Proven Partners ondersteunt professionalisering Allyoucanlearn

10 maart 2020 Consultancy.nl 8 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Sinds 2017 bemenst Proven Partners het programmabureau van Allyoucanlearn, een netwerkorganisatie waarbinnen 39 partners samen werken aan open educatie voor de zorg- en welzijnssector. Nu ruim de helft van het vierjarige programma erop zit, maakt Dries Krens van Proven Partners de tussenbalans op. “We zien Allyoucanlearn als een middel om de innovatie in de onderwijswereld een boost te geven en zijn blij hier een bijdrage aan te mogen leveren.”

In Oost-Nederland hebben acht mbo-instellingen, drie hbo-instellingen, zeven bedrijven en zeventien zorginstellingen en andere organisaties de handen ineengeslagen om het mbo-onderwijs voor zorg en welzijn te innoveren, en op die manier zoveel mogelijk mensen op de werkvloer te krijgen. Geen overbodige missie, gezien de almaar oplopende personeelstekorten binnen de sector. 

Allyoucanlearn (AYCL) biedt een online, open leerplatform, waardoor studenten en medewerkers in de zorg sneller en plaats- en tijdsonafhankelijk worden opgeleid. Mensen buiten de sector worden uitgedaagd om de gratis modules te volgen, wat (snelle) zij-instroom moet bevorderen. Daarnaast zorgt AYCL dat de kennis en kunde van schoolverlaters beter aansluit op de huidige zorgvraag, en dat nieuwe ontwikkelingen zoals zelfsturing sneller kunnen worden omarmd. 

Al met al een mooi initiatief, maar een samenwerking tussen maar liefst 39 partijen is natuurlijk allesbehalve eenvoudig. Hoe zorg je dat de gewenste resultaten daadwerkelijk worden gerealiseerd? “Alleen door samen te werken en iedereen in het netwerk te verbinden en in zijn kracht te zetten, kunnen de mooie doelstellingen van Allyoucanlearn worden bereikt”, stelt Dries Krens van Proven Partners, het bureau dat is ingeschakeld om hierbij te helpen.

De sherpa’s van Proven Partners ondersteunen brede samenwerking

Sherpa

“Wij inspireren organisaties om te denken in communities en ondersteunen daarmee vloeiende samenwerking over organisatiegrenzen heen”, vervolgt de medeoprichter. “Dit doen wij als netwerkmanager door focus en samenhang aan te brengen in gemeenschappelijke doelen en door vanuit het netwerk de individuele belangen onderdeel te maken van deze gemeenschappelijke doelen. Door de voortgang en realisatie te monitoren en ondersteuning te bieden bij het inrichten van de structuur en systemen kom je tot optimale resultaten voor iedere partij binnen de netwerkorganisatie.” 

Bij Allyoucanlearn vullen de consultants van Proven Partners verschillende zogeheten ‘sherparollen’ in. “We hebben gekozen voor de metafoor van sherpa omdat een sherpa de verschillende rollen kan invullen. Een sherpa kent het gebied en kan dus de weg wijzen, maar kan bijvoorbeeld ook ondersteunen bij de reis en de last dragen. Binnen AYCL pakken we de rol op van programmamanager, projectleider communicatie/marketing, projectcoördinator realisatie digitale modules en projectondersteuning. Een netwerksherpa staat in contact met de organisaties binnen het netwerk en potentiële toetreders, weet hoe de hazen lopen en bij welke individuen de verantwoordelijkheden liggen.” 

Dit doet een sherpa niet alleen, legt Krens uit: “Als teamplayer staat er een team achter hem om te helpen met het organiseren van vijf cruciale aspecten waar je als netwerkmanager van een netwerkorganisatie mee te maken hebt: legitimiteit, besturing, verantwoordelijkheid, betrokkenheid, conflicten.”

Betrokkenheid, productie en kennis

In het kader van deze vijf aspecten kwamen de sherpa’s van Proven Partners bij Allyoucanlearn drie grote uitdagingen tegen. “Deze zijn op verschillende manieren opgelost”, aldus Krens. “In de manier waarop we dat doen zijn we altijd op zoek naar verbinding: binnen het netwerk, van het netwerk naar buiten toe en binnen een organisatie.” 

“Een sherpa kent het gebied en kan dus de weg wijzen, maar kan bijvoorbeeld ook ondersteunen bij de reis en de last dragen.”

