Sioo past DNA-tool BrainCompass toe in consultancyopleiding

23 oktober 2019 Consultancy.nl 8 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

BrainCompass is een wetenschappelijke tool waarmee iemands biologische profiel is vast te stellen op basis van DNA en een vragenlijst met dilemma’s. Opleidingsinstituut Sioo maakte recent en met veel plezier kennis met het instrument en past dit momenteel toe binnen haar consultancyopleiding, om zo deelnemers gerichter te kunnen helpen bij hun professionele ontwikkeling.

“Wij hebben een tool ontwikkeld om de huidige maatschappelijke realiteit te koppelen aan de professionele ontwikkeling van individuen”, vertelt gepromoveerd neuro-econoom Wouter van den Berg, oprichter van BrainCompass. Aan de hand van iemands antwoorden op een aantal dilemma’s en iemands DNA, kan BrainCompass zichtbaar maken hoe het automatische gedrag van mensen eruitziet. Van den Berg: “Het resultaat van onze tool, het biologische profiel, geeft weer wat je genetisch hebt meekregen en wat je vervolgens in nog drie andere levensfases hebt leren doen.”

Van den Berg, die biologie en economie studeerde, deed zowel fundamenteel onderzoek met muizen als onderzoek naar het gedrag van salesmensen op de werkvloer. “De meest fundamentele biologen kunnen de koppeling naar de praktijk niet maken. In 1960 bedachten biologen dat de mens een rationeel wezen is en ontstonden er voorspelmodellen. In 1980 stelden ze dat we voorspelbaar-irrationele wezens zijn. De fundamenten daarvoor werden in de psychologie gevonden. Nu weten we dat mensen fundamenteel biologisch en emergent zijn. We hebben ‘nature’ en daar komt ‘nurture’ bij, we zijn niet het één óf het ander”, aldus Van den Berg. 

Judith Buysse, Marketingmanager bij Sioo, werd enige tijd geleden uitgenodigd door Van den Berg om haar biologische profiel te laten vaststellen. Buysse: "Je DNA zegt iets over je biologische startpunt. En je hechtingsstijl zegt iets over je biologische ontwikkeling, je persoonlijkheid en drijfveren zeggen iets over je persoonlijke ontwikkeling, terwijl je rolattitude iets zegt over je professionele ontwikkeling. Deze ‘scores’ worden afgemeten aan een model dat het succes van professionals in een VUCA-omgeving* voorspelt.” 

Sioo past DNA-tool BrainCompass toe in consultancyopleiding

“Jouw score geeft weer hoe (1) exploring, (2) bonding, (3) influencing, (4) bold en (5) visioning jij bent in vergelijking met leden van de peergroep van leidinggevenden, salesmanagers, professionals of consultants”, voegt Buysse toe. “Elke deelnemer heeft bij alle parameters – bekeken vanuit de verschillende levensontwikkelingsfases – een bepaalde score. Je ziet dus niet alleen hoe je scoort in vergelijking met je peers, maar ook hoe dit te verklaren is vanuit je ontwikkeling. Dat maakt het gemakkelijker om te bedenken hoe je verandering kunt brengen en welke interventie dan zinvol is.”

Over de grondslagen van onze keuzes

Van den Berg legt uit dat we onszelf niet kunnen aanleren hoe we in stresssituaties reageren, maar dat we wél invloed kunnen uitoefenen op onze reflexen in normale situaties: “DNA is het recept van onze reacties. De ene variant van een gen reageert veel heftiger op bepaalde prikkels dan een andere. Dat zegt dus iets over de gevoeligheid van mensen met bepaald type genen. Wij leggen bloot hoe je brein met informatie omgaat, vanuit de wetenschap dat we onder druk beslissingen nemen met ons ‘onbewuste reptielenbrein’, het oudste deel van onze hersenen.” 

Van den Berg beroept zich hierbij op een theorie van wetenschapper Daniel Kahneman, die in 2002 de Nobelprijs ontving voor zijn werk op het gebied van gedragseconomie. Het onbewuste reptielenbrein, in termen van Kahneman ‘systeem 1’, staat tegenover ‘systeem 2’, ons doelgerichte systeem. Dit tweede systeem van het brein gebruiken mensen om nieuwe oplossingen te bedenken als ze hun doelen niet halen. “Zonder doel weigert je brein die te creëren en wordt dus geen gebruikgemaakt van systeem 2. Leerdoelen moeten dus een beetje frictie opleveren, dan slaat systeem 2 aan”, licht Van den Berg toe. 

Wetenschappelijke kennis toepassen

In die conclusie – een leertraject kiezen dat je uit je comfortzone trekt om meer te leren – zagen voormalig Sioo-rector Ard-Pieter de Man en Sioo-programmamanager Marguerithe de Man wel mogelijkheden. Marguerithe de Man: “BrainCompass richt zich op verschillende profielen en peergroups. Voorheen hadden ze al het salesprofiel en het professionalprofiel, maar wij zijn met hen samen gaan werken om vorm te geven aan het adviesprofiel. Vervolgens zijn we de tool zelf ook gaan inzetten voor de ontwikkeling van onze adviseurs.”

“We willen vooral mensen verder helpen. Ik gun iedereen een grondig inzicht in zichzelf om zo te kunnen bereiken wat voor hen belangrijk is.”
– Wouter van den Berg, BrainCompass

Sinds kort maakt BrainCompass deel uit van het opleidingsprogramma ‘Consulting in de Informatiesamenleving’ van Sioo, vertelt Marguerithe de Man: “Juist bij persoonlijke professionele ontwikkeling zit er vaak frictie op wat mensen al goed kunnen en waar hun ambitie ligt. Soms liggen er doelstellingen achter hun ambitie die ook op andere manieren bereikt kunnen worden en kunnen ze hun energie dus beter ergens anders op richten. Dit soort inzichten komen in het coachinggesprek naar voren. De uitslag helpt om meer focus te krijgen, prioriteiten te kunnen stellen, meer begrip te ontwikkelen en daardoor met meer compassie naar zichzelf te kunnen kijken.” 

Rosemarijn Koenen, een van de Sioo-leermanagers binnen de consultancyopleiding, is BrainCompass-gecertificeerd. Hierdoor is ze in staat om deelnemers aan de hand van de BrainCompass-uitslag en coachingsgesprekken van de juiste leerdoelen te voorzien. “Ik vraag de deelnemers vooraf een concrete leervraag mee te nemen, om de uitslag vanuit een gericht perspectief te kunnen bespreken. Het veranderen van automatische gedragspatronen kost veel energie, je kunt niet alles tegelijkertijd aanpakken. Je moet kiezen waar je mee aan de slag wilt gaan.”

Op de zeef

“Wat voor mij als testdeelnemer ‘op de zeef’ blijft liggen, zoals Rosemarijn me aan het eind van het coachinggesprek vraagt, zijn twee reële zaken die ik eerder niet goed kon kaderen, maar waar ik me nu duidelijker en anders toe kan verhouden”, vertelt Buysse. “Samen met Rosemarijn ben ik actief gaan zoeken naar hoe bepaalde gedragingen er in de praktijk uitzien, hoe ze ontstaan zouden kunnen zijn en op welke manier je er in je professionele context mee te maken hebt.” 

Belangrijk is om daarbij de focus te leggen op oplossingen of verbeteringen die binnen het bereik van een deelnemer liggen, benadrukt Buysse: “In de praktijk moet je daar zelf de juiste ruimte voor creëren. Voor Sioo-deelnemers is het dus eigenlijk best ‘boffen’ dat ze met deze uitslag aan de slag kunnen in een langer leertraject, ondersteund door doorgewinterde leermanagers.” Koenen onderschrijft de woorden van Buysse en voegt toe: “Binnen de consultancyopleiding van Sioo helpen je mededeelnemers je ook om je doelen aan te scherpen en ermee te oefenen.” 

Een andere belangrijk onderscheid met andere tests is bovendien dat Braincompass geen stigmatiserende test is, legt Marguerithe de Man uit: “Je rolt er niet uit als ‘geel’, ‘groen’, ‘rood’ of ‘blauw’ zonder verdere nuance. Wij kozen ervoor omdat het een vernieuwende methode is en omdat Braincompass zelf onderzoek blijft doen en aanpassingen doorvoert. Dat is een groot verschil met veel bekende tests die al 40 jaar hetzelfde zijn.” 

Van den Berg schaart zich achter de conclusie van Marguerithe de Man en besluit: “Het model blijft continu in ontwikkeling. Als er morgen onderzoek beschikbaar is waardoor ons model herzien moet worden, dan doen we dat. I’m in love with the problem, not the solution. We willen vooral mensen verder helpen. Ik gun iedereen een grondig inzicht in zichzelf om zo te kunnen bereiken wat voor hen belangrijk is.”

* VUCA is een acroniem dat voor het eerst werd gebruikt in 1987 en is gebaseerd op de leiderschapstheorieën van Warren Bennis en Burt Nanus om de volatiliteit (volatility), onzekerheid (uncertainty), complexiteit (complexity) en ambiguïteit (ambiguity) van algemene omstandigheden en situaties te beschrijven of te beschouwen.