Bedrijven die gezondheid stimuleren hebben meer betrokken medewerkers

06 augustus 2018 Consultancy.nl 8 min. leestijd
Meer nieuws over

Het gezond houden van werknemers is een essentieel element in de bedrijfsvoering van organisaties, aangezien gezondheid bepalend is voor onder meer de efficiency, productiviteit en geluk van werknemers. Veel onderzoeken in de afgelopen jaren hebben aangetoond dat gezondheid samenhangt met ziekte en verzuim. Niet verrassend geldt dat des te ongezonder werknemers leven, des te vaker deze uitvallen. Nieuw onderzoek door Willis Towers Watson gehouden onder bijna 1.000 Nederlanders toont aan dat werknemers met een slechte gezondheid bovendien vaker worden ontslagen.

Uit het onderzoek van Willis Towers Watson blijkt onder andere dat de motivatie/betrokkenheid onder ongezonde werknemers een stuk lager ligt dan bij hun gezonde collega’s. Bij de werknemersgroep met een uitstekende gezondheid is slechts 21% van de respondenten ongemotiveerd tegenover 45% die gemotiveerd is. Bij werknemers met een goede gezondheid neemt het percentage van werknemers dat minder gemotiveerd is toe, naar 29%, en zijn logischerwijs minder van hen, 33%, gemotiveerd. Bij werknemers met een slechte gezondheid liggen de verhoudingen op 26% (gemotiveerd) versus 38% (niet gemotiveerd). Het belang van het inzetten op een gezonde workforce lijkt met deze cijfers evident.

Ongezonde invloeden

Gekeken naar mogelijke oorzaken waarom werknemers ongezond(er) zijn, liggen diverse factoren hieraan ten grondslag. De meest voorkomende reden voor ongezondheid onder de respondenten is een tekort aan slaap. Zo komt in tegenstelling tot gezonde en zeer gezonde collega’s (respectievelijk 81% en 89%) slechts 69% van de ongezonde werknemers aan tenminste zeven uur slaap. Slechte eetgewoonten (bijvoorbeeld onvoldoende fruit en groente en teveel suiker) wordt door 62% van de ongezonde werknemers ervaren, hoewel het percentage bij gezonde werknemers op 61% ligt. Bij zeer gezonde werknemers is slechts in 36% van de gevallen sprake van slechte eetgewoonten. Op de derde plek staat onvoldoende beweging. In de ongezonde groep beweegt namelijk slechts 59% regelmatig tegenover 69% (gezond) en 82% (zeer gezond). Overige factoren voor een slechte(re) gezondheid die genoemd worden zijn: chronische aandoeningen, roken en teveel alcohol.
Gezonde werknemers zijn meer gemotiveerdZorgen voor een hoog betrokkenheidsniveau van werknemers is cruciaal voor organisaties. Zo laat data van Gallup zien dat organisaties die behoren tot het bovenste betrokkenheidskwartiel 17% productiever en 21% winstgevender zijn dan bedrijven in het onderste kwartiel. 

Gezondheid is topprioriteit

Uit het onderzoek van Willis Towers Watson komt naar voren dat een groot gedeelte van Nederlandse werknemers gezondheid hoog op hun vaandel hebben staan. Zo geeft 45% van werknemers in het onderzoek aan: “het managen van mijn gezondheid is een topprioriteit in mijn leven.” In toenemende mate verlangt meer dan de helft van de werknemers (51%) van hun werkgever dat deze actief een gezonde levensstijl van hun werknemers bevorderen.

Er zijn diverse manieren waarop organisaties kunnen sturen richting een gezondere workforce, zo schrijven de onderzoekers: 1) betere zorg- en welzijnsprogramma’s 2) het gebruik van Smart tech en 3) financiële prikkels voor een gezonde leefstijl.

Gezondheids- en welzijnsprogramma’s

Betere zorg en welzijnsprogramma’s

Organisaties doen er goed aan om intern een cultuur te creëren die draait om gezondheid en welzijn en die gezond gedrag stimuleert. Hoewel genoeg organisaties hier actief mee bezig zijn, lijkt het beeld bij de respondenten te bestaan dat de bestaande programma’s tekortschieten, getuige hun schamele waardering die zij toedichten aan de initiatieven van werkgevers. Slechts een klein gedeelte van de werknemers zouden de gezondheidsprogramma’s van hun werkgever sterk aan anderen aanbevelen.

