Jasper Sterrenburg partner bij Andersson Elffers Felix

20 januari 2020 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Jasper Sterrenburg is gepromoveerd tot partner binnen Andersson Elffers Felix (AEF), elf jaar na zijn start bij het Utrechtse adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken.

Sterrenburg adviseert ministeries, gemeenten en rekenkamer(commissie)s over vraagstukken in het openbaar bestuur, de jeugdzorg, welzijn, participatie en asiel & inburgering. De afgelopen twee jaar was hij als adviseur betrokken bij het Interbestuurlijk Programma (IBP) – een programma van het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen gericht op de uitvoering van een aantal grote maatschappelijke opgaven.

Ook was hij als Kwartiermaker betrokken bij het Ondersteuningsprogramma Lokale Preventieakkoorden van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Het programma helpt gemeenten bij het uitvoeren van de afspraken uit Het Nationaal Preventieakkoord, gericht op het aanpakken van drie kernthema’s: roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

Jasper Sterrenburg partner bij Andersson Elffers Felix

Sterrenburg heeft verder uitgebreide ervaring opgedaan op het gebied van consultancy en advies, evaluatiestudies, project- en programmamanagement, procesverbetering en ‘slimmer werken’, en in het begeleiden van verandertrajecten. Opdrachtgevers voor wie Sterrenburg heeft gewerkt zijn onder meer ministeries, de VNG, VWS, gemeenten, rekenkamers, veiligheidsregio's, de Inspectieraad, Actal, de Nederlandse Zorgautoriteit en de Nationale Politie. 

Momenteel is Sterrenburg vanuit Andersson Elffers Felix betrokken bij de totstandkoming van een Friese preventieaanpak. Als onderdeel van het Nationaal Preventie Akkoord, hebben GGD Fryslân en de Friese gemeenten de wens om tot een effectievere aanpak te komen voor gezondheid. 

Hij wordt door zijn werkgever omschreven als iemand die “vanuit een sterk analytisch vermogen in staat is snel tot de kern van vraagstukken” door te dringen, om daaraan toe te voegen: “Jasper is in staat om  – soms controversiële – vraagstukken tot de essentie terug te brengen en te komen tot helder onderbouwde conclusies en aanbevelingen, die helpen om daadwerkelijk stappen vooruit te zetten. Het resultaat is voor hem niet het enige dat telt. Een opdracht is voor hem pas echt geslaagd als alle betrokkenen de bereikte resultaten accepteren en met tevredenheid op de totstandkoming daarvan terugkijken.” 

Met de benoeming van Sterrenburg telt Andersson Elffers Felix nu acht partners. Overige partners zijn Aris van Veldhuizen, Robert-Jaap Voorn (managing partners), Irene Niessen, Maarten van Poelgeest, Ido Smits, Anouk op het Veld en Michael van der Velden.