HeadFirst-kennissessie: arbeidsmarkttrends en Wet DBA

03 januari 2020 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

HeadFirst organiseerde onlangs een kennissessie voor zelfstandig professionals. Op de agenda stonden twee onderwerpen: arbeidsmarkttrends voor 2020 en de invoering van de Wet DBA.

Wim Davidse, een kenner in de flexmarkt, deelde zijn visie op diverse trends die de arbeidsmarkt in 2020 mede zullen bepalen. Een daarvan is vanzelfsprekend de verdere vergrijzing van de beroepsbevolking. “De verwachting is dat voor het einde van 2020 voor het eerst in onze geschiedenis de potentiële beroepsbevolking op de Nederlandse arbeidsmarkt zal krimpen”, vertelt Davidse.

Gevolgen voor bedrijven

Voor werkgevers heeft dit verschillende gevolgen. Zo moeten zij kennis nemen van, werken met en tegemoet komen aan de behoeften van het alsmaar ouder wordende personeelsbestand. Uit recent onderzoek van Mercer komt juist naar voren dat de meeste bedrijven nog lang niet ‘age-ready’ zijn.

Een andere trend die Davidse noemt is de behoefte om medewerkers tevreden en betrokken te houden, vooral met het oog op de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Belangrijk hierbij is het motiveren van het innerlijke en prestatiepotentieel van de mens. Davidse: “Dit zit vooral in de mindset van de werknemer. Mannen en vrouwen met de juiste mindset zijn zevenmaal productiever dan gemiddeld.”

HeadFirst-kennissessie: arbeidsmarkttrends en Wet DBA

De rol van de manager is hierin essentieel. Davidse licht toe: “Een goede manager is namelijk voor 70% verantwoordelijk voor een tevreden of ontevreden medewerker.” Die stelling bouwt voort op tientallen jaren aan onderzoek naar de rol van managers, of – zoals volgens velen een betere benaming – ‘leiders’.

Uit een grootschalig onderzoek door Gallup, op basis van enquêtes gehouden in meer dan 100 landen, blijkt dat organisaties met uitstekende leiders een 16% hogere productiviteit en een 11% hogere winstgevendheid genieten. Ook ligt bij deze voorlopers het verloop van personeel beduidend lager (-44%) dan bij organisaties met onkundige leiders.

Vaardigheden continu ontwikkelen

Verder wijst Davidse op de noodzaak voor continue ontwikkeling van vaardigheden, zeker binnen de snel veranderende en alsmaar digitalere wereld van vandaag: “Werkenden hebben in deze nieuwe tijd meer skills nodig. Ze moeten sociaal zijn, analytisch en de cognitieve vaardigheden moeten op peil zijn. En dan moeten ze ook nog kunnen omgaan met de turbulentie en vernieuwingen van het werkleven.”

De tweede belangrijke spreker tijdens het event, Boris Emmerig, advocaat en belastingadviseur bij Holla Advocaten, dook in de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie, beter bekend als de Wet DBA. Deze wet verving de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016, maar heeft in de afgelopen periode niet de duidelijkheid en rust gebracht die hij moest brengen.

Vervanging Wet DBA

Het kabinet heeft daarom besloten de wet te vervangen, waarbij het streeft om de nieuwe maatregelen op 1 januari 2021 in te laten gaan. Tot die tijd is de Wet DBA van kracht. Omdat de Belastingdienst vanaf 1 januari van dit jaar mogelijk handhaaft, is het een erg actueel thema voor werkgevers, flexwerkers en intermediairs. 

Volgens Emmerig is het nog maar de vraag of het lukt om in de komende twaalf maanden een nieuwe wet op te tuigen. Want, “werkelijk niemand is enthousiast over de voorgenomen plannen: werkgevers, werknemers maar ook vakbonden niet. En aangezien er zo weinig draagvlak is, vragen veel mensen zich af of de nieuwe wet überhaupt wel doorgaat.”