AEF helpt Friesland bij harmoniseren gezondheidsprogramma's

04 februari 2020 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

GGD Fryslân gaat samenhang aanbrengen tussen de verscheidene gezonde leefstijlprogramma’s van de Friese gemeenten. De harmonisering van de Friese preventieaanpak wordt ondersteund door AEF. 

Eind vorig jaar hebben de Friese zorgwethouders ingestemd met de aanstelling van een kwartiermaker om vorm te geven aan de provinciebrede Friese preventieaanpak. Hierin moet vanuit een positieve kijk op gezondheid worden gewerkt aan een preventieaanpak “voor het ongeboren kind tot aan honderdplussers”. 

Het besluit om meer samenhang te creëren tussen de verschillende bestaande programma’s komt grotendeels voort uit het vorig jaar gesloten Nationaal Preventie Akkoord, dat roken, alcoholmisbruik en overgewicht moet tegengaan. Aanvullend op deze onderwerpen heeft Friesland ervoor gekozen het thema mentaal welzijn & weerbaarheid onderdeel te laten worden van de Friese preventieaanpak. 

Er lopen in de noordelijke provincie al diverse programma’s ter bevordering van een gezonde leefstijl – zoals Nuchter over Gewicht, Nuchtere Fries en Rookvrije Generatie – en preventieprogramma’s – zoals Kansrijke Start (gericht op kwetsbare zwangeren), Gezonde School, Jong Leren Eten en Gezonde Leefomgeving, Blue Zone Friesland en Vitale Regio. Waar deze programma’s zich veelal richten op jongeren tot 25 jaar, zullen GGD Fryslân en de Friese gemeenten in de nieuwe aanpak nadrukkelijk inzetten op een levensloopbenadering.
AEF helpt Friesland bij harmoniseren gezondheidsprogramma’s

Vanuit AEF begeleiden partner/adviseur Jasper Sterrenburg en adviseur Annemiek de Nooijer – die tevens actief is als arts – de totstandkoming van de Friese preventieaanpak. “Er gebeurt al veel op het vlak van preventie in Friesland. GGD Fryslân en de Friese gemeenten willen meer samenhang in alle initiatieven om samen met andere partners tot een effectievere aanpak te komen”, aldus AEF, dat zich als adviesbureau specialiseert in maatschappelijke vraagstukken.

Volgende maand wordt meer duidelijk over de kosten van de harmonisering van de gezondheidsprogramma’s. Middelen voor het initiatief worden geleverd door de gemeenten, GGD Fryslân, dat als onderdeel van Veiligheidsregio Fryslân voor de Friese gemeenten werkt, en zorgverzekeraar De Friesland.

Met subsidie van moederbedrijf Achmea investeert De Friesland via het project Vitale Regio al drie jaar meer dan een miljoen euro in een preventieve aanpak van gezondheid. Vanuit dit project lopen in acht gemeenten proefprojecten waarmee gemeenten van elkaar kunnen leren. Súdwest-Fryslân onderzoekt bijvoorbeeld hoe het platteland zo dementievriendelijk mogelijk kan worden ingericht, terwijl Leeuwarden onderzoekt hoe ouderen met een psychiatrische aandoening een zinvolle dagbesteding kan worden geboden. 

Het is de bedoeling dat GGD Fryslân de nieuwe provinciebrede aanpak voor een gezonde leefstijl in juni kan presenteren.