Gezondheidsprogramma’s van werkgevers schieten tekort

Smart Tech

Een andere mogelijkheid voor meer gezondheid en motivatie onder werknemers kan het gebruik van technologische toepassingen zijn, zogeheten Smart tech. Uit het onderzoek blijkt dat 48% van de werknemers technologie gebruikt om hun gezondheid te managen. Zo monitort 18% van de respondenten soms, en 24% regelmatig hun activiteit (bijvoorbeeld beweging, slaap, et cetera) en monitort 5% soms en 19% regelmatig hun gezondheidstoestand. Verder checkt 4% van de respondenten soms en 19% regelmatig social media en online fora gericht op gezondheidskwesties en houdt 4% soms en 18% regelmatig hun dieet in de gaten.

Gebruik van technologie om gezondheid te managen

Een manier voor werkgevers om de werknemerservaring bij het monitoren van gezondheid te verbeteren is door gebruik te maken van wearable devices en apps. De vraag is dan wel of het de taak van de werkgever is om werknemers er bij dergelijke monitoring dan ook op te zouden moeten wijzen dat ze er een (te) ongezonde leefstijl op nahouden. 23% van de respondenten vindt van wel en stelt dat werkgevers gepersonaliseerde berichten zouden moeten sturen naar werknemers die ongezond gedrag vertonen.

De inspanningen vanuit werkgevers om hun werknemers toegang te verschaffen tot gezondheidsportals, die gezondheidsinformatie en/of trackingprogramma’s voor het monitoren van bijvoorbeeld activiteit, lijkt in elk geval toe te nemen. In 2017 bood 20% van de werkgevers hun werknemers dergelijke toegang, terwijl voor dit jaar 25% van de werkgevers dit van plan is. Voor 2019 overweegt 15% van de werkgevers dit. Toegang tot apps of andere technologieën voor het bevorderen van een gezonde levensstijl worden dit jaar wel wat minder ingezet, zo lijkt het. Want waar in 2017 25% van de werkgevers hierop inzette, plande voor 2018 ‘slechts’ 20% van de werkgevers dergelijke initiatieven in. Voor 2019 overweegt vooralsnog enkel 5% van de werkgevers dit te doen.

Gebruik van wearable devices en apps

Mede in lijn met de recent ingevoerde AVG privacywet is het niet vreemd dat er werknemers zijn die een inmenging van hun werkgever – als het gaat om het delen van hun gezondheidsdata – eerder onwenselijk achten. De meeste werknemers spreken dan ook de voorkeur uit om zelf hun gezondheid en leefstijl te managen. 80% van de werknemers laat weten: “Ik manage zelf mijn gezondheid”, terwijl 61% van hen aangeeft niet te willen dat hun werkgever toegang krijgt tot hun persoonlijke gezondheidsdata. 35% stelt bovendien zich niet op hun gemak te voelen om stress- of angstgerelateerde kwesties te delen met hun manager.

Uit deze cijfers blijkt dat vertrouwen een sleutelwoord is als het gaat om het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van werknemers door middel van monitoring met behulp van de diverse technologische hulpmiddelen. Het is bovendien goed denkbaar dat privacyzorgen ook gepaard kunnen gaan met zorgen over de impact die het delen van gezondheidsdata kan hebben op de jaarlijkse evaluatie van werknemers.

Financiële beloning voor een gezonde levensstijl

Een mogelijk laatste middel dat organisaties kunnen inzetten voor het bevorderen van de algehele gezondheid en welzijn van hun personeel is het gebruik van financiële stimuli. Ook onder werknemers zelf leeft steeds vaker de visie dat werkgevers hen financieel zouden moeten belonen voor een gezonde levensstijl. 35% van in Nederland ondervraagde respondenten is het daar mee eens.

Een financiële prikkel kan grofweg bestaan uit twee typen. Doorgaans bestaan traditionele financiële prikkels uit prestatie-afhankelijke bonussen, winstdeling of woon- en autoregelingen. Tegenwoordig wordt steeds meer gebruik gemaakt van ‘wellness-beloningen’. Werknemers kunnen deze beloningen besteden aan bijvoorbeeld gezondheidsonderzoeken, fysiotherapie, lidmaatschappen van sportscholen of sportclubs, of een verblijf in een wellness-centrum. 

Hoewel steeds meer werkgevers inspringen op deze methode, adviseert Lex Moerings, Head of Health & Benefits Benelux bij Willis Towers Watson, om hier voorzichtig mee om te gaan. “Het is begrijpelijk dat bedrijven geneigd zijn hun werknemers financiële prikkels te bieden voor een gezonde levensstijl. Dit kan echter ook een reactie zijn op problemen die meer diepgaande antwoorden vereisen. Bovendien moet de zorg voor de gezondheid van medewerkers een gedeelde prioriteit zijn van werkgever en werknemer en mag dit niet worden gezien als een extra taak waarvoor werknemers gecompenseerd moeten worden.”