Bewegin en talenten versterken elkaar in het Lab

18 oktober 2019 Consultancy.nl 8 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Werken voor én met talenten, dat is de kern van Bewegin. Talenten van Bewegin werken bij de opdrachtgever aan een uitdagende opdracht én krijgen volop prikkels via trainingen, intervisie en coaching. En dan is er nog het Lab, de ontwikkelomgeving waarin Bewegin de eigen dienstverlening samen met talenten doorlopend verbetert. Een gesprek over het Lab met Bart Schaacke van Bewegin.

“Sinds onze start hebben we met ieder talent heel veel contact”, begint Schaacke. “Dat zit ingebakken in onze aanpak. Hierdoor weten we hoe het met ieder van hen gaat én horen we uit de eerste hand wat er speelt bij de opdrachtgever. Waardevolle feedback dus.” 

“Naarmate de club groeide, merkten we dat de feedback versnipperd begon te raken. Het werd steeds moeilijker om alle goede energie en ideeën van onze talenten te kanaliseren en waardevol te maken voor Bewegin. Die vaststelling vormde de opmaat naar het Lab. Inmiddels helpt het Lab ons om nog beter met onze talenten in gesprek te blijven én met zijn allen te bouwen aan de toekomst van Bewegin.” 

Kun je kort beschrijven wat jullie doen in het Lab?

“Tijdens een kick-off met al onze talenten hebben we een aantal thema’s benoemd. Dit werd onze ontwikkelagenda. Daarna hebben we gekozen voor een model waarin een vertegenwoordiging van zes talenten namens de hele groep meedraait in het Lab. Die groep wisselt door, in principe doet elk lid zes maanden mee.”

“Met deze groep bespreken we de voortgang van de ontwikkelagenda en zetten we acties uit. Elke deelnemer aan het Lab is vervolgens voortrekker van een thema. Elke voortrekker verzamelt een groepje talenten om zich heen, waarna ze samen aan de slag gaan.” 

Bewegin en talenten versterken elkaar in het Lab

Wat levert het Lab Bewegin op?

“Laat ik ermee beginnen dat het ons trots maakt dat Bewegin een omgeving biedt waarin talenten kunnen zeggen wat ze vinden. En waar vervolgens ook echt naar ze wordt geluisterd. Uiteindelijk bouwen we met zijn allen aan de toekomst – van Bewegin, van de organisaties die we ondersteunen, en ook die van elk talent. Het Lab maakt dat tastbaar en dat geeft veel energie.” 

“Als je het hebt over de opbrengst van het Lab, dan gaat het in de eerste plaats om kwaliteit. Het Lab biedt ons de kans om structureel feedback te verzamelen en daar meteen iets mee te doen. Dat is voor elke organisatie goud waard, en dus ook voor Bewegin. Kwaliteit gaat over eigenheid. We volgen ons eigen pad. Alles wat we doen moet onze opdrachtgevers én onze talenten iets brengen. Doet het dat niet, dan laten we het weg.” 

“Dat klinkt misschien logisch, maar we hebben ervaren dat er een subtiel verschil zit tussen je dienstverlening inrichten op basis van verwachtingen, of dat doen op basis van meerwaarde.”

Wat bedoel je daarmee?

“Rondom de plaats en rol van jonge talenten binnen een organisatie bestaan veel aannames en vaste gewoontes. De verleiding is groot om hierin mee te gaan. Dat is immers ook de makkelijkste weg.”

“Wij proberen steeds met een frisse blik naar de praktijk te kijken. Niet: u vraagt wij draaien, maar scherp in beeld krijgen wat de uitdaging is en dan de vraag stellen: Hoe kan de instroom van talent hier een impuls geven, zodat organisatie en talent elkáár kunnen versterken?” 

“In het Lab sparren we met onze talenten over de praktijk en gaan we samen aan de slag om onze dienstverlening te verbeteren. Dit begint altijd met gesprekken over de praktijk. Hierin horen we uit de eerste hand wat er speelt en gebeurt. Zo krijgen we de gewoontes en aannames waar ik het over had scherp in beeld.” 

Kun je een concreet voorbeeld geven van feedback die heeft geleid tot meer kwaliteit?

“In een van de sessies kwam naar voren dat het goed zou zijn om te weten waar andere talenten bij andere opdrachtgevers mee bezig zijn, zodat ze elkaar kunnen helpen en van elkaar kunnen leren. Dat idee riep meteen veel enthousiasme op. Elk talent heeft nu een soort paspoort en dat blijkt een enorme stimulans voor de onderlinge betrokkenheid. We zien dat ze meer met elkaar meedenken en inhoudelijk sterkere gesprekken voeren, omdat ze van elkaar weten waar ze aan werken.” 

“Ook onze opdrachtgevers plukken hier de vruchten van. Dat geven ze zelf ook aan. We hebben al meerdere keren gehoord hoe mooi ze het vinden dat de talenten die bij hen werken door de hele groep van Bewegin worden gestimuleerd.”

Mix van formeel en informeel leren

Biedt het Lab nog andere voordelen?

“Jazeker. Het Lab is een belangrijke aanvulling op de mix van formeel en informeel leren die we onze talenten bieden. Bij de opdrachtgever en tijdens de sessies voor training, coaching en intervisie dagen we ze uit om hun comfortzone stap voor stap te vergroten. Zodat ze blijven ontdekken, ondervinden, reflecteren. En zich blijven ontwikkelen.” 

“In het Lab gaan talenten concreet aan de slag met ontwerpen, testen en implementeren. Je kunt je voorstellen dat dit een geweldig leereffect met zich meebrengt. Wat daarbij helpt, is dat het Lab een heel veilige omgeving is. Het is niet bij de opdrachtgever, maar ‘thuis’ bij Bewegin, samen met andere talenten. Daardoor is er meer lef en durf, en dus groei.”

Leren in de praktijk dus. Wat is je tip voor werkgevers die hiermee aan de slag willen?

“Geef richting en geef ruimte. Het eerste, richting geven, gaat over weten waar je naartoe wilt en dus weten waar een team of een professional de energie op moet richten. Als het gaat over de ruimte bieden, dan spelen er twee zaken. Eén, heb vertrouwen. Geef vertrouwen. Geef je mensen de kans om een stap te zetten. Wees dus ruimhartig, niet van dat angstige.” 

“En wat bij ruimte bieden ook meespeelt, is het praktische aspect dat je niet alle activiteiten helemaal moet willen inkaderen. Een duidelijke ambitie is genoeg, verval niet in protocollen, procedures en targets. Dat is dodelijk, want dan haal je de zuurstof eruit. Zonde als dat gebeurt.” 

“Wij merken dagelijks hoeveel enthousiasme en gretigheid er in jonge talenten zit. Dit betekent dat je moet zorgen voor een wederkerig proces – en dus ook als werkgever moet blijven geven. Als je binnen de juiste kaders de juiste prikkels geeft, ontstaat een omgeving waarin je elkaar sterker maakt.”

Wat is je belangrijkste tip over samenwerken met jonge talenten?

“We hebben in de afgelopen jaren veel waardevolle inzichten opgedaan, maar de belangrijkste les blijft dat talenten vrijheid zoeken én houvast waarderen. Niet het één of het ander, maar beide. Ze willen continu leren, maar wel vanuit een vertrouwde omgeving.” 

Is dit niet van alle tijden?

“In zekere zin wel. Maar wat nieuw is, zijn de omstandigheden. Steeds minder zekerheden zijn nog echt een zekerheid. Dit is de tijd van vaak korte dienstverbanden, jobcrafting, ondernemerschap. Daarnaast is er aandacht voor zingeving, je leven écht de moeite waard maken. Ik ben geen deskundige op die terreinen, maar ik zie wel dat het iets doet met mensen, en vooral met jonge mensen die nog geen positie hebben verworven.” 

“Het verhaal bij deze tijd is dat alles mogelijk is. Of dat zo is, is een tweede, maar wat je ziet is dat jonge talenten die nu de arbeidsmarkt betreden niet alleen maar de kansen zien. Ze denken ook: waar doe ik nu goed aan?”

Wat kunnen organisaties hiervan leren als ze meer kansen willen bieden voor talent?

“Het is zaak om het vastpakken én loslaten te verankeren in de manier waarop je werkt. Dus niet één stroom en één snelheid, maar het combineren ervan in het systeem bakken. Ik denk dat dit een belangrijke reden is waarom talenten zich thuis voelen bij Bewegin. Omdat ze bij ons niet alleen maar vrij zwemmen, en ook niet continu in de lijn werken.” 

“Het belangrijkste is dat je jonge mensen behandelt als gewone mensen zoals jij en ik. En niet als Generatie X, Y of Z of welke buzzwords ook maar de ronde doen. Jonge professionals zijn geen buitenaardse wezens en geen superhelden. Ze hebben ook geen geheime agenda. Het zijn gewoon gedreven en energieke jonge mensen die graag een verschil willen maken en waar je geweldige avonturen mee kunt beleven.”