Proven Partners

Wat we doen

Bij Proven Partners werken wij vanuit de overtuiging dat wendbaarheid ervoor zorgt dat een organisatie klaar is voor de toekomst van morgen. Een wendbare organisatie hoeft nooit meer te reorganiseren omdat zij in balans is met haar omgeving, gemakkelijk kan reageren en snel en adequaat kan inspelen op veranderingen.

Wij geloven dat je een wendbare organisatie creëert door te schakelen op drie niveaus. Allereerst stellen wendbare organisaties scherpe doelen en leggen de focus op het bereiken van resultaten. Dat kan alleen met verbonden medewerkers, mensen die zich verbinden aan een missie en doelen van een organisatie. Medewerkers die daarin hun eigen verantwoordelijkheid pakken en regelruimte nemen om dingen voor elkaar te krijgen. Dit komt samen in open teams die van buiten naar binnen samen tot betere prestaties komen.

Hoe we het doen

Wij denken dat ieder vraagstuk met sturing en ruimte bekeken leidt tot betere oplossingen, tot scherpere inzichten. Wij benutten de kracht van de paradox. Sturing en Ruimte, hard en zacht. Dit is geen tegenstelling maar elementen die elkaar versterken om zo te komen tot een wendbare organisatie. Dit passen wij toe op veel verschillende onderwerpen (strategie, werkomgeving, teamontwikkeling, kennisactivatie, netwerkorganisatie, procesoptimalisatie etc.). De constante daarin? De klant blijft inhoudelijk expert over zijn/haar inhoud, en wij helpen met organiseren!   Wij denken namelijk dat veel organisaties goed op weg zijn om hun doelen zelf te bereiken. Wij voegen die laatste scherpte en dat extra zetje toe.

Wij zijn dus geen traditioneel adviesbureau met het credo “u vraagt wij draaien”. Wij vinden het juist belangrijk om uit te gaan van de eigen kracht van een organisatie en die zoveel mogelijk te mobiliseren en in co-creatie de gestelde doelstellingen te behalen. Wij gaan dan ook graag samen met de klant, vanuit de metafoor sherpa, aan de slag. Een sherpa kan tegelijkertijd spullen sjouwen en dienstbaar zijn aan wat een organisatie wil bereiken, maar heeft ook veel kennis van het gebied, en kan spiegelen en coachen zodat jij de juiste stappen kunt zetten. Het is de reis van de klant en wij ondersteunen daarbij.

Proven Partners | Nieuws