Raad van commissarissen van Berenschot weer compleet

12 maart 2020 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De raad van commissarissen (RvC) van organisatieadviesbureau Berenschot bestaat met de benoemingen van Annelies van Zutphen en Saskia Lavrijssen weer uit vier leden.

Van Zutphen brengt meer dan twintig jaar ervaring als strategisch adviseur naar het organisatieadviesbureau uit Utrecht. Na het doorlopen van een management traineeship bij ING, trad ze in 1997 in dienst bij McKinsey & Company. Ze werkte negen jaar voor het Amerikaanse advieskantoor, waarna ze als Commercieel Directeur aan de slag ging bij Maxeda, en zo’n vier jaar als partner verbonden was aan Boston Consulting Group.

Naast haar commissarisrol bij Berenschot is Van Zutphen actief als vice-voorzitter van de raad van commissarissen van Nederlandse Loterij Organisatie en als commissaris bij United Retail. Daarnaast is ze actief als executive coach bij NGL, een netwerk van coaches met een jarenlange staat van dienst in het bedrijfsleven.

Marc van ’t Noordende, Peter van Lieshout, Annelies van Zutphen, Saskia Lavrijssen

Saskia Lavrijssen is hoogleraar Toezicht en Regulering aan Tilburg University en oprichter van Oyster Legal. Daarvoor was ze als hoogleraar Energierecht verbonden aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft de afgelopen jaren verscheidene nevenfuncties vervuld, zoals plaatsvervangend raadsheer bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, expert in de klankbordgroep ten behoeve van de Parlementaire enquête woningcorporaties en research partner bij de Kansspelautoriteit (KSA). 

Het duo voegt zich bij twee andere RvC-leden. Peter van Lieshout is sinds de zomer van vorig jaar commissaris. Hij is actief als zelfstandig bestuursadviseur en daarnaast als hoogleraar algemeen sociale wetenschappen in deeltijd verbonden aan Universiteit Utrecht. Eerder was hij lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en werkzaam als project-directeur-generaal Sociale Zekerheid en Zorg bij het ministerie van SWZ en als directeur-generaal Gezondheidszorg bij het ministerie van VWS. 

Marc van ’t Noordende, de broer van voormalig Accenture-bestuurder Sander van ’t Noordende, bekleedt de rol van voorzitter. Hij was van 2011 tot 2014 bestuursvoorzitter van NKT Cables, een Deense kabelproducent en een toeleverancier van de energiesector. Eerder in zijn loopbaan was hij onder meer consultant bij Capgemini, chief operating officer bij Essent en partner bij Boer & Croon.