Professionals in ruimtelijk domein somber over klimaatdoelen

20 november 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Het realiseren van de klimaatdoelen in 2030 (49% CO2-reductie) is met het huidige tempo van decarbonisatie amper haalbaar. Dat stellen professionals werkzaam in het ruimtelijk domein.

Opleidingsinstituut Berghauser Pont Mediagroep en adviesbureau TwynstraGudde vroegen meer dan 250 professionals werkzaam in het domein – onder meer beleidsmedewerkers bij gemeenten, vastgoed- en ruimtelijke consultants, architecten, juridische adviseurs en bouwspecialisten – naar hun kijk op de energietransitie.

Weinig vertrouwen in klimaatwet

In het onderzoek komt naar voren dat er onder alle doelgroepen van de enquête amper vertrouwen is in de haalbaarheid van de klimaatdoelen voor 2030. De Klimaatwet van de overheid heeft twee belangrijke doelen gesteld: het verminderen van de CO2-uitstoot in 2030 met 49% ten opzichte van 1990, en het bereiken van 95% minder CO2-uitstoot in 2050. Het kabinet heeft met zowel de publieke als private sector afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen om zodoende deze doelen te halen.

Managers, projectleiders, vergunningverleners en juridisch specialisten zijn het meest negatief (allen rond de 3,0). Beleidsmedewerkers en toezichthouders iets minder (4,0). Professionals uit de domeinen water (4,7) en duurzaamheid (4,1) geven de haalbaarheid relatief de hoogste cijfers.

Arjan Raatgever, Adviseur en programmamanager Ruimte en Economie bij TwynstraGudde legt uit waarom in het bijzonder gemeenten worstelen met de energietransitie: “Gemeenten zijn vaak sectoraal ingericht. Het werken binnen afdelingen werkt voor veel domeinen prima. De energietransitie raakt echter aan veel verschillende domeinen, waardoor veel afstemming en samenwerking nodig is. Ook worden gemeenteambtenaren in veel gevallen niet aangemoedigd om de samenwerking met andere domeinen op te zoeken. Het is daardoor typisch een vraagstuk waar gemeenten moeite mee hebben.”
Professionals in ruimtelijk domein somber over klimaatdoelen

Volgens de onderzoekers zijn de resultaten een teken aan de wand, aangezien de respondenten allemaal werkzaam zijn binnen het domein en daarmee dus ook bij het realiseren van de voorgenomen energietransitie. De waarschuwing van Berghauser Pont Mediagroep en TwynstraGudde volgt enkele weken nadat het Planbureau voor de Leefomgeving een vergelijkbaar signaal uitgaf, in lijn met een groot onderzoek naar de energietransitie dat het heeft uitgevoerd.

Koppeling van klimaatdoelen

Gevraagd naar hoe de respondenten denken dat de energietransitie effectiever kan worden ingericht, wijst de helft van de ondervraagden naar het belang van het koppelen van klimaatdoelen aan andere (fysieke en/of sociale) vraagstukken, zoals luchtkwaliteit, omgevingskwaliteit, democratisering of eenzaamheid. Door zulke thema’s aan elkaar te koppelen – denk bijvoorbeeld aan het combineren van windmolens met natuurontwikkeling – kan meer impact worden behaald, die ook nog eens maatschappelijk gedragen wordt.

Raatgever licht toe: “Het gaat dan om het zoeken van win-wins: als je een windmolen bouwt, is het zinvol om te kijken of je de revenuen deels lokaal kunt laten neerslaan. Als je een woonwijk bouwt, kun je kijken naar methoden om dat CO2-neutraal te doen door te kiezen voor houten woningen in plaats van conventionele betonbouw.”

Een ander voorbeeld van een dergelijke aanpak ligt in het stimuleren van burgers en bedrijfsleven om bij te dragen aan de CO2-reductie. Zo kunnen wijkbewoners via coöperaties mee-investeren bij de aanleg van een warmtenet, of kunnen bedrijven beloond worden voor hun financieel rendabele circulaire economie-inspanningen.

Op provincie- en gemeentelijk niveau is het belangrijk dat overheidsorganisaties hun verduurzamingsstrategie binnen hun omgevingsvisie en hun eigen bedrijfsvoering integreren. Meer dan 40% van de beleidsbepalers bij gemeenten is van mening dat de Omgevingswet een essentiële succesfactor is voor de energietransitie, door de hoge mate van raakvlakken.