesloten bij Sioo. Het programma – dat in september van start gaat – biedt managers, adviseurs en veranderaars “een methode om hun kompas in een complexe wereld scherper af te stellen”. Evenals de andere partnerprogramma’s vormt het een specifieke aanvulling op Sioo’s bestaande portfolio.

Sioo toont zich verheugd over de komst van de vijf nieuwe versterkingen: “Met twee nieuwe leden in de Raad van Toezicht, versterking van het programmamanagement en nieuwe partnerprogramma’s verwachten we de mogelijke uitdagingen in de toekomst een goed antwoord te kunnen bieden.”