De eerste uitdaging betrof de betrokkenheid, die binnen een netwerkorganisatie weleens op een laag pitje kan staan. “Zo ook bij Allyoucanlearn, waar twee evenementen werden afgelast vanwege te weinig aanmeldingen. Middels omdenken zijn we tot een oplossing gekomen: als de partners niet naar ons toekomen, dan gaan wij naar hen. We hebben een rondje langs de velden gemaakt om te kijken waar de inhoud van de bedoelde evenementen op kleinschalige manier kon worden aangeboden. Deze directe benadering werd zeer gewaardeerd en heeft de betrokkenheid weer omhooggetild.” 

Ten tweede Ten tweede was er een strubbeling rondom de output van partners. “Kort gezegd verloopt de productie van e-modules niet geheel volgens de gewenste snelheid. Daarom zijn we op zoek gegaan naar oplossingen buiten het netwerk om. We raakten in gesprek met verschillende ervaren e-learningbedrijven die bereid waren op een andere manier te kijken naar de productie van de modules. Zo is er samen een nieuw ontwikkelspoor gerealiseerd.” 

Tot slot verliep de beoordeling van de kwaliteit van de modules moeizaam door een gebrek aan inhoudelijke kennis binnen de betreffende functie. “Als netwerksherpa hebben wij toen voorgesteld om iemand van Proven Partners tijdelijk deze rol te laten invullen. Deze collega heeft al jaren ervaring in de zorg en is ook zeer capabel met programmamanagement. Deze suggestie was voor op korte termijn voor iedereen het beste en werd dan ook enthousiast ontvangen.” 

150 modules

Naast dat Proven Partners dergelijke uitdagingen binnen het netwerk aanpakte, is het bureau vanuit zijn rol van projectcoördinator verantwoordelijk voor de realisatie van de in totaal 150 digitale modules van het AYCL-leerplatform. “Deze kunnen worden gebruikt door studenten, docenten, medewerkers van de welzijn-en zorginstellingen, mantelzorgers, ambtenaren en iedereen die interesse heeft”, vertelt Krens. “De modules komen tot stand in samenwerking met instructional designers en ontwikkelteams. Samen wordt inhoud gegeven aan de modules waardoor een horizontale samenwerking tussen onderwijs, zorginstellingen en e-learningbedrijven is ontstaan.” 

“We zien Allyoucanlearn als een middel om de innovatie in de onderwijswereld een boost te geven en zijn blij hier een bijdrage aan te mogen leveren.”

Hierbij is het essentieel ook na te denken over de daadwerkelijke toepassing van de ICT, “want daar zit pas het echte effect”, aldus Krens. “Zo moesten we onderzoeken hoe het is gesteld met de digitale vaardigheden van de medewerkers en docenten. Een nulmeting liet zien dat hier nogal wat aan schortte. Daarom is een opleidingsprogramma samengesteld door de HAN en Windesheim, dat kan worden gegeven worden aan de docenten van alle ROC’s binnen het consortium. Ook zijn op het eigen platform tien modules ontwikkeld om de digitale vaardigheden naar een hoger niveau te brengen.” 

Baanbrekend concept

Met de eerste twee jaar als programmamanager van AYCL achter de rug, kijkt Krens tevreden naar wat er al is bereikt: “We zien hoe baanbrekend het concept van zelf content realiseren en gratis aanbieden is. Leerlingen en medewerkers bepalen zelf wanneer en hoe ze willen leren. Door ‘blended’ vormen van leren kan ieder gratis zijn of haar gepersonaliseerde vorm van leren kiezen. Ook zorg- en welzijnsinstellingen krijgen gratis toegang tot grote hoeveelheden content. Zij kunnen op basis van AYCL opleidingsstrategieën ontwikkelen gericht op duurzame inzetbaarheid. Ook biedt het platform de uitgelezen mogelijkheid om kennis beschikbaar te stellen aan mantelzorgers en vrijwilligers.”

Daarnaast prijst hij de wijze waarop AYCL de aansluiting van het onderwijs op de praktijk verbetert: “ROC’s die vaak nog op een oude manier zijn georganiseerd worden gestimuleerd om meer content te ontwikkelen samen met de zorg- en welzijnsinstellingen, een shift te maken van doceren naar coachen en het onderwijs te vernieuwen. Zo ontstaan innovatieve vormen van organiseren, onderwijs en opleiding. E-learningbedrijven en traditionele uitgeverijen worden gestimuleerd na te denken over andere vormen van dienstverlening. Er ontstaat concurrentie op basis van kwaliteit. Content wordt immers gratis aangeboden.”

Al met al verheugt Krens zich dan ook op de volgende twee jaar. “We zien Allyoucanlearn als een middel om de innovatie in de onderwijswereld een boost te geven en zijn blij hier een bijdrage aan te mogen leveren. Het is een geweldig leuk programma waarin wij echt iets voor de deelnemers kunnen betekenen in hun persoonlijke ontwikkelingen.”