Ouderen maken zich druk om asociaal gedrag, jongeren om klimaat

07 januari 2020 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Nederlanders hebben zich in 2019 vooral geërgerd aan asociaal gedrag en het gebrek aan tolerantie. Vooral ouderen storen zich hieraan, blijkt uit onderzoek van Kantar Public en adviesbureau De Issuemakers. 

De bevinding is volgens Manuel Kaal van Kantar Public en Mayke van Keep van De Issuemakers begrijpelijk door de verharding die plaatsvindt in de samenleving – of beter gezegd, het gevoel dat verruwing optreedt. “Dit is een gevoel dat vooral onder 70-plussers leeft – 59% vindt asociaal gedrag het belangrijkste maatschappelijke issue van het afgelopen jaar”, zeggen de onderzoekers.

Asociaal gedrag is een vorm van gedrag waarbij geen rekening wordt gehouden met andere mensen of de omgeving. Denk aan mensen die zich niet houden aan de verkeersregels, of onnodig agressief reageren op situaties, of zich schuldig maken aan geluidsoverlast, schelden of vandalisme.

Terwijl asociaal gedrag van alle tijd is, heeft het volgens kenner in het laatste decennium een vlucht genomen. Deze ontwikkeling wordt toegeschreven aan enerzijds de groeiende individualisering van de maatschappij en het gemak waarmee je je daarbinnen asociaal kunt gedragen, maar anderzijds ook aan maatschappelijke trends zoals groeiende ongelijkheid tussen sociale klassen en culturen die op verschillende evolutieniveaus bij elkaar komen en botsen. 

Nederlanders storen zich het meest aan asociaal gedrag

Om asociaal gedrag in ons land te beteugelen startte SIRE in maart vorig jaar de campagne #DoesLief. Deze confronteerde Nederlanders met onaardig gedrag, en werd grootschalig uitgerold op tv, radio, abri’s op ns-stations en online. 

Opvallend is dat in de enquête van Kantar Public en De Issuemakers asociaal gedrag door slechts 28% van de jongeren (18 t/m 34 jarigen) werd genoemd. Zij bekommeren zich daarentegen weer meer om klimaatverandering (38%), een onderwerp dat ook bij hoogopgeleiden op de eerste plaats staat (52%). 

Klimaat en leraren

Voor alle onderzochte respondenten stond klimaatverandering op de tweede plek, gevolg door het lerarentekort. Bijna een derde van Nederlanders (29%) leeft mee met de protesterende leraren, die staken en hun stem laten horen aan de politiek terwijl ze strijden voor betere salarissen en pensioenen. De situatie van boeren, die hun ongenoegen de laatste tijd ook niet bepaald onder stoelen of banken steken, blijkt als een veel minder belangrijke maatschappelijke kwestie te worden gezien.

De top vijf wordt gecompleteerd met afnemend vertrouwen in overheid en instanties (23%) en racisme en homohaat (21